geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Duurzaam pensioensparen: een 2e schaap over de dam.


 

Star Fund gaat duurzaam

Star Fund gaat duurzaam. NNIP drukt haar engagement door. 2018 lijkt dan toch nog een jaar te worden waarin duurzaam pensioensparen haar doorbraak beleeft. Het maakt ook duidelijk dat Belgische banken zich alsnog profileren op een trend die ze niet langer kunnen negeren.

Nadat KBC in de lente bekend maakte dat ze haar eigen pensioenspaarproduct van een duurzame loot voorzag (momenteel zou 1 % van haar pensioenspaarders de switch naar KBC Pricos SRI gemaakt hebben als we de financiële pers mogen geloven), werd in alle stilte een grotere stap gezet door ING.

De volledige portefeuille  (4,3 miljard € ) van haar pensioenspaarproduct Star Fund wordt overgeschakeld naar duurzaam beleggen. Hier geen vrijblijvendheid én keuzevrijheid meer voor de klant. De beheerders van het
fonds zijn geleidelijk hun inlagen tegen het licht gaan houden en die zouden tegen eind september volledig duurzaam zijn.

Star Fund is 1 van de pensioenspaarfondsen met de grootste anciënniteit (° 1987). Het is bestemd voor  de eerder dynamische beleggers en scoort daar qua rendement gemiddeld.

Veel geblaat en nog weinig wol? Toch lijkt de trend te keren.

Volgens de normen van Morningstar was per 01/09/2018  het duurzaamheidsgehalte slechts gemiddeld, maar is dit ondertussen opgetrokken naar uitstekend  . De CO2-betrokkenheid van de portefeuille kan nog niet gemeten worden. Er moest per 01/09/2018 nog voor +/- 10 % uit de portefeuille een rotatie naar duurzaam moeten gebeuren. (*)

Gezien pensioensparen voor veel mensen het eerste product is waarmee ze aan lange termijn vermogensopbouw doen, zal het besef dat dit ook duurzaam kan en dat duurzaam ook rendabel is wellicht een boost krijgen. Dat kan alleen maar goed zijn. Wie zich later ook in zijn verdere vermogensopbouw (o.m. via 4e pijlersparen) oriënteert, zal nu gesterkt zijn door het feit dat een belangrijke financiële instelling deze kaart voor haar meest populaire beleggingsproduct trok.

Volgen de verzekeraars?

Pensioensparen kan je niet alleen via je bank doen. Het kan ook via verzekeraars gebeuren.

Duidelijke profilering tussen pensioensparen bij banken en verzekeraars verdwijnt.

Traditioneel waren de producten van banken risicovoller dan die van verzekeraars. De bank bood u een middelenverbintenis en de verzekeraar een resultaatsverbintenis aan.

Maar dit onderscheid staat al een tijdje op de helling. Enerzijds omdat banken meer en meer klanten hebben die dichter bij hun pensioen staan en ze inzien dat deze liever wat minder risico lopen zo kort voor hun eindvervaldag. Anderzijds omdat we na de bruisende jaren 90 ook de woelige jaren 2000 meegemaakt  hebben en het besef beter doorgedrongen is dat risicovolle producten ook flink de dieperik in kunnen gaan.

Vanuit verzekeraars is een omgekeerde beweging bezig. In tijden waarin obligaties hoge rentes gaven, konden zij gemakkelijk schermen met hun insteek: rendement én veiligheid. Nu de rentes al enkele jaren op hun bodem staan, schiet daar alleen het element veiligheid van over. We zien nu dat verzekeraars geleidelijk ook pensioenspaaroplossingen via Tak 23 lanceren.

Eerder op deze blog wezen we er bijv. al op dat verzekeraar Fidea daarbij ook 1 duurzaam fonds bij naar voor schuift en dat verzekeraar Generali 2 duurzame beleggingsfondsen in haar pensioensparen-aanbod heeft.

Het duurzame Star Fund is voortaan (**) ook als pensioenspaarverzekering of als lange termijn sparen te verkrijgen bij NN Insurance Belgium (de nieuwe naam van Delta Lloyd Life). Het is daarmee het eerste Tak 23-product dat en fiscale voordelen én duurzame oriëntatie combineert. Proficiat derhalve.

U kan deze producten onderschrijven door bemiddeling van Ethisch Beleggen (Coverbel).

Het is wachten op het moment dat andere verzekeraars de handschoen oprapen.


(*) In een artikel Duurzaam pensioensparen anno 2018, kan dat? brandt FairFin het duurzaamheidsgehalte van het Star Fund-pensioenfonds af. Het artikel werd in december 2018 gepubliceerd.

Op pagina 3 lees je dat ze hiervoor heb beleggingsbeleid van het fonds geëvalueerd hebben op basis van een publicatie van 3 maanden voor de switch naar duurzaamheid. Voor de controle van de deelnames (bedrijven) uit het fonds baseerden ze zich op een online-document van eind 2017.

Op basis van deze gegevens evalueren ze erg negatief (pagina 6). Het lijkt een beetje op het afschieten van wie pas een elektrische auto in gebruik nam voor zijn mobiliteit op basis van het feit dat hij (m/v/x) vorig jaar nog met een sjoemeldiesel reed. Benieuwd of ze begin 2019 (na controle van de deelnames per 31/12/2018) hun publicatie zullen aanpassen?

(**) In een mededeling aan haar partners laat NN Insurance Belgium weten dat ze per 14/06/2019 de distributie van Star Fund stopzet. Ze zet vanaf dan een nieuw quasi gelijkaardig fonds in de markt: NN Life Patrimonial Future in de markt. Een fonds dat beheerd wordt door hetzelfde team van Star Funds en volgens dezelfde principes. Alleen wordt het gewicht van aandelen wat teruggedraaid ten voordele van obligaties (elk 50 %).

(update 04/06/2019)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *