geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Financiële Informatiebronnen


 

"<yoastmark

Via onderstaande websites kan je héél wat financiële informatie aantreffen, die je helpt om de gegevens, stellingen, … die je op deze blog vindt naar waarde te schatten. Ze kunnen je ook helpen om een eigen mening te vormen over de behandelde materie. Het zijn financiële informatiebronnen op de grens tussen cijfers en ethiek.

Ontbreken er volgens u interessante sites? Stuur ons gerust uw suggesties door.

A – B

Arabesque: Britse organisatie, die op basis van big data en machine learning ESG informatie met quantitatieve (lees: wiskundige) investerings-strategie-en  probeert te verbinden.

Bankierenvoordesamenleving : Site door Febelfin opgezet om de maatschappelijke rol van de financiële instellingen toe te lichten. Zou de Belgische banken op een route naar een duurzame en vitale financiële sector moeten helpen. Afwachten of het ooit meer wordt dan een excuustruussite, want wiens brood men eet, diens woord men -meestal- spreekt.

BankTrack : Samenwerkingsverband tussen verschillende NGO’s uit diverse landen met als doel de wandel en handel van banken in het vizier te houden.

Bankwijzer : Belgische uitwerking van Nederlandse Eerlijke Geldwijzer. Het aanbod in ons land is helaas veel kleiner en de aanbevelingen zijn -voorlopig?- minder uitgewerkt.

Beama : Officiële website van asset managers op Belgische markt aktief.

BiF Ecological : Intern beleggingsfonds (Baloise Insurance), opgestart en gestuurd door collega verzekeringsmakelaar Dirk Bracke.

Bloomberg – items rond duurzaamheid : Via zoekopdracht vindt u op de Amerikaanse financiële informatiesite Bloomberg, actuele info met betrekking tot duurzaamheid (energie, bedrijfsleven, politiek, grondstoffen, bevolking & gezondheid).

Bloomberg Best (& Worst) : Site waar je tal van financiële, economische positieve- en negatieve gegevens vlot gepresenteerd terugvindt.

Boardwalk Capital : Amerikaanse vermogensbeheerder (Atlanta) met jarenlange praktijk in advies rond duurzaam en verantwoord beleggen aan particulieren en institutionelen.

Boring Money : Engelse website die je met tips en artikels op de juiste weg zet. Gericht op iedereen die nadenken over geld en beleggen liefst ontwijkt wegens vervelend en vol van onbegrijpelijk jargon.

B the Change : verhalen over mensen die zaken doen als hefboom voor positieve verandering zien.

C – D

Carbon Tracker Initiative : Financiële specialisten proberen het risico van investeringen in fossiele brandstoffen op de agenda van de kapitaalmarkt te krijgen.

Ceres : Amerikaanse organisatie, die al 25 jaar pleitbezorger is voor duurzame globale economie. Doet o.m. aan onderzoek en vorming … maar mobiliseert ook investeerders tot activisme.

Climetrics : helpt beleggers in fondsen om klimaatverandering te integreren in hun beleggingskeuzes. Beleggingsfondsen worden hierop gequoteerd.

Club Beleg: initiatief van verzekeringskoepel Assuralia en bankkoepel Febelfin om op laagdrempelig niveau potentiële nieuwe beleggers te informeren over de verschillende beleggingsmogelijkheden.

Corporate Human Rights Benchmark: samenwerkingsverband tussen beleggers en burgerbewegingen die het eerste open(baar) vergelijkingspunt (benchmark) wil vormgeven over naleven van mensenrechten in het bedrijfsleven.

Corporate Knights : benoemt jaarlijks de 100 duurzaamste bedrijven in de wereld ( voornamelijk vanuit westers standpunt).

E

Effective Altruism: Wie niet wil beleggen, maar integendeel juist geld wil doneren, kan op deze Engelstalige website nakijken waar uw geld het meest resultaatgericht ingezet kan worden. Verstandig doneren? Het is ook een vorm van goed beleggen.

ESGClarity : Door een redactie gestuurde site voor wereldwijde fondsenkiezers, die ESG in hun keuzes wensen te betrekken. Wil een kennisplatform zijn die kiezers helpt evalueren hoe rijp fondsbeheerders zijn mbt. ESG.

Eerlijke Geldwijzer : Vakbond FNV en diverse Nederlandse NGO’s houden de praktijken van de Nederlandse verzekeraars in het oog.

Environmental Finance : In Londen gevestigd nieuwsagentschap dat zich toespitst op duurzaam beleggen, groen financieren en mensen en bedrijven actief in de ecologische markten.

Equator Principes : Minimumnormen goedgekeurd om in kader van financiële dienstverlening (vb. kredietverlening) na te gaan of projecten op sociaal – en milieuvlak wel voldoende door de beugel kunnen om ondersteuning te krijgen.

Ethical Funds : site van NEI Investments Funds (Canada) gewijd aan duurzame beleggingsfondsen

Ethical Markets : Eveneens Amerikaans en wil het kapitalisme in de 21e eeuw leiden door af te stappen van materialisme en winstmaximalisatie, competitie enz. Houd o.m. het Green Transition Scoreboard bij.

Ethisphere : Amerikaans managements- en consultancybedrijf dat best practices rond bedrijfsethiek promoot en bestaande bedrijfspolitiek verifiëert. Zet o.m. in op openheid in beleid, risicobeheersing, verbetering van verhouding met werknemers, leveranciers en investeerders. Kennen jaarlijks award voor de meeste ethische bedrijven toe.

Eurosif : Zusterorganisatie van Ussif gericht op promoten van duurzaam beleggen op Europese financiële markten.

F

FairFin : Website van voormalig Netwerk Vlaanderen. Activistisch. Probeert de Belgische banken te bewegen om meer aandacht te geven aan faire financiëring.

FNG Siegel : Duits kwaliteitslabel voor duurzame beleggingen

Forumethibel : Ethibel is Belgische onafhankelijke labelingsorganisatie. Zij screent bedrijven, beleggingen op hun (on)ethisch gehalte.

G – H

Good with Money : 2 blonde Engelse moeders met een beetje van een geweten en een carrière in personal finance, zo omschrijven de initiatiefnemers zichzelf. Ze willen de manier waarop mensen financiële keuzes maken veranderen op een manier waarbij de prijs niet de enige overweging is. Artikels, video’s en gidsen zetten je op weg.

GSIA : voluit Global Sustainable Investment Alliance. Koepel van diverse regionale duurzame investeerdersorganisaties. Publiceren 2-jaarlijks (met vertraging) studie over wat er wereldwijd (lees: vooral Westers) op vlak van duurzaam beleggen aan de hand is.

I – J

ISS ESG Gateway : ISS Is een financiële rater, net als Morningstar en MSCI. Via dit portaal kunt u sinds 03/2022 gratis verifiëren, hoe zij een specifiek beleggingsfonds evalueren mbt. ESG.

L

Label ISR : Met oogmerk de zichtbaarheid van duurzaam beleggen voor spaarders te verhogen heeft de Franse overheid (Ministerie van Financiën) daar per decreet (01/2016) een SRI-label gecrëëerd. Dit in samenspraak met een comité van specialisten. Zo houdt de regelgever de wildgroei van zelfverklaarde duurzame beleggingen in de hand.

LSEG : Door de acquisitie van Refinitiv heeft de London Stock Exchange Group nu ook een wereldwijde dataleverancier voor de financiële markten. Naast betalende (leden)info ook vrij toegankelijke nieuwsitems over o.m. ESG. Uitgevers van de Lipper Fund Awards voor beleggingsfondsen. Alle info in Engels of andere wereldtalen.

LuxFlag : Luxemburgs kwaliteitslabel rond duurzaam beleggen. Beleggingen kunnen scoren uitmunten als ze inzetten in microkrediet, ESG of  klimaatsverandering

 M

Mijn Kapitaal : Website van onafhankelijke financiële ervaringsdeskundigen, die op basis van eigen studie en ervaring proberen om zinvolle content te bieden los van financiële instellingen. Zie ook Mijn Portefeuille.

Mijn Portefeuille : Zie ook Mijn Kapitaal. 2 van de 3 initiatiefnemers stapten na conflict met derde uit Mijn Kapitaal en begonnen medio april 2019 met eigen site/blog.

Moneystore : Blog over uw geld, uw beleggingen en uw pensioen opgezet door Isabelle de Laminne, financieel journaliste (La Libre Belgique).

Morningstar : Website met erg veel informatie over aandelen, fondsen, ETF’s,… Probeer ook eens andere extensies dan .be (nl/fr/…)

MSCI: vooral gekend voor zijn indexen, maar bevat net als Morningstar een pak informatie over beleggen in fondsen

MSCI ESG Fund Ratings : vergelijkbaar met ISS ESG Gateway. U kan nagaan hoe MSCI een specifiek funds op basis van ESG-criteria evalueert.

Myfairmoney: onafhankelijk en niet commercieel platform rond duurzaam beleggen met als doel particuliere beleggers op weg te zetten te definiëren wat ze zelf willen, het gesprek met hun adviseur voor te bereiden en informatie te verstrekken over beschikbare financiële producten.

N

National Ethical Investment Week : Britse site waarin de jaarlijkse ethische investeringsweek gepromoot wordt. Met tips voor consumenten, adviseurs en institutionele beleggers.

Novethic : Frans onderzoeks- en mediacentrum dat zich opwerpt als expert in duurzaam beleggen. Quoteren jaarlijks de in Frankrijk verdeelde beleggingsfondsen op hun sociaal en duurzaam karakter.

 0 – P – Q – R

Portaal Duurzaam Financieel: een Nederlands knooppunt voor zowel de consument als de professional, die geïnteresseerd is in duurzame financiële producten en actuele informatie over duurzaamheid en financiën.

Principles for Responsible Investment: onafhankelijke organisatie (gesteund door -maar geen deel van – VN) ter promotie van verantwoordelijk investeren.

Réseau Financité: Belgisch (Franstalig) netwerk dat via vorming, studies en analyses verantwoordelijke – en solidaire financiering wil bevorderen. Activistisch.

Responsible Investor : Betalende site bedoeld voor institutionele beleggers in ESG uit VK. Bevat ook enkele secties die voor iedereen toegankelijk zijn.

S

SRI Services : Onafhankelijk platform voor Britse financiële adviseurs op zoek naar groene en ethische oplossingen voor hun klanten.

Staatsschuldmeter : Benaderende weergave van onze collectieve schuld. Enkele ogenblikken kijken volstaan om te beseffen dat het anders moet. Dat het zelf ook nodig is om een financiële reserve op te bouwen voor later, tenzij we natuurlijk de factuur aan onze kinderen of kleinkinderen willen doorsturen.

Sustainability-reports.com : portaal voor duurzaamheidsverslaggeving. Bevat vooral info over Britse – en Nederlandse bedrijven.

Sustainalytics : ESG-rater in handen van Morningstar. Gedeelte van de informatie is publiek. Uitsluitend in het Engels beschikbaar

T

Teletrader.com: voor niet-commercieel gebruik gratis te gebruiken site met info over aandelen, fondsen, ETF’s. Het duurt even vooraleer je de meeste mogelijkheden ontdekt, maar er zit erg veel info verscholen achter alle knoppen. Je kan bijv. eigen portfolios opstellen, watchlijsten samenstellen, …

Towards Sustainability: de Belgische banksector (via Febelfin) creëerde haar eigen kwaliteitsnorm en label. Work in progress waarbij de te bereiken duurzaamheidsnormen normalerwijze steeds strenger zullen worden.

Triple Pundit : een ruime waaier aan info op het snijvlak van people, planet en profit.

U

Ussif : Amerikaans platform voor duurzaam en verantwoord beleggen.

Util : Overziet een universum van + 50.000 bedrijven en probeert hun impact (in + en in -) te meten op het bereiken van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Uitsluitingslijst Noors Pensioenfonds:  Het Noors Pensioenfonds is 1 van de grootste onafhankelijke overheidsinvesteringsfondsen. Er wordt algemeen erkend dat dit fonds redelijk duurzaam belegt. In die mate dat hun uitsluitingslijsten ook door andere beleggingsfondsen gevolgd wordt. Duurzaamheidslabelaars screnen de kwaliteit van een bestaand beleggingsfonds vaak door hun investeringen door de kam van de uitsluitingslijst van dit fonds te halen.

V

VDBO – Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling : Nederlandse organisatie met de vinger aan de pols.

VN Principes voor duurzaam beleggen : 6 principes door diverse beleggingsfondsen uit diverse landen onderschreven als minimumnorm voor duurzaam beleggen. Concensusmodel en daardoor niet door iedereen als norm gezien.

W

Wereld van cijfers : Cijfers over wereldbevolking , overheid & economie, samenleving & media, milieu, voedsel, water, energie en gezondheid op 1 handige pagina en doorlopend aangepast.

Wikifin : Belgische portaalsite van FSMA, met basisinformatie over sparen, beleggen, lenen, verzekering en pensioen.

X – Y – Z

YourEthicalMoney : een Britse, onafhankelijke en non-profit bron mbt. ethisch geld. Zo kondigt de site van Eiris Foundation zichzelf aan.

(laatste update 20/11/2023)

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *