geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Doorgeven van je vermogen


Niet alleen de superrijken breken zich het hoofd over  hun vermogensoverdracht. Iedereen wordt er uiteindelijk mee geconfronteerd.
“Hoelang heb ik nog te leven?
Wat blijft er over?
Het vreemde is…
Niets blijft over behalve hetgeen ik heb nagelaten aan anderen”
Vahan TEKEYAN (1878-1945); citaat uit ‘DE VEROORDELING IN MELIK.
Als mens en als samenleving, hebben we het moeilijk met de eindigheid van ons bestaan. Het feit dat we er ooit niet meer zullen zijn, is voor velen een gedachte waar ze niet graag bij stilstaan. Nochtans is het 1 van de weinige zekerheden die we in ons leven hebben: Ooit gaan we dood.
Waarom dit feit niet eens recht in de ogen kijken? En op tijd proberen regelen wat er met onze nalatenschap moet gebeuren. Bij vermogensoverdracht moet je denken aan wie:
  • mag er ons onroerend goed (huizen) krijgen ?
  • krijgt onze meubelen, erfstukken, verzamelingen, … ?
  • mag ons vermogen krijgen?

Heb je kinderen én onderhoud je er een goede relatie mee? Dan zal je natuurlijk in de eerste plaats aan je kinderen denken als erfgenamen. Zonder je partner te vergeten, natuurlijk.

vermogensoverdracht
Legaal vermogen overdragen is geen fictie

Ben je met je kinderen gebrouilleerd, kinderloos gebleven of alleenstaande?  Dan moet je een moeilijker denkoefening maken.

De fiscus zit mee aan tafel.

Meestal wordt dit denkproces beïnvloed door de tarieven die de successiewetgeving ons oplegt. Hoe onrechtstreekser de band met de erflater, hoe hoger de tarieven, die op een nalatenschap moeten betaald worden.
Een concrete hulp bij inschatten van de te betalen successierechten vind je bij Erfenissimulator. Bij Dela kan je een digitale kluis aanschaffen, waardoor je zeker bent dat je je immateriële – en emotionele herinneringen kunt nalaten aan je nabestaanden. Ook bij de aan Dela verbonden site beforeyougo vind je een schat aan informatie

Doneren.

Geef met je hart aan mensen/organisaties, die je nauw aan het hart liggen.

vermogensoverdracht
Vastleggen voor het te laat is.
Je kan dit alles regelen via testament. Een notaris is hiervoor strikt genomen niet nodig. Ben je bang dat je echter fouten maakt of zaken over het hoofd ziet, dan kan een notaris natuurlijk wel erg nuttig zijn.

Goede doelen gedenken na je dood.

Door de schrapping van het duolegaat vanaf 01/07/2021 zal het in veel gevallen niet meer interessant zijn om goede doelen te betrekken in een erfenis.

Wel is er een beperkte vriendenerfenis van kracht. U zal tot € 15.000 kunnen nalaten aan een vriend (of enkele mensen samen) waar maar 3 % belasting dient op te worden betaald. Erfenissen geschonken aan goede doelen zullen vrij van belasting zijn.

Goede doelen gedenken voor je dood.

Maar waarom wachten tot je er niet meer bent? Geef je vroeger, dan maak je ook nog het plezier van het geven (en wellicht ook  de dankbaarheid van de ontvanger) mee.
Schenkingsrechten, hoe zit dit nu in elkaar?

Iedereen kan ook voor zijn overlijden (bij leven) (een deel van) zijn of haar vermogen overdragen aan anderen, aan kinderen, familie, kennissen of een goed doel. Op al deze schenkingen heft de overheid een belasting. De hoogte van het belastingpercentage, schenkingsrechten genoemd, is verschillend naargelang roerende dan wel onroerende goederen worden geschonken en naar gelang de graad van verwantschap met de schenker. Voor schenkingen van roerende goederen aan goede doelen is het percentage 7 % in Vlaanderen . De regeling voor schenking van onroerende goederen is wat ingewikkelder. 

De schenkingen aan goede doelen zijn in Vlaanderen vrijgesteld van schenkingsrechten sinds 01/07/2021.

Levensverzekering als regelingsmiddel.

Onder het tablad Tak 23 (zie https://ethischbeleggen.com/voordelen-van-tak-23/ ) hebben we reeds aangeduid dat een levensverzekering een ideaal middel is om regelingen te treffen ter begunstiging van mensen of organisaties, die je nauw aan het hart liggen. Helaas zijn deze mogelijkheden nog onvoldoende gekend.
Vind je het zelf belangrijk dat (een gedeelte van je vermogen) niet toekomt aan de wettelijke erfgenamen of vind je het belangrijk dat je zeker bent dat het terechtkomt bij mensen of organisatie(s) waar je achter staat, sla dan 2 vliegen in 1 slag: beleg ethisch én duidt nu reeds een begunstigde voor die belegging aan in overeenkomst met je eigen prioriteiten.
Blijf baas over je eigen geld.
Niet te vergeten: in dergelijke constructie kan je zelf baas blijven van de bestemming. Je kan dit immers op elk later moment met eenvoudig schrijven wijzigen. Dus: je legt je vandaag niet vast voor eeuwig en drie dagen. Hierdoor creëer je voor jezelf gemoedsrust. Je regelt iets waar je anders tegenop ziet en je kan die regeling in latere fase nog steeds terugdraaien. Als dat niet interessant is!

Wil je een aan je eigen situatie aangepast voorstel? bel  of mail ons.

Aanvullende nuttige info: onderstaande brochures kunnen hun geldigheid verliezen door wijziging in wetgeving. Check dus zeker of ze nog actueel zijn vooraleer u er zich op baseert
1. Brochure Erven
2. Brochure Schenken
3. Brochure Successieplanning – Bepaal zelf wie wat krijgt
4. Brochure Successieplanning – Fiscaal vriendelijk (st)erven
5. Brochure Maak het verschil. Een goed doel in uw testament
6. Brochure Wat te doen wanneer een naaste overlijdt?
7. Brochure Zorgenkinderen
(redactie: 12/01/2018 – update 26/01/2022)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *