geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Wat is een Tak 23-verzekering?


Omschrijving

Een tak 23-verzekering is een levensverzekering die gekoppeld is aan beleggingen.  Die belegging kan gebeuren in cash, obligaties, aandelen, beleggingsfondsen, vastgoed, … .

Tak 23
Tak 23 staat nog wat in de schaduw van bancaire beleggingen.
 • De gelden van een tak 23-verzekering (na aftrek van kosten, belasting -en eventuele vrij te kiezen opties als overlijdensdekking, premievrijstelling,...) worden geïnvesteerd in een intern fonds van de verzekeringsonderneming.
 • De manier van beleggen (de marges waarbinnen de verzekeraar moet blijven) moet contractueel vastgelegd zijn.
 • De mogelijkheden voor de verzekeraars zijn gelimiteerd tot wat de FSMA aanvaardbaar vindt voor de particulier klant. Echt exotische – (denk bijv. tropisch hout) of ongewone activa (denk bijv. whisky) mogen niet meer in interne fondsen verpakt worden.
 • De waarde van een tak 23-verzekering is net als bij een bancair fonds niet gegarandeerd, maar schommelt volgens de evolutie van de onderliggende bestanddelen.

Waarom kiezen voor een intern fonds (tak 23) en niet rechtstreeks voor het product (bancair fonds)  ?

Pro & Cons in vergelijking met bancair beleggingsfonds

Er zijn een aantal typische verschillen tussen beide producten. Al naargelang je deze belangrijk vindt, kies je voor 1 van beide systemen:

 • er is sprake van een verzekeringscontract. Je kan zelf bepalen wie begunstigde is van de prestatie bij einddatum of bij overlijden van onderschrijver.
 • de minimale begininleg is soms hoger dan bij bankproducten, maar daar staat tegenover dat je bij interne fondsen soms gemakkelijker toegang hebt tot het fonds.

Vb. bancair fonds Carmignac Patrimoine  (C.P.) kost per 07/09/2018 € 618,50. Heb je € 2.000 te beleggen, dan bestaat de kans dat je via je bank maar € 1.855,5 in dit fonds kan beleggen. Men vraagt meestal volle eenheden te kopen.   Bij een verzekeraar die een intern fonds heeft die de beleggingsstrategie van  C.P. volgt zal je gemakkelijk je volle € 2.000 kunnen besteden en hiervoor 3,234 eenheden kunnen kopen.

 • voor gedeeltelijke verkoop kunnen er strengere voorwaarden gelden op het vlak van te verkopen bedrag en te behouden saldo. Soms moet je een minimumbedrag verkopen en/of moet er een minimumbedrag in het fonds blijven zitten.
 • je kan meestal vlotter switchen tussen fondsen (mits deze tot het aanbod van de verzekeraar behoren). Vaak is er 1 gratis overdracht naar een ander fonds per jaar voorzien.
 • de kostenstructuur is niet altijd transparant (onder meer de vergoedingskosten die makelaars aanrekenen kan verschillen).
 • soms zijn er uitstapkosten bij verkoop tijdens de eerste jaren, maar daar staat tegenover dat er is geen roerende voorheffing op meerwaarde bij einddatum, noch bij vervroegde uitstap is
 • bij stortingen wordt een taks van 2 % afgehouden, maar er is geen taks bij verkoop (1,32 % bij bancair kapitalisatiefonds) .

(update:  10/09/2018)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *