geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Historiek van de eigen portefeuille


Kan je beleggen zonder je eigen waarden en normen te forceren? Ik probeer in de praktijk al jaren te bewijzen dat dit kan. Dit met de publicatie van de eigen portefeuille. Als verzekeringsmakelaar heb ik me verdiept in de mogelijkheden om op een ethische (en/of ecologische manier) je geld te beleggen. Hiervoor selecteerde ik een gevarieerd aanbod aan beleggingsverzekeringen (Tak 23).

historiek van de eigen portefeuille
Ik voelde in 2012 dat ik met mijn spaargeld in een doodlopende straat terecht gekomen was en zocht naar alternatieven. Iets dat goed was voor beter rendement – tenzij onvoorziene crisissen-, zonder schade toe te brengen aan mens en planeet.

Ik maakte deze keuze omdat ik :

 • op zoek was naar een alternatief voor de verschrompelde  rente op mijn spaargeld
 • hoop  om mijn pensioen te kunnen doorbrengen in een wereld waar het goed is te leven. Ik wil dus mijn geld liever niet toevertrouwen aan instanties die er wapens, milieuvervuiling of maatschappelijke ongelijkheid mee financieren.

In de verdere tekst geef ik een toelichting bij mijn eigen portefeuille.

Transparantie.

Ik  geloof in het spreekwoord “woorden wekken, maar voorbeelden trekken“. Dit is de reden waarom ik mijn eigen ethische beleggingsportefeuille publiceer. Zo kan iedereen zien dat ethisch beleggen mogelijk is. En dat dit -bovenop de maatschappelijke meerwaarde- ook iets oplevert.

Hoewel de evolutie van de rendementen schommelt, geloof ik dat de kans groot is dat je door ethisch te beleggen op termijn een beter financieel resultaat behaalt.  Een belegging waar je rendement koppelt aan een tevreden gevoel en een gerust gemoed. Mits je natuurlijk niet panikeert in periodes dat er verlies optreedt.

Overzicht en duiding bij portefeuille-evolutie.

De portefeuillegegevens worden maandelijks bijgewerkt. Wat waren de resultaten in de voorbije jaren? En hoe is de portefeuille gewijzigd in de loop van de jaren?

1. De 5 eerste jaren:

rendement 2012 : 5,47 %

 •  Ik startte per 01/01/2012. Vanaf eind maart 2012 begon ik met publicatie van mijn portefeuille.
 • In enkele fondsen doe ik een maandelijkse storting. De kosten aan de instap verbonden zijn steeds verrekend in het gepubliceerde rendement.
 • Het grootste gedeelte van de portefeuille bestaat uit fondsen aangekocht via eenmalige stortingen. Ook hier zijn de kosten reeds verrekend in het rendement.

rendement 2013 :  14,74 %.

rendement 2014 :  7,43 %.

 • Vanaf 01/01/2014 verminderde ik het gewicht van het aandelengedeelte lichtjes.

rendement 2015 :  7,94 %.

rendement 2016 :  1,97 %.

 • 1 fonds verkocht ik per 01/01/2016 omdat het zijn ethische insteek verloren had. Het vrijgekomen geld werd geïnvesteerd in 3 reeds aanwezige fondsen en 1 nieuw.
 • In april werd via een bijkomende storting een nieuw fonds toegevoegd. Voor het nieuwe fonds werden eenmalige instapkosten (1,9 %) en verzekeringstaks (2 %) betaald.
 • In oktober verkocht ik 2 fondsen uit de portefeuille omdat 1 van onze leveranciers deze niet langer verdeelde . De vrijgekomen bedragen werden in 2 andere reeds aanwezige fondsen gestort.
2. De volgende 5 jaren:

 rendement 2017 :   10,04 %.

 • Per 03/2017 werd een nieuw fonds aan de portefeuille toegevoegd.
 • Op 06/10/2017  heb ik een gedeelte van de portefeuille verkocht. Dit omdat ik wat geld nodig hadden voor een andere investering.
 • Per 14/11/2017 ontbond een verzekeraar een niet-duurzaam fonds waar ik ook in belegd was. De reserve ervan werd overgeheveld naar een wél duurzaam fonds.

rendement 2018 – 11,11 %.

 • Vanaf februari heb ik 2 extra fondsen waarin ik ook maandelijks stort aan de portefeuille toegevoegd. Beide fondsen investeren in groeimarkten. 
 • Per 09/05 werd een klein bedrag bijgekocht in 1 van de reeds aanwezig fondsen.
 • In het najaar sloeg de sfeer op de beurzen om. Verschillende indexen noteerden eind 2018 met een verlies van – 20 % ten opzichte van hun piekmoment. Ook mijn portefeuille eindigde in het rood.

rendement 2019: 25,27 % 

 • Het jaar werd begonnen  met enkele ingrepen. De maandelijkse investeringen in Triodos Sustainable Bond Fund en Fund For Goods werden stopgezet. De vrijgekomen gelden gaan voortaan naar NN (L) Patrimonial Balanced Europe Sustainable. En ik verkocht 5 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap.
 • Het vroeger reeds opgebouwde kapitaal uit de fondsen waar ik maandelijks in beleg zijn voortaan ook opgenomen in de belegging. Dit met een aparte lijn in het overzicht.  Vroeger werden die bedragen per 01/01 steeds op 0 gezet en verdwenen ze ten onrechte uit het overzicht van de portefeuille.
 • In de maandelijkse overzichten laste ik een extra kolom in. Zo kan je zien hoe de portefeuille zich verhoud tegenover de eigen objectiveringsscore.
 • Op 15/07 verkocht ik bijkomend 8 stuks van NN (L) Global Sustainable Eq. P Cap. Dit ter financiering van een privé-aangelegenheid. Om continuiteitsredenen mbt. rendementsoverzicht werden de verkochte stukken nog tot 31/12/2019 opgenomen in de portefeuille.

rendement 2020: 9,17 % 

 • Net als is 2019 is er een aparte lijn voor de fondsen waarin ik maandelijks beleg. De sommen die hiervoor in 2019 opgebouwd zijn, zijn toegevoegd aan de totale sommen. Hierdoor is  ook de gemiddelde aankoopprijs gewijzigd in vergelijking met de cijfers gebruikt in 2019.
 • Op het einde van het jaar werd de participatie in het fonds Skagen Kon-Tiki verkocht. Dit omdat het niet langer als duurzaam beschouwd kan worden. Om continuiteitsredenen mbt. rendementsoverzicht bleven de verkochte stukken nog tot 31/12/2019 vermeld worden in de portefeuille.

rendement 2021: 15,77 % 

 • Er werden enkele kleine aanpassingen in de portefeuille doorgevoerd. Er werd een nieuw fonds toegevoegd waarvoor maandelijks een storting zal gebeuren: Nordea Gl. Climate & Environment. Verder wordt er iets minder in Carmignac Emergent geïnvesteerd. De maandelijkse bedragen geïnvesteerd in NN Gl. Sustainability Equities, Triodos Eq. Impact Fund en NN Patrim. Balanced Sust. European worden meer dan verdubbeld. 
 • Per juni 2021 werd  in een bijkomende kolom ook de SFDR-classificatie van de totale portefeuille vermeld. Ze wordt berekend door de classificatie van elk aanwezige fonds te vermenigvuldigen met het gewicht dat het fonds inneemt in de portefeuille. Met een resultaat van + 8,6 is dit een portefeuille die niet overal, maar toch vaak reële impact beoogt. 
3. Het heden:

rendement voor 2022: -17,62 % 

 • Per 31/12/2021 werden 2 fondsen verkocht. Enerzijds was dit La Française Actions Euro Capital Humain en anderzijds Amell Flexible SRI. De eerste werd geloosd omdat we er amper nog info over vonden. Het tweede werd verkocht omdat de verzekeraar in run-off gegaan is. De vrijgekomen gelden hebben we niet opnieuw geïnvesteerd.  
 • De stijgende rente, de galopperende inflatie, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, … allen zorgden ze voor dieprode cijfers.

rendement voor 2023: 12.46 %

 • Er werden bij aanvang van het jaar geen wijzigingen aangebracht in de portefeuille. 
 • Het rendement van het jaar werd voornamelijk verworven vanaf eind oktober. De ontspanning op de rentemarkt en het terugvallen van de inflatieverwachtingen leidde tot de heropleving. Een bijkomende oorlog (Israël versus Hamas) had zo goed als geen effect op de financiele markten.
 • In september werd 1 fonds verkocht in het kader van een financiëringsbehoefte van de eigenaar van de portefeuille. Om continuïteitsredenen (vergelijkbaarheid) werd dit fonds niet uit de cijfers verwijderd. 

rendement voor 2024 : 7.09 %

 • We verwijderden het verkochte fonds (09/2023) effectief uit het portefeuille overzicht. Hierdoor zakte het totale  kapitaal van de portefeuille met een € 2.400

De maandelijkse overzichten.

Een ethische portefeuille via Tak 23 reduceert uw ecologische voetafdruk
Volgens Schroders is duurzaam beleggen een pak efficiënter om je ecologische voetafdruk te verkleinen dan de meeste andere inspanningen die we hiervoor doen.

Je kan maand na maand de evolutie raadplegen. Door op onderstaande linken te klikken kom je telkens in een excelbestand  met de details van de belegging terecht. Op het tweede tabblad zie je een grafische voorstelling van de portefeuille.

Door de maanden met elkaar te vergelijken, zie je de bewegingen in + en in -.

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012

(noot: door wijzigingen in gebruikte software over de voorbije jaren zijn niet alle portefeuilleoverzichten nog toegankelijk).

historiek van de eigen portefeuille
Foto: actief deelnemen aan seminarie Duurzaam Investeren (29/01/2019 – FRDO CFDD federale raad voor duurzame ontwikkeling)

Conclusie?

Ik bewijs al sinds 2012 dat het inderdaad mogelijk is een ethische portefeuille op te bouwen via Tak 23. Het rendement daarvan varieert. Meestal ging het de goede kant uit. Alleen in 2018 en in 2022 ging het verkeerd. Toch blijft de totale balans positief. Zeker als je het vergelijkt met wat risicovrije beleggingen in de voorbije periode opbrachten. Wie interesse heeft om hetzelfde te doen, kan bij onze diverse modelportefeuilles terecht. In tegenstelling tot de concrete portefeuille hierboven, zijn dit theoretische modellen. Ieder type van belegger (voorzichtig – gebalanceerd of dynamisch) kan daar zijn gading in vinden. Deze starten vanaf € 104/ maand voor periodiek beleggen en vanaf € 2.600 voor éénmalige bedragen. Telkens taksen inbegrepen. Hoe groter het bedrag dat je ter beschikking hebt, hoe meer spreiding er bereikt is.

Doen zou ik zeggen. Stap mee in dit verhaal. Een afspraak of vragen?:  09/395 03 03 of info@ethischbeleggen.com

 

Patrick Claerhout, eigenaar van de hier gepubliceerde portefeuille