Duurzaam pensioensparen & – langetermijnsparen

Opgepast gewijzigde wetgeving !

Per 09/03/2021 heeft de Belgische regelgever het gebruik van het woord “duurzaam” mbt. beleggingen gereglementeerd. Voortaan is dit voorbehouden voor producten die op basis van van de SFDR-classificatie erkend zijn onder artikel 9. Is duurzaam pensioensparen of langetermijnsparen nu nog mogelijk?

Situatie bij de banken.

duurzaam pensioensparen is mogelijk
Sparen voor uzelf, maar niet ten koste van anderen

De weg naar een semi-duurzaam pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering was lang.

Na de implosie van het Ethias-product (Eurocrisis) bleek alleen het reeds bestaande VDK Pension Fund  (2020: + 6,38 %) min of meer aan die norm  te voldoen. In 2017 kwam er een kentering. KBC lanceerde zijn Pricos SRI(2020: + 1,85 %). Op vandaag (02/08/2021) hebben – behoudens vergissing mijnerzijds- zowel KBC als VDK nog niet gepubliceerd onder welk SFDR-artikel zij uiteindelijk vallen. De bekendmaking via prospectussen, website, … die duidelijkheid voor de belegger moet scheppen is nog niet gebeurd.

Kort na KBC besloot ING zijn bestaande pensioenspaarfonds Star Fund (2020: +2,40%) volledig om te schakelen naar semi-duurzame leest. Star Fund is ingedeeld bij artikel 8 volgens de SFDR-regelgeving . Vandaar dat we die als ‘semi-duurzaam’ omschrijven.

In de voorbije jaren werden BNP Paribas B Pension Fund Sustainable (Stability (2020: + 1,51%)/ Balanced (2020: + 1,51 %)/ Growth (2020: + 1,52 %)) en ook Metropolitan Rentastro Sustainable (Stability / Balanced  / Growth (2020: +1,47%) in de markt gezet. In dit document (zie pag. 8/90) lees je dat ze eveneens onder SFDR-artikel 8 vallen. Dit zou ook betekenen dat ze niet langer als duurzaam kunnen gepromoot worden.  Metropolitan Rentastro Sustainable Stability & – Balanced zijn een soort geldschuif voor de identieke fondsen van BNP Paribas. De fondsen kunnen als onderdeel van deze van BNP Paribas beschouwd worden. Fintro is trouwens een dochter van BNP Paribas.

Momenteel vertegenwoordigen de duurzame pensioenspaarfondsen een kapitaal van nagenoeg € 10.000.000.

Situatie bij de verzekeraars.

Ook hier was de weg lang. Pensioenspaarverzekeringen belegden tot voor kort allen in obligaties. Deze boden zekerheid aan de klant. Terwijl de opbrengsten bij de  pensioenspaarformules van de banken sterk in schommelden, waren de rendementen bij de verzekeraars redelijk egaal. Wat -voor de voorzichtige klant- een groot voordeel was. Hier geen bibbergeld.

De rentes op obligaties zijn echter in de voorbije 15 jaar blijven dalen. Dus werden de rendementen steeds kleiner. Uiteindelijk zijn verzekeraars nu aan het afstappen van hun vroegere insteek. Meer en meer zetten zij ook in op beleggingen van gemengde aard of zelfs puur aandelenbeleggingen.

Kan je bij de verzekeraars vandaag een duurzame oplossing vinden? Alvast bij 1 verzekeraar lukt dit.

Duurzaam pensioensparen en langetermijnsparen bij Athora Belgium: oplossing op maat.

Met Profilife Pensioensparen en/of Langetermijnsparen kan je binnen het fondsenaanbod van Athora zelf een product opbouwen dat aangepast is aan je eigen beleggingsprofiel.

duurzaam pensioensparen is mogelijk
Zelf je puzzelstukken leggen in je 3e pijler? Dat kan.

Athora heeft in haar ruim Tak 23-aanbod diverse fondsen. Sommigen scoren goed op vlak van E(milieu)S(sociaal)G(goed bestuur).

Athora Belgium maakte voor haar fondsenaanbod de SFDR-classificatie bekend. 3 van de Athorafondsen vallen onder artikel 9:

 • FFG Global Flexible Sustainable,
 • Trusteam Roc A &
 • Nordea 1 Climate and Environment.

Als we deze 3 selecteren hebben we een volledig duurzaam pensioensparen en/of langetermijnsparen. En liggen we niet op ramkoers met de nieuwe FSMA-strengheid.

Vooraleer ik dit uitwerk, geef ik hieronder 2 voorbeelden van semi-duurzame oplossingen. Mijns inziens moeten we die niet automatisch bij het huisvuil zetten.

Semi-duurzame oplossing
Een neutrale selectie
Naam Fonds%return
10 jaar
return
5 jaar
return
2020
YTD tot
30/09/2021

Morning* Sustain.
Rating
SFDR
Athora DNCA Invest Eurose18
0.530.20-0.621.09
0,541.44
Athora FFG Global Flexible Sustainable22

0.000.00-1.270.88

0.88
1.98
Athora Trusteam Roc A 201.60
0.760.863.00
0.80
1.80
Athora Nordea 1 Climate & Environment222.603.595.454.64
1.101.98
Athora Echiquier Arty18
0.590.52
0.69
0.72

0.90
1.44
TOTAAL1005.335.075.1010.33

4.228.64
Een dynamische selectie
Naam Fonds% return
10 jaar
return
5 jaar
return
2020
YTD tot
30/09/2021
Morning* Sustain.
Rating
SFDR
Athora Pictet Megatrend Selection14
1.451.692.23
1.79

0.421.12
Athora Funds For Good Cleantech141.461.41
3.022.900.56
1.12
Athora Trusteam Roc A22
1.760.840.943.30
0.881.98
Athora FFG Global Flexible Sustainable 230.000.00-1.320.92

0.922..07
Athora Nordea 1 - Climate & Environment273.914.406.685.691.35
2.43
TOTAAL1007.868,3411.55114.61
4.138.72
Duurzame oplossing
De neutrale selectie
Naam Fonds%return
10 jaar
return
5 jaar
return
2020
YTD tot
30/09/2021
Morning* Sustain.
Rating
SFDR
Athora FFG Global Flexible Sustainable65

0.000.00-3.742.61
2.6
5.85
Athora Trusteam Roc A 151.20
0.570.642.250.60
1.35
Athora Nordea 1 Climate & Environment20
2.373.264.954.2211,8
TOTAAL1003.563.831.859.08
4.209
De dynamische selectie
Naam Fonds% return
10 jaar
return
5 jaar
return
2020
YTD tot
30/09/2021
Morning* Sustain.
Rating
SFDR
Athora Trusteam Roc A35
2.801.341.505.251.43.15
Athora FFG Global Flexible Sustainable 250.000.00-1.441.01
12.25
Athora Nordea 1 - Climate & Environment40
4.73
6.529.90

8.44
2
3.6
TOTAAL1007.53
7.869.9614.69
4.49

Het rendement van deze combinaties kunnen alvast de vergelijking met deze van de bankfondsen in 2020 goed doorstaan. (Gezien de bankfondsen -uitgezonderd VDK Pension Fund- zich recent tot “duurzaamheid” bekeerden, kunnen we niet vergelijken over een langere periode.)

Je ziet ook dat de samenstelling van de Athoraportefeuilles op 10 en 5 jaar rendabel was. Dit ondanks het feit dat het FFG Global Flexible Sustainable fonds toen nog niet bestond en we daar een ‘0’-rendement voor aanrekenden. De referentiedatum voor rendement  2021 = 30/09/2021.

Waarom toch semi-duurzaam overwegen nu ‘volledig duurzaam’ mogelijk is?
 1. Spreidingsrisico: er zijn slechts 3 fondsen die in de SFDR-classificatie onder artikel 9 resorteren. Een beperkte keuze van 2 aandelenfondsen en 1 gemengd fonds. Dit laatste is daarenboven pas gelanceerd in 2018. We hebben daar dus geen relevante statistiek mbt. rendement ter beschikking. Ook al zegt een behaald rendement uit het verleden niets over het toekomstig rendement, als er weinig gegevens zijn vaar je toch blinder dan als deze wel beschikbaar zijn. Zeker voor een neutrale portefeuille ben je bijna verplicht het hoofdbestanddeel van je belegging in dit jonge fonds te investeren. Is dit OK voor jou? Of verkies je dat je belegging toch uit meerdere fondsen (met beschikbare statistieken over een langere periode) bestaat?
 2. De SFDR-classificatie is niet zaligmakend: Het is slechts 1 manier om naar de dingen te kijken. Andere manieren met andere accenten blijven ook mogelijk. Of zie jij een reden waarom ze na invoering van de Europese regelgeving plots hun bestaansrecht zouden verliezen? Zo is het merkwaardig dat Morningstar, welke voor zijn rating de mosterd haalt bij Systainalytics, 2 van de 3 artikel 9-fondsen niet beloont met een maximum cijfer in hun eigen sustainability rating. Zowel FFG Global Flexible Sustainable als Trusteam Roc A krijgen er ‘slechts’ een 4 op 5. Terwijl sommige fondsen die daar met een 5 op 5 bedacht worden in de SFDR-classificatie slechts ingedeeld worden onder artikel 8 of -godbetert- zelfs terugvallen onder artikel 6 (geen duurzaamheidsambitie).
  1. Als we de classificatie van semi-duurzame neutrale portefeuille hierboven procentueel – gewicht per aanwezige fonds– verwerken, dan zou deze aan de bovenkant tussen artikel 8 en artikel 9 scoren: 8,64 ipv. de voor “duurzame” portefeuille benodigde 9.
  2. Doen we hetzelfde voor de semi-duurzame neutrale portefeuille, dan halen we daar 8,72 in plaats van 9.

Geen verplichte einddatum op contract.

Verzekeraars hebben contracten die meestal erg afgelijnd zijn. Ze moeten immers ‘zekerheid’ aan beide partijen bieden. Maar ‘zekerheid’ kan soms knellen. Zo kan de vaste einddatum bij levensverzekeringen en pensioenspaarverzekeringen nefast zijn zo deze samenvalt met een dieptepunt (crash) op de beurs. Heb je een Tak 23 en je moet verplicht uitstappen op je 65e verjaardag? Dan kan dit een negatieve impact hebben op het kapitaal dat je ontvangt.

Athora heeft alvast voorzien dat je haar pensioenverzekeringen kunt onderschrijven zonder vaste einddatum. Je kan dan ten vroegste op je pensioendatum je kapitaal opvragen. Maar is de beurscontext niet interessant, dan kan je gerust wachten tot je kapitaal terug aangegroeid is eens de beurs zich herpakt heeft. Hiermee creëer je soepelheid vergelijkbaar met  pensioenspaarfondsen zoals de banken die aanbieden.

Desgewenst kan je ook na je 65e verder blijven storten. Weet wel dat die stortingen niet meer fiscaal aftrekbaar zijn. Maar ze blijven vrijgesteld van premietaks (= 2 % minder kosten ivm. Tak 23-contracten buiten pensioenspaarformule).

Hoe kan u pensioensparen of lange termijn sparen onderschrijven bij Ethisch Beleggen? 

 • ofwel maakt u een telefonische afspraak (056/666349 of 09/3950303) om langs te komen op ons kantoor in Ooigem of Gent. Samen vullen we dan de nodige documenten in.
 • ofwel surft u naar deze pagina en bezorgt u ons de ingevulde klantenfiche (naar info@ethischbeleggen.com). Meldt in uw mail dat het gaat over pensioensparen en/of langetermijnsparen. Vervolgens vult u uw beleggingsprofiel in. Wij contacteren u daarna voor de verdere opvolging.

(update: situatie banken: 02/08/2021 – rendement Athorafondsen: 30/09/2021)