geef uw geld meer waarde

BELEGGEN ZONDER DE PLANEET EN DE SAMENLEVING TE SCHADEN? daT KAN MET DEZE one-stop-shop. ZE bevat een aanbod van meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) / € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
wat past het best bij mijn principes en risiCoprofiel? ☎ 09/395 03 03 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De kredietwaardigheid van onze Tak 23-leveranciers


Bij de financiële crisis van 2007-2009 zijn kredietbeoordelaars als Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch Ratings door de mand gevallen. Omdat ze te dicht betrokken waren bij het ontwerp van diverse complexe financiële producten én bij de banken, die ze moesten beoordelen, was er collusie ontstaan. Ze hadden te weinig afstand genomen van de producten en van de verdelers ervan die ze moesten waarderen.

We kunnen er ondertussen wel van uitgaan dat ze hun lesje geleerd hebben en dat ze voortaan bij beoordeling van bedrijven, banken en verzekeraars terug de nodige afstand nemen. En voldoende nauwgezet zijn bij het toekennen van hun kredietrating. Kortom: dat ze –behoudens niet ontdekte fraude bij de te beoordelen instantie– terug geloofwaardig zijn. Dan rest de vraag “Wat is de kredietwaardigheid van onze Tak23-leveranciers?”

Waarom belangrijk?

Teken je in op een Tak 23-belegging, dan ben je in feite geen eigenaar van de fondsen, die met jouw geld aangekocht werden. De verzekeraar bij wie je onderschreef is de eigenaar van de beleggingsportefeuille. Zelf heb je een schuldvordering op de verzekeraar. Het is daarom dan ook belangrijk om goed te kijken met welke verzekeraar je in zee gaat. Is deze wel solvabel genoeg om ten allen tijde zijn schuld aan u terug te betalen?

verschillende waarderingscodes - de kredietwaardigheid van onze tak 23-leveranciers
Wij leggen onze leveranciers langs deze meter.

Wie controleert?

In principe zijn de nationale overheden verantwoordelijk voor de controle op de solvabiliteit en soliditeit van verzekeringsmaatschappijen die in hun land geregistreerd zijn. Voor België neemt bijvb. de Nationale Bank van België  (NBB) die taak op zich. Hoewel ze dit meestal goed doet en in het verleden ook reeds meer dan eens (banken en) verzekeraars aanmaanden om hun financiële reserves te versterken, is het niet uitgesloten dat er ooit toch eens een drama gebeurt. In het recente verleden zijn er zo 2 rampen gebeurd: de faling van Optima Bank in  2016 en het faillissement van Apra Leven in 2011. In beide gevallen werd de val veroorzaakt door fraude die te laat ontdekt werd.

Waar spaarrekeningen en Tak 21 -producten in principe door de garantiefondsregeling tot een hoogte van € 100.000 gewaarborgd zijn , geldt dit niet voor Tak 23 verzekeringen. Vandaar ook de noodzaak om bij Tak 23 te kiezen voor sterke verzekeraars.

Via onze werking  kunnen we meer dan 100 fondsen aan je aanbieden. Deze kunnen in hun totaliteit aangekocht worden bij 8 verschillende verzekeraars. 4 ervan zijn gelocaliseerd in België en worden door de NBB in het oog gehouden.

De veiligheidsdriehoek in Luxemburg

4 ervan hebben hun zetel in Luxemburg.  Daar is het Commissariat aux Assurances (CAA) bevoegd. Luxemburg heeft trouwens ter bescherming van onderschrijvers van levensverzekeringscontracten de zogenaamde “veiligheidsdriehoek” uitgewerkt.

een rechthoek om een veiligheidsdriehoek voor te stellen

De technische reserves (het totaalbedrag van de verplichtingen die een verzekeringsmaatschappij heeft ten opzichte van haar klant) moet afgesplitst worden van de andere verplichtingen van de verzekeraar én moet gedeponeerd worden bij een vooraf door de CAA goedgekeurde depotbank (bank die van de oprichter van een fonds de opdracht krijgt tot bewaring van de effecten en voor rekening van dit fonds transacties kan uitvoeren). Elk trimester controleert de CAA deze scheiding van activa. In België bestaat dit systeem niet. Daar zit de technische reserve van een bepaald contract gewoon in dezelfde pot als alle andere financiële verplichtingen van de verzekeraar.

Het resultaat: hoe kredietwaardig zijn onze Tak 23-leveranciers?

In België:
In Luxemburg:
  • Baloise : A+ (S&P)
  • NELL: zie Afi Esca Luxembourg, portefeuille NELL werd per 31/03/2020 overgedragen aan Afi Esca Luxembourg.
  • Ame Life Lux: AA- (S&P). We vermelden hier de rating van Covéa Finance (pagina 9 ), de eigenaar. Midden 2020 liet deze verzekeraar weten in runoff te gaan. De werking zal dus stilaan uitdoven.
  • OneLife: A3 (Moody’s) Deze verzekeraar werd per 01/08/2018 overgenomen door Groupe Apicil. We vermelden hier de rating van Apicil. Moody bepaalde zijn rating per 02/01/2019.
  • Afi Esca Luxembourg: we vinden geen officiële quotering. Uit het jaarverslag 2019 lezen we op pagina 5 dat de moedermaatschappij eind 2019 een solvabiliteitsratio van 212 % heeft.

Vermeldenswaard is dat Covéa Finance een onderlinge maatschappij is.  Door deze coöperatieve insteek moet zij in principe alleen de belangen van hun leden vertegenwoordigen en niet die van hun aandeelhouders. Laat ons echter niet naïef zijn en deze bovennatuurlijke krachten toedichten. Per slot van rekening waren ook ARCO en Omob/Ethias coöperaties. In tijden waarin zware regelgeving op de verzekeringssector weegt, blijken deze structuren soms niet in staat om snel genoeg te schakelen.

redactie: 08/09/2017 – update: 31/05/2021