geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2024


Wat was me dat?

Het voorbije jaar was geen onverdeeld succes voor beleggers.

Enerzijds was er de sterk gestegen rente, die op niveaus kampeerde van minstens 10 jaar terug. Een rente, die momenteel op haar hoogtepunt lijkt te staan, maar waarbij niemand zijn hand in het vuur durft steken om te bepalen wanneer ze terug een (forse) duik neemt. Obligaties maakten hun comeback (gaande van staatsbons tot high yield). Beleggers tekenden er gretig op in. Bereid om hun rendementen vast te klikken én niet onderhevig te moeten zijn aan wispelturige aandelenreturns.

Anderzijds was er een uitgesmeerde groeivertraging en geopolitiek onzekerheid. Zo kwam de economische motor in Duitsland bijna tot stilstand. We balanceren al enkele maanden tussen de scenario’s van ‘zachte landing’ of ‘recessie’. Met geopolitieke onzekerheid doelen we op de verzuurde relatie met Rusland omwille van haar agressie ten opzichte van Oekraïne, de spanningen tussen VS en China mbt. economische wereldhegemonie (en gewenst samenlevensmodel?), het kruidvat in het Midden Oosten dat maar niet geblust raakt nu Hamas en Israël elkaars bevolking naar het leven staan (en de Gazastrook terug naar de Middeleeuwen gebombardeerd werd), … .

Wat wordt me dat?

2024 wordt een jaar van verkiezingen.

In eigen land (gemeenteverkiezingen, regionale- en nationale verkiezingen) leidt gebrek aan profiel en daadkracht bij de ’traditionele partijen’ tot versnippering en versterking van de uitersten. Dan is er van nuance steeds minder sprake. Het “them” versus “us” (Belgen <-> vreemdelingen / Vlamingen <-> Walen / armen <-> rijken / …) heerst.

Ook in de VS lijkt het terug de kant van polarisering op te gaan. Niets lijkt een comeback van de door schandalen geplaagde Trump in de weg te staan. Of we daarmee op een veiliger, democratischer en duurzamer toekomst afstevenen is zeer de vraag. Eerder op populisme en uitstelgedrag voor te nemen -, maar mogelijk impopulaire maatregelen.

Vragen en ontmoedigende  antwoorden

Komen de SDG’s dichter bij hun realisatie?, Zal de EU-insteek om kapitalen meer de richting van duurzaamheid te duwen voldoende beweging in de financiële markt veroorzaken?, Raken we dichter bij de klimaatdoelstellingen van Parijs of gaat de Global Warming haar opwaartse lijn verder zetten? …

Het zijn vragen waarop het antwoord mogelijk ontmoedigend is. En die onmacht kan een voedingsbodem voor verdere onverschilligheid zijn. De vragen rond de effectiviteit van het ESG-verhaal zijn niet verminderd. Het verplicht polsen van het belang dat een belegger hecht aan duurzaamheidskenmerken heeft anderhalf jaar na het invoeren ervan beleggingen niet massaal richting respect voor mensenrechten of Zero Co2-uitstoot geduwd.

Moedig doorploeteren?

We voelen dat veel mensen moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. En dan zijn ethische keuzes meestal verder weg dan het opzoeken van (tijdelijke) verstrooiing. Ook cynisme , zowel in berichtgeving als bij beleggingsbeslissingen, lijkt terug van weggeweest.  En EGS-vermoeidheid. Dus waarom zich nog inspannen? Wie gelooft die beleggers met hun groen pleidooi nog? En dan nog? Is hun feitelijke impact wel groter dan hun gesust geweten?

Pensioen in aantocht.

Lezen we hier het verhaal van een ontmoedigende auteur, die zichzelf terugtrekt nu hij op enkele maanden van zijn pensioen staat? Misschien. Maar toch blijf ik er van overtuigd dat het zinvol is om extra-financiële elementen mee in overweging te nemen bij je financiële beslissingen. Geld is 1 van de drijvende krachten in onze kapitalistische maatschappij. Door de aanwending ervan beslis je in feite doorlopend over verbetering van de samenleving. Koop ik drinkwater in plastic flessen of drink ik kraanwater? Eet ik nog steeds (veel) vlees of probeer ik vegetarisch?, Koop ik een nieuwe wagen op fossiele brandstof of rij ik elektrisch? En kan autodelen misschien ook voor mij een zinvolle optie zijn? … .

Keuzes, keuzes, … waar je soms aan voorbij gaat of die soms voor stress zorgen als je erbij stilstaat.  Wat je met je spaargeld doet kan een grote hefboom zijn. In België is het te (?) ambitieuze project om met NewB een nieuwe – en duurzame bank op te starten in de voorbije anderhalf jaar op de klippen gelopen.  VDK Bank heeft, als een volleerde judoka, van de val gebruik gemaakt om de klanten een alternatief te bieden en zijn werking in Brussel en Wallonië op te schalen. Triodos Bank had af te rekenen met een certificatendebacle, … . Ook onze werking bleef onder de verwachting. Maar niets proberen is natuurlijk de gemakkelijkste manier. En laten we er van uitgaan dat alle beetjes helpen. Dus ook voor 2024 hebben we een selectie van zinvolle beleggingsfondsen aangemaakt.

Objectiveren van de mogelijkheden die we ter beschikking hebben.

Neen, we hebben AI in de vorm van Chat GPT-4 nog niet geïntegreerd in onze werking. Ze is nog vooral op eigen hersenactiviteit en op manuele verwerking gebaseerd. Maar -hoewel mogelijk minder vlug- evolueren ook onze denkbeelden. Dus ook dit jaar is onze objectiviteitsscore lichtjes bijgewerkt.

 

 • Komen er weer obligaties in die portefeuilles?
 • Reduceer ik het risiconiveau in de gebalanceerde – en dynamische portefeuilles?
 • Komt er meer of minder Europa in de portefeuilles?
 • Neem ik Emerging Markets fondsen terug op?

 

 

Onze modelportefeuilles 2024 schematisch voorgesteld.

Door onze manier van analyseren drijven de fondsen boven die én rendement (geen absolute zekerheid) én een grote mate van duurzaamheid en ethiek combineren.

[table “” not found /]
LEGENDE:

T (=Type): soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting : te investeren bedrag exclusief kosten
P (=Profiel)V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
R (=Risk): Uit de essentiële beleggersinformatie haalden we de risicoklasse per fonds en verrekenden we dit procentueel. Zo komen we aan een totaal cijfer per modelportefeuille. Er zijn 7 klasses, waarbij klasse 1 staat voor laag risico en klasse 7 voor hoog risico.
#: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
G (=Geannualiseerd rendement): rendement van de modelportefeuille gedurende de voorbije 10 , 5 en 3 jaar, exclusief kosten. Opgepast: Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst. 
YTD (=Year To Date): rendement sinds jaarbegin. De cijfers worden 1 x / maand aangepast, telkens na verlopen maand.
SRM (= Sustainability Rating Morningstar): Hoe duurzaam is de voorgestelde modelportefeuille? We verrekenen de duurzaamheidsrating die Morningstar aan de individuele beleggingsfondsen geeft op de totale modelportefeuille. 5 is de maximale score hier.
OSEB (=Objectiveringsscore Ethisch Beleggen): we houden niet alleen met duurzaamheid rekening. Want wat ben je met een investering in een duurzaam fonds als dat doorlopend slechte rendementen oplevert? Onze objectiveringsscore probeert de structurele winnaars naar boven te halen. Hier lees je meer over onze manier van beoordelen. De ranking gaat van 0 (erg oninteressant) tot 100 (superinteressant). Het best scorende fonds per 01/01/2003 haalt 72, het slechtste fonds haalt momenteel slechts 2 punten.
SFDR (= Sustainable Finance Disclusure Regulation): Europese regelgeving maakt een onderscheid tussen beleggingsfondsen die

 • niet inspelen op ESG of duurzaamheid (Art. 6 Principieel nemen we geen dergelijke fondsen op in ons aanbod.)
 • aandacht hebben voor 1 of meerdere ESG-aspecten (Art. 8)
 • de uitdrukkelijke bedoeling hebben 1 of meerdere ESG-aspecten te bevorderen (Art. 9 impactfondsen).

Het cijfer dat wij weergeven is het gewogen cijfer van alle onderliggende fondsen in de modelportefeuille.

Opmerkingen:

 1. Voor de modelportefeuilles met periodieke premies, zijn de weergegeven rendementen in ons overzicht vertekend. Onze cijfers gaan er van uit dat u de volledige inleg per 01/01 deed.
 2. Beleggen (zelfs zonder dat je daarbij duurzame – of ethische aspecten in rekening neemt) is iets wat je voor een (middel)lange tijd doet. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen, heeft meer weg van speculeren.
 3. De rendementen uit de modelportefeuilles zijn rendementen, die we reconstrueren op basis van de informatie uit financiële websites van derden. De lopende kosten zijn hierin reeds verrekend. Maar de cijfers houden nog geen rekening met de beheerskosten die de verzekeraar aanrekent. Ook de eenmalige instapkost en de verzekeringstaks (2 % voor natuurlijke personen / 4,4 % voor rechtspersonen) waar u bij intekening aan onderhevig bent, zijn hier niet inbegrepen. Reden te meer om zeker opmerking 2 ter harte te nemen.
 4. De SFDR-indeling bij fondsen is momenteel niet stabiel. In 2021 en 2022 schoven veel fondsen van art. 6 naar art. 8 door. Sommige fondsen die eerst onder art. 8 vielen hebben zich later ingeschaald bij art. 9. Maar omdat de regelgeving nog verder uitgerold wordt, is er sinds midden 2022 ook een omgekeerde beweging bezig. Diverse fondsen die zich eerst ingeschaald hadden onder art. 9 lieten zich ondertussen afzakken naar art. 8 omdat ze de verduidelijkte normering niet bleken te halen. In onze berekeningen gebruikten we de SFDR-indeling zoals deze per 01/01/2023 bekend was.
 5. Ons puntensysteem is nadelig voor (piep)jonge fondsen omdat er rekening houden wordt met rendementen en rating op 10, 5 en 3 jaar. Fondsen met een anciënniteit van 10 jaar of meer kunnen de meeste punten scoren.
 6. Bij 2 fondsen (BE09400002729 & FR0007028543) die enkele keren in onze modelportefeuilles opgenomen zijn, konden we bij onze geraadpleegde bron geen info over CO2-uitstoot vinden. We namen telkens de score over van een zusterfonds, dat wel gequoteerd werd.