Een duurzaam IPT

IPT: in kort bestek

Een IPT (Individuele Pensioentoezegging) is 1 van de mogelijkheden om binnen het kader van de werkomgeving een aanvullend pensioen op te bouwen. Dit via een levensverzekering betaalt door het bedrijf. En met als begunstigde een zelfstandige of een werknemer.

Die zelfstandige is de bedrijfsleider. Werknemers kunnen bijv. bepaalde sleutelfiguren zijn waar het bedrijf op steunt. Via een IPT kan het bedrijf ze extra motiveren/binden aan de onderneming.

een duurzaam IPT
Uw pensioen is uw eigen Tomorrowland. Afhankelijk van de bijeengespaarde middelen wordt het de broeksriem aantrekken of feesten.

De vennootschap betaalt de premies en mag die aftrekken als beroepskost. Mits naleven van de 80 %-regel. Een regel die er moet voor zorgen dat er niet buitenmatig veel geld aan dergelijke premies besteed wordt. De gezamenlijke uitkeringen van  IPT, groepsverzekering en wettelijk pensioen mag -op maandbasis verrekend- niet hoger zijn dan 80 % van uw laatste loon.

IPT in tijden van lage rente.

Vroeger werden IPT’s uitgegeven op basis van vastrentende beleggingen. Maar vandaag is de rente superlaag (denk aan uw spaarrekening). Dergelijke producten zijn dan ook niet langer rendabel. Daardoor verschuift het aanbod de laatste jaren meer en meer naar risicobeleggingen. Tak 23-fondsen.  Die kunnen schommelen in waarde. Maar zullen op lange termijn gezien -normaliter- de vastrentende opbrengst flink overtreffen.

De verschuiving naar fondsen zorgt er voor dat je een bijkomende keuze moet maken.  Welke fondsen vind ik als bedrijf (betaler) of als begunstigde (ontvanger) in overeenstemming met de waarden die ik zelf belangrijk vind? Je kan het ook scherper formuleren: “wil ik met de belegging om mijn pensioen veilig te stellen, investeren in producten en diensten die die toekomst hypothekeren?”

Een individualistisch product? Niet noodzakelijk.

Wie aandacht in zijn leven heeft voor duurzaamheid, kan zijn premies beleggen in fondsen met een hoog ESG-gehalte. Op die manier wordt dit gedeelte van uw pensioenopbouw 1 van de efficiëntste manieren om uw ecologische voetafdruk te verminderen.

Nordea berekende ooit dat uw (volledige) pensioenopbouw duurzaam regelen 27 x efficiënter is dan de som van volgende inspanningen (voortaan uw douche met 2 minuten inkorten + jaarlijks 1 keer minder het vliegtuig nemen + treinen in plaats van met de auto te rijden + maximaal 1 stuk vlees per week te eten). Hun berekening vertrok van het Zweedse pensioensysteem. Maar dit zal voor België niet erg verschillend zijn, vermoed ik.

We bekijken hieronder het IPT-aanbod van NN Insurance Belgium (*).

Onze selectiecriteria

Uit hun fondsselectie halen we de fondsen die het hoogst scoren op vlak van duurzaamheid. We gebruikten hiervoor de sustainability rating van de financiële website Morningstar. (**)

Die kennen per fonds 1 tot 5 globes toe. 4 globes betekent dat het fonds boven het gemiddelde scoort op vlak van duurzaamheid. 5 globes staat dan voor het meest duurzaam in zijn soort. In het IPT-aanbod (we hebben dit hier uitgewerkt voor zelfstandigen) steken er 4 fondsen die 4 globes halen en ook 4 fondsen die 5 globes halen.

Spreiding bij beleggen is steeds een goed idee. Daarom stellen we voor om alle 8 fondsen op te nemen in onze IPT. De fondsen die slechts 4 globes halen, geven we elk een gewicht van 10 %. De fondsen die 5 globes halen, geven we een gewicht van 15 %. Het totaal van de belegging (100 %) haalt dan een hoge duurzame score van 4,75 globes.

Wat steekt er dan concreet in ons duurzaam IPT?

De samenstelling ziet er dan als volgt uit:

  1. 10 % NN Fidelity Funds America Fund: een aandelenfonds dat vooral op VS gericht is.
  2. 10 % NN Life Global Sustainable Equity Fund: een aandelenfonds dat wereldwijd belegt
  3. 10 % NN Global Megatrend Selection Fund: een aandelenfonds dat wereldwijd inspeelt op de uitdagingen van megatrends
  4. 10 % NN Treadneedle Global Smaller Companies Fund: een aandelenfonds dat wereldwijd in kleine bedrijven belegt.
  5. 15 % NN European Equities Sustainable Moderate: aandelenfonds dat voornamelijk in Europa belegt.
  6. 15 % NN Life Patrimonial Balanced European Sustainable Fund: een gemengd fonds dat voornamelijk in Europa belegt.
  7. 15 % NN Triodos Global Equities Fund: aandelenfonds dat voornamelijk wereldwijd belegt
  8. 15 % NN Nordea Global Climate and Environment Fund: aandelenfonds dat wereldwijd in ecologische bedrijven belegt
Te gewaagd voor sommige profielen?

Deze selectie is redelijk dynamisch. Ze is geschikt voor mensen die nog een redelijk aantal jaren aan het bedrijf verbonden zullen zijn. Is de zaakvoerder al (redelijk) dicht bij zijn pensioen? Dan zou er een hoger gewicht aan gemengde fondsen kunnen toegekend worden. Schuiven in fondsen is iets wat een IPT toelaat.

IPT verkiezen boven VAPZ?

Een IPT is een zogenaamd 2e pensioenpijler product. VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandige) is dit ook. Is een VAPZ niet veel interessanter dan een IPT? Immers, er is bij VAPZ géén instaptaks en de fiscale aftrek is erg hoog. Dié voordelen zijn er zeker. Maar -even Johan Cruijff verbasteren-  Elk voordeel heb z’n nadeel!

een duurzaam IPT
Niet investeren of de middelen verkeerd investeren kan grote gevolgen hebben.

Nadeel 1: Bij VAPZ verplicht de wetgever nog steeds dat je belegt in vastrentende producten (Tak 21). Hoogstens het surplus (extra rendement bovenop de minimum gegarandeerde rente) kan in Tak 23 belegd worden. Gezien de winstdeelname in de komende jaren wellicht erg laag tot nihil zal zijn, is het via die weg momenteel niet mogelijk om substantieel duurzaam accent aan je VAPZ te geven. Mogelijk erger is dat de gegarandeerde rente vandaag meestal zelfs de inflatie niet dekt. Nominaal verlies je er dus geld op.

Nadeel 2: Boontje komt om zijn loontje. Op het moment van de uitkering is er ook nog de eindbelasting. Door het mechanisme van de fictieve rente, wordt het VAPZ bij opname (aanvang van pensioen) het langst (en doordoor ook) het zwaarst belast.

Conclusie: In de huidige renteomgeving is het o.i. derhalve geen uitgemaakte zaak dat IPT minder interessant is dan VAPZ.

————————————————————————————

(*) NN Insurance Belgium is niet de enige verzekeraar waar je een duurzaam IPT kan onderschrijven. Een andere verzekeraar waar dit kan is Allianz Benelux. Het aanbod duurzame fondsen is iets kariger, maar wie om wat voor reden ook liever niet in zee gaat met NN Insurance Belgium, heeft daar een uitwijkmogelijkheid. Onderschrijven kan in beide gevallen via Ethisch Beleggen.

Addendum

(**) Duurzaamheid is geen statisch gegeven. Fondsen kunnen evolueren (in positieve of negatieve zin). Ook de rater kan zijn criteria aanpassen. De toegekende globes zijn dus niet in steen gebeiteld. Het betreft hier de situatie van 16/11/2020. In gevolge de invoering van SFDR per 10/03/2021 heeft het FSMA bepaald dat voortaan alleen beleggingen die onder die regelgeving erkend zijn onder artikel 9 nog mogen uitpakken met de bewering dat ze ‘duurzaam’ zijn.  Bovenstaand artikel is nog niet aan die nieuwe werkelijkheid aangepast.

Technische info:

(update: 07/04/2021)