geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Wat is een beleggingsfonds?


 

Dit lazen we hierover op de site van Test-Aankoop. 

Gemeenschappelijke pot

Een beleggingsfonds is een gemeenschappelijke pot, een grote spaarpot waarin publiek geld wordt gespaard. De belegger die zijn geld stopt in een beleggingsfonds ontvangt daarvoor een deelbewijs. Het verzamelde geld wordt belegd in obligaties, aandelen, rekeningen, … of gelijk welk ander type belegging.

Diversificatie

Door via een fonds te beleggen heeft de spaarder het voordeel dat hij kan rekenen op diversificatie vanaf de eerste euro die hij erin stopt. Een fonds, hoe groot of hoe gespecialiseerd het ook is, belegt altijd in meerdere waarden. Dat is zeker meegenomen voor beleggers die niet het kapitaal voorhanden hebben om op eigen houtje hun beleggingen voldoende te spreiden.

Beheer

beleggingsfonds
Fondsen zijn een praktische oplossing voor wie aan risicospreiding wil doen.

Beleggers die geen tijd, geen zin of onvoldoende kennis hebben om zelf hun portefeuille te beheren en dus zelf op het juiste moment aandelen te kopen en te verkopen, obligaties te kiezen en te beoordelen, enz. hebben met een fonds de geschikte oplossing vast. Het geld dat in een fonds wordt belegd, is in handen van professionals, die er het beste uithalen aan de hand van goed uitgekozen beleggingen. Fondsen worden beheerd en/of gecommercialiseerd door banken en beursvennootschappen, die ervoor vergoed worden. Ook verzekeringsmaatschappijen bieden contracten aan die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen (Tak 23).

Verschillende types

In België zien we bij de gecommercialiseerde beleggingsfondsen een heel groot aantal Beveks, of beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal. Ze vallen ofwel onder Belgisch, ofwel onder Luxemburgs recht. We kunnen ze groeperen onder de noemer instellingen voor collectieve belegging (ICB).

Er wordt meer bepaald onderscheid gemaakt tussen de volgende juridische statuten:

– beveks van Belgisch recht
– beveks van Luxemburgs recht
– collectieve beleggingsfondsen (waaronder pensioenspaarfondsen)
– bevak
– privak (private equity bevak)

ICB ’s stellen algemeen genomen twee soorten deelbewijzen voor:

Uitkeringsdeelbewijzen

De opbrengsten van het fonds, dwz de winst die wordt gehaald uit de beleggingen waar het fonds voor heeft gekozen, worden verdeeld onder de beleggers. Het gaat hier om het dividend (“divisie” of “verdeling”, dus een gedeelte van de totale winst), ook coupon genoemd. In België wordt deze coupon belast: bij de uitbetaling wordt een roerende voorheffing aan de bron afgehouden.

Kapitalisatiedeelbewijzen

Hierbij wordt de opbrengst, dwz de winst die uit de door het fonds gekozen beleggingen wordt gehaald, niet verdeeld onder de beleggers via een coupon. Ze wordt herbelegd in het fonds. De houders van deelbewijzen halen pas voordeel uit hun beleggingen wanneer ze deelbewijzen van het fonds verkopen. Deze deelbewijzen hebben intussen een meerwaarde gekregen doordat de winst werd herbelegd.

De beleggingsstrategieën die worden gevolgd door fondsen en beveks zijn talrijk en zeer uiteenlopend van aard.

Zonder al te ver in detail te gaan, onderscheiden we de volgende specialisaties:

– aandelen
– obligaties
– gemengde (aandelen + obligaties)
– liquiditeiten (termijnrekeningen, obligaties op einde van de looptijd, …)
– vastgoed
– converteerbare obligaties
– goud
– andere (met kapitaalbescherming, enz.)

Elke specialisatie kan nog eens worden onderverdeeld in subcategorieën: aandelen van een bepaald land, regio, sector, index; obligaties van een bepaalde valuta, van een Staat, van een bepaald type emittenten, van een bepaalde looptijd; liquiditeitsfondsen in één of meerdere valuta; defensieve, neutrale of agressieve gemengde fondsen, wereldwijd gediversifieerd of eerder beperkt van aard, …

We hebben deze tekst quasi ongewijzigd overgenomen. Hier willen we er wel op wijzen dat www.ethischbeleggen.com géén aanbod heeft voor wie op zoek is naar uitkeringsdeelbewijzen.

Tevens willen we er op wijzen dat de tekst bij kapitalisatiedeelbewijzen iets te positief klinkt. Beleggingsfondsen kunnen immers niet alleen meerwaarde opleveren. Als het tegenzit heb je met minwaarde af te rekenen.

Ter aanvulling ook even melden dat in België de verzekeraars die tak 23-fondsen verkopen dit meestal doen door een ‘intern fonds’ aan te bieden, dat quasi een kopie is van het originele beleggingsfonds. Buitenlandse verzekeraars beleggen meestal rechtstreeks in het betrokken beleggingsfonds.

Op de overheidssite WIKIFIN worden beleggingsfondsen op deze manier gedefinieerd. 

(redactie: 13/04/2012 – laatste update: 19/06/2019)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *