geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De historische rendementen van onze modelportefeuilles


Ethisch Beleggen begon zijn werking in 2012. Van bij het begin werkten we modelportefeuilles uit. Hiermee werd een gevarieerd aanbod voor zowel de defensieve -, de gebalanceerde – of de dynamische klant beoogd. Of die nu eenmalig een grote som wou spenderen of liever periodiek aankocht. Allemaal goed en wel. Maar leverde dit ook iets op? Met andere woorden: wat zijn de historische rendementen die Ethisch Beleggen daarbij behaalde?

Ieder jaar opnieuw

historische rendementen Ethisch Beleggen
De voorbije jaren bewezen dat het met onze manier van werken mogelijk is om waarden & normen én rendement te combineren.

Die modelportefeuilles wijzigden jaarlijks. Ze werden bij het begin van het jaar geselecteerd op basis van de cijfers, inzichten of verwachtingen waarover we beschikten. Maar ook nieuwe (of beperktere) mogelijkheden waar we als makelaar mee te maken kregen speelden een rol. De modelportefeuille van 2012 voor een dynamische klant die eenmalig € 10.000 wou beleggen ziet er dus in de praktijk sterk anders uit dan dezelfde modelportefeuille voor hetzelfde type klant die in 2022 instapte. Dat maakt dat je de rendementen over de voorbije jaren niet zomaar kan optellen om te besluiten of de modelportefeuilles een consistent rendement opleverden.

Offensiever waar het “defensief” betreft

Ook voortschrijdend inzicht speelde een grote rol. Zo is onze opvatting over “defensief” behoorlijk opgeschoven. Waar we in de beginjaren nogal scrupuleus de portefeuilles modelleerden naar de door MiFID voorgeschreven regels, zijn we ons daar geleidelijk losser gaan van opstellen. Defensieve beleggers moeten volgens MiFID vooral in de hoek van obligaties geduwd worden. Maar gezien de sterk gedaalde rente impliceert dit automatisch ook dat ze veroordeeld zijn tot ‘gegarandeerd verlies”. In een dergelijk hokje willen we niemand opsluiten.

Nu hanteren we de opvatting dat risicoloos beleggen niet bestaat. Dat ook een defensieve belegger bereid moet zijn om een bepaald risico onder ogen te zien. Anders hebben we voor hem (m/v/x) geen aanbod meer en blijft hij beter bij gekende vastrentende producten. Waar hij -ten onrechte- niet voelt dat hij risico neemt. Maar waar de praktijk hem wel duidelijk maakt dat hij in feite jaar na jaar zijn eigen verlies aan bestedingsmogelijkheden organiseert (inflatie).

Bouwstenen zoeken voor rendement én duurzaamheid

Midden 2017 hebben we onze eerste objectiveringsoefening gemaakt. We hebben hierbij een systeem opgezet waarbij we objectieve gewichten gaven aan criteria rond rendement en duurzaamheid. Voordien hadden sommige van die elementen ook reeds onze aandacht, maar systematisch inventariseren bracht ons er toe om nog minder met buikgevoel (en persoonlijke sym- of antipathie) rekening te houden.

Die objectiveringsoefening is nooit af. Eind 2022 hebben we de hand gelegd aan onze 4e versie. We verfijnen steeds  verder. En hopen daarmee zowel consistentere rendementen te kunnen oppompen als het duurzaamheidsgehalte van de belegging te verhogen. We hebben natuurlijk geen glazen bol. Dus garantie op positieve cijfers is er niet.

Historische cijfers zijn geen garantie voor de toekomst.

Globaal gezien bewijzen de historische rendementen van de diverse modelportefeuilles bij Ethisch Beleggen dat rekening houden met mens én milieu gepaard kan gaan met een persoonlijke opbrengst. Maar het is uiteraard geen zekerheid. Onze cijfers uit 2018 en 2022 tonen dit goed aan.

Vergeet ook niet dat we in de voorbije 10 jaar (behoudens de korte coronacrash in maart 2020) geen spectaculaire turbulenties beleefd hebben in de globale financiële markten. Een dreun als de dotcom crisis uit het begin van deze eeuw of de subprime crisis in 2007-2008 had zeker ook in onze cijfers effect gehad. Ethisch Beleggen blijft immers beleggen. En in die zin is het niet totaal losgekoppeld van wat elders op de financiële markten gebeurt. Zo zijn ook onze rendementen in 2022 gekelderd. Net zoals die op de meeste reguliere beurzen heeft de plotse stijging van de rente, de inflatie en de oorlog in Oekraïne voor een groot verlies gezorgd.

Waarden en normen delen, maar ook de toekomst inschatten.

historische rendementen Ethisch Beleggen
Om met ons geld bij te dragen aan de leefbaarheid van de toekomstige maatschappij moeten we blijvend vooruit kijken.

Met cijfers die meer dan 10 jaar overbruggen, kunnen we zeggen dat ons aanbod / onze manier van benaderen haar recht op bestaan heeft. Ze lijkt ook geschikt voor een steeds groter deel van de bevolking. De aandacht voor ESG-gedreven – en impactbeleggen groeit immers vrij stevig. Meer specifiek denken wij dat ons aanbod vooral geschikt is voor:

  • zij die het belangrijk vinden dat hun waarden en normen terug te vinden zijn in hun beleggingen, zonder dat ze zelf actief van alles moeten gaan uitzoeken.
  • wie zich realiseert dat Europa duurzaam beleggen in de komende jaren wil stimuleren, maar vreest dat zijn gebruikelijke financiële contactpersoon hierrond te weinig kennis / ervaring heeft om hun daarin kwalitatief te kunnen ondersteunen.

De behaalde rendementen uit het verleden.

De historische rendementen bereikt door de modelportefeuilles van Ethisch Beleggen vind je in onderstaande tabel.

TP2023202220212020
20192018201720162015201420132012
M100V12.03-17.7117.106.4017.13-6.563.90-2.214.739.836.166.15
M100B13.00-17.8815.8910.5119.26-6.294.23-2.405.589.728.7510.41
M100D13.84-17.5119.608.8821.90-6.876.64-3.869.5413.4624.297.85
M500V12.03-17.7117.106.4017.13-5.863.90-1.924.828.207.6212.28
M500B13.00-17.8814.6615.2921.29-8.625.12-2.877.027.728.939.85
M 500D13.84-17.5119.6015.4224.82-11.075.70-2.217.756.6318.8510.57
E3000V12.03-17.7117.106.4017.13-6.523.90-3.134.739.836.166.15
E3000B13.00-17.5115.8910.5119.26-7.375.10-3.155.1310.419.919.85
E3000D13.94-17.8819.608.8821.90-9.105.87-3.358.0612.1321.0310.57
E6000V12.03-17.7118.956.4017.99-6.443.75-1.914.227.657.7210.71
E6000B13.00-17.5114.6613.5022.48-7.215.41-2.767.545.4311.0512.10
E6000D13.84-17.8819.6015.2323.43-9.906.49-2.7110.279.9521.018.63
E10000V12.45-17.6015.561.9419.91-7.846.27-1.173.198.799.497.34
E10000B13.07-19.9216.545.9023.30-8.968.39-2.173.608.1312.4111.19
E10000D14.08-20.5619.097.2825.96-9.2912.08-0.087.997.7617.8411.74
E15000V12.42-19.7218.125.4820.76-7.476.58-1.834.699.8310.396.86
E15000B13.83-19.7521.058.5022.58-8.359.11-1.304.768.2714.438.76
E15000D14.11-21.3922.1111.0027.34-8.5210.49-0.216.237.9516.9911.19
E30000V7.70-17.8919.847.2421.97-7.905.540.974.829.669.747.19
E30000B8.40-18.5720.0710.7324.86-8.838.990.697.889.0015.3713.03
E30000D14.25-18.8919.4118.4025.81-8.979.401.139.489.5117.9812.02
E60000V10.05-18.7919.669.4623.92-10.578.13nihilnihilnihilnihilnihil
E60000B13.53-19.5519.2510.9024.06-11.5010.89nihilnihilnihilnihilnihil
E60000D15.09-19.9321.5715.7529.47-11.1715.18nihilnihilnihilnihilnihil

Legende:

T (=Type): soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting : te investeren bedrag zonder kosten
P (=Profiel): V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger

De bedragen onder de jaartallen zijn de rendementen die die specifieke portefeuilles in het betreffende jaar opleverden.

In de eerste paar jaar van onze werking hadden we geen modelportefuilles voor iets grotere kapitalen uitgewerkt. Vandaar dat je voor deze bedragen een paar keer NIHIL ziet staan.