Duurzaam pensioensparen & – langetermijnsparen

De weg naar een duurzaam pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering was lang.

Historiek bij de banken.

Sparen voor uzelf, maar niet ten koste van anderen

Na de implosie van het Ethias-product (Eurocrisis) bleek alleen het reeds VDK Pension Fund  (YTD: +1,99%) min of meer aan die norm  te voldoen. In 2017 kwam er een kentering. KBC lanceerde zijn Pricos SRI(YTD: -4.32 %). Kort daarop besloot ING zijn bestaande pensioenspaarfonds Star Fund(YTD: -1.33%) volledig op duurzame leest om te schakelen. In de voorbije jaren werden BNP Paribas B Pension Fund Sustainable (Stability (YTD: -0.11%)/ Balanced (YTD:-0.93%)/ Growth (YTD:-1.33%)) en ook Metropolitan Rentastro Sustainable (Stability / Balanced  / Growth (YTD: -0.24%) in de markt gezet. Metropolitan Rentastro Sustainable Stability & – Balanced zijn een soort geldschuif voor de identieke fondsen van BNP Paribas. De fondsen kunnen als onderdeel van deze van BNP Paribas beschouwd worden. Fintro is trouwens een dochter van BNP Paribas. Momenteel vertegenwoordigen de duurzame pensioenspaarfondsen een kapitaal van nagenoeg € 10.000.000.

Historiek bij de verzekeraars.

Ook hier was de weg lang. Pensioenspaarverzekeringen belegden tot voor kort allen in obligaties. Deze boden zekerheid aan de klant. Terwijl de pensioenspaarformules van de banken sterk in rendement schommelden, waren deze bij de verzekeraars redelijk egaal. Wat -voor de voorzichtige klant- een groot voordeel was. Hier geen bibbergeld.

De rentes op obligaties zijn echter in de voorbije 15 jaar steeds blijven dalen (uitgezonderd korte periode in financiële – en Eurocrisis), waardoor de rendementen steeds kleiner werden. Uiteindelijk zijn verzekeraars nu ook aan het afstappen van hun vroegere insteek.

Meer en meer zetten zij ook in op beleggingen van gemengde aard of zelfs puur aandelenbeleggingen.

Duurzaam pensioensparen en langetermijnsparen bij Athora Belgium: oplossing op maat.

Met Profilife Pensioensparen en/of Langetermijnsparen kan je binnen het fondsenaanbod van Athora zelf een duurzaam product opbouwen dat aangepast is aan je eigen beleggingsprofiel.

Zelf je puzzelstukken leggen in je 3e pijler? Dat kan ook.

Athora heeft in haar ruim Tak 23-aanbod immers diverse fondsen die goed scoren op vlak van E(milieu)S(sociaal)G(goed bestuur). Met een creatieve selectie geraak je al redelijk ver. Ik geef hieronder 2 voorbeelden.

Een neutrale selectie
Naam Fonds%return
10 jaar
return
5 jaar
return
2020
YTD tot 07/01/2021

Morningstar Sustain-
ability Rating (volgens % -totaal op5)
Athora DNCA Invest Eurose 18
0.530.20-0.620.19
0,54
Athora Funds For Good Cleantech 18
1.871.813.880.220.54
Athora Universal Invest Medium 200.73
0.740.930.031.0
Athora Nordea 1 Climate & Environment222.603.595.450.771.10
Athora Echiquier Arty 220.730.64
0.84
0.111.10
TOTAAL1006.466.9710.471.324.28
Een dynamische selectie
Naam Fonds% return
10 jaar
return
5 jaar
return
2020
YTD tot
07/01/2020
Morningstar Sustain-
ability Rating (volgens % - totaal op 5)
Athora Pictet Megatrend Selection14
1.451.692.23
0.31

0.42
Athora Funds For Good Cleantech141.461.41
3.020.170.42
Athora Universal Invest High22
1.161.394.360.051.10
Athora Echiquier Arty 230.760.660.880.12
1.15
Athora Nordea 1 - Climate & Environment273.914.406.680.941.35
TOTAAL1008.029.5517.161.59
4.44

Het rendement van deze combinaties kunnen alvast de vergelijking met deze van de bankfondsen in 2020 goed doorstaan.(Gezien de bankfondsen -uitgezonderd VDK Pension Fund- zich recent tot duurzaamheid bekeerden, kunnen we niet vergelijken over een langere periode.)

Je ziet ook dat de samenstelling van dergelijke portefeuilles op 10 en 5 jaar rendabel was. De referentiedatum voor geannualiseerd rendement = 07/01/2021.

De Morningstar Sustainability Rating is deze van 15/12/2020. Dit is een evoluerend cijfer dat per fonds toegekend wordt. Per fonds is het in de tabellen omgezet volgens het % dat het fonds deel uitmaakt in de totale belegging. De meest duurzame fondsen behalen 5/5. In beide voorbeelden heeft de spreiding ertoe geleid dat niet het maximale -, maar toch een goed cijfer gehaald werd.

Hoe kan u pensioensparen of lange termijn sparen onderschrijven bij Ethisch Beleggen? 

  • ofwel maakt u een telefonische afspraak (056/666349 of 09/3950303) om langs te komen op ons kantoor in Ooigem of Gent. Samen vullen we dan de nodige documenten in.
  • ofwel surft u naar deze pagina en bezorgt u ons de ingevulde klantenfiche (naar info@ethischbeleggen.com). Meldt in uw mail dat het gaat over pensioensparen en/of langetermijnsparen. Vervolgens vult u uw beleggingsprofiel in. Wij contacteren u daarna voor de verdere opvolging.

(update: 12/11/2020)