geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De kredietwaardigheid van onze Tak 23-leveranciers


Bij de financiële crisis van 2007-2009 zijn kredietbeoordelaars als Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch Ratings door de mand gevallen. Omdat ze te dicht betrokken waren bij het ontwerp van diverse complexe financiële producten én bij de banken, die ze moesten beoordelen, was er collusie ontstaan. Ze hadden te weinig afstand genomen van de producten en van de verdelers ervan die ze moesten waarderen.

We kunnen er ondertussen wel van uitgaan dat ze hun lesje geleerd hebben en dat ze voortaan bij beoordeling van bedrijven, banken en verzekeraars terug de nodige afstand nemen. En voldoende nauwgezet zijn bij het toekennen van hun kredietrating. Kortom: dat ze –behoudens niet ontdekte fraude bij de te beoordelen instantie– terug geloofwaardig zijn. Dan rest de vraag “Wat is de kredietwaardigheid van onze Tak23-leveranciers?”

Waarom belangrijk?

Teken je in op een Tak 23-belegging, dan ben je in feite geen eigenaar van de fondsen, die met jouw geld aangekocht werden. De verzekeraar bij wie je onderschreef is de eigenaar van de beleggingsportefeuille. Zelf heb je een schuldvordering op de verzekeraar. Het is daarom dan ook belangrijk om goed te kijken met welke verzekeraar je in zee gaat. Is deze wel solvabel genoeg om ten allen tijde zijn schuld aan u terug te betalen?

verschillende waarderingscodes - de kredietwaardigheid van onze tak 23-leveranciers
Wij leggen onze leveranciers langs deze meter.

Wie controleert?

In principe zijn de nationale overheden verantwoordelijk voor de controle op de solvabiliteit en soliditeit van verzekeringsmaatschappijen die in hun land geregistreerd zijn. Voor België neemt bijvb. de Nationale Bank van België  (NBB) die taak op zich. Hoewel ze dit meestal goed doet en in het verleden ook reeds meer dan eens (banken en) verzekeraars aanmaanden om hun financiële reserves te versterken, is het niet uitgesloten dat er ooit toch eens een drama gebeurt. In het recente verleden zijn er zo 2 rampen gebeurd: de faling van Optima Bank in  2016 en het faillissement van Apra Leven in 2011. In beide gevallen werd de val veroorzaakt door fraude die te laat ontdekt werd.

Waar spaarrekeningen en Tak 21 -producten in principe door de garantiefondsregeling tot een hoogte van € 100.000 gewaarborgd zijn , geldt dit niet voor Tak 23 verzekeringen. Vandaar ook de noodzaak om bij Tak 23 te kiezen voor sterke verzekeraars.

Via onze werking  kunnen we meer dan 100 fondsen aan je aanbieden. Deze kunnen in hun totaliteit aangekocht worden bij 8 verschillende verzekeraars. 2 ervan zijn gelocaliseerd in België en worden door de NBB in het oog gehouden.

De veiligheidsdriehoek in Luxemburg

3 ervan hebben hun zetel in Luxemburg.  Daar is het Commissariat aux Assurances (CAA) bevoegd. Luxemburg heeft trouwens ter bescherming van onderschrijvers van levensverzekeringscontracten de zogenaamde “veiligheidsdriehoek” uitgewerkt.

een rechthoek om een veiligheidsdriehoek voor te stellen

De technische reserves (het totaalbedrag van de verplichtingen die een verzekeringsmaatschappij heeft ten opzichte van haar klant) moet afgesplitst worden van de andere verplichtingen van de verzekeraar én moet gedeponeerd worden bij een vooraf door de CAA goedgekeurde depotbank (bank die van de oprichter van een fonds de opdracht krijgt tot bewaring van de effecten en voor rekening van dit fonds transacties kan uitvoeren). Elk trimester controleert de CAA deze scheiding van activa. In België bestaat dit systeem niet. Daar zit de technische reserve van een bepaald contract gewoon in dezelfde pot als alle andere financiële verplichtingen van de verzekeraar.

Het resultaat: hoe kredietwaardig zijn onze Tak 23-leveranciers?

In België:
  • Athora:  A (Fitch)
  • NN Belgium: A (S&P) AA- (Fitch) . We vermelden hier de rating van eigenaar NN Group.
In Luxemburg:
  • Baloise : A+ (S&P)
  • OneLife: A3 (Moody’s) Deze verzekeraar werd per 01/08/2018 overgenomen door Groupe Apicil. We vermelden hier de rating van Apicil. Moody bepaalde zijn rating per 27/012022.
  • Afi Esca Luxembourg: we vinden geen officiële quotering. Uit het jaarverslag 2020 lezen we op pagina 4 dat de moedermaatschappij eind 2020 een solvabiliteitsratio van 105 % heeft. Dit na het doorslikken van de acquisitie van Nord Europe Life Luxemburg

redactie: 08/09/2017 – update: 25/05/2022