geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Privacybeleid


 

Op deze pagina vindt u de basisinlichtingen mbt. ons privacybeleid, opgelegd door GDPR/AVG-regelgeving.

Wie zijn we?

www.ethischbeleggen.com is een digitaal platform in handen van Patrick Claerhout ex-zaakvoerder van Coverbel cvba, Desselgemsestraat 1 B/001, 8710 Ooigem. Coverbel (ON: 0473712069) was een erkend verzekeringsmakelaar. Met oog op nakende pensionering werd de beroepsactiviteit per mei 2023 stopgezet en de klantenportefeuille overdragen aan Star Insurance.

privacybeleid
EU terecht op de bres voor gegevensbescherming. Wetgeving in voege sinds 25/05/2018, maar is nog niet in al zijn consequenties tot iedereen doorgedrongen.

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we dit doen.

Door ons te contacteren verkrijgen we persoonlijke data als naam, voornaam, leeftijd, beroepsopleiding, persoonlijke financiële informatie, adres, beleggingsprofiel. In een latere fase kunnen daar gegevens over gezinssamenstelling, eventueel bankrekeningnummer, … bijkomen.

We verzamelen al deze gegevens om aan de wettelijke vereisten te kunnen voldoen ons opgelegd door de MiFID II – en AssurMiFID-reglementering. Deze legt ons op precontractueel een duidelijk zicht te hebben over u en uw beleggingsbehoeftes vooraleer u een advies te vertrekken. Bij onderschrijven van ons advies gebruiken we de ingezamelde gegevens om bij onze leveranciers passende beleggingsoplossingen te bekomen en worden uw gegevens opgeslagen in een beheerdatabase, teneinde uw dossier te kunnen opvolgen, u te kunnen informeren en u te kunnen bereiken.

Reacties: Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de data getoond in het reactieformulier en ook het IP-adres van de bezoeker en diens browser. Dit in het kader van ons spamvoorkomingsbeleid.

Nadat je reactie is goedgekeurd, wordt deze publiekelijk zichtbaar, te samen met de persoonlijke gegevens die je zelf vermeldt.

Cookies.

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, kun je aangeven of we je naam,  je e-mailadres en website in een cookie mogen opgeslaan. Dit doen we voor jouw gemak zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Indien je een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit.

Zodra je inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden login cookies verwijderd.

Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen.

Ingesloten inhoud van andere websites.

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website rechtstreeks heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Analytics.

De bezoeken aan onze website worden geanonimiseerd geanalyseerd. Dit met oog op beheren van deze website. Op die manier kunnen we volgen hoeveel bezoekers via de site passeren, welke de artikelen zijn die het meest gelezen worden, uit welk land de gebruikers komen en van welke doorverwijzing en/of browser ze gebruik maken.

Met wie we jouw data delen

In de precontractuele fase delen we uw gegevens met niemand.

Zo u besluit ons advies te volgen, dienen wij met oogmerk op onderschrijven van een contract uw gegevens te delen met onze leveranciers beleggingsverzekeringen. Wij delen uw gegevens met niemand anders (geen derde partijen). Uitgezonderd gerechtelijke overheden zo deze binnen het kader van een onderzoeksopdracht ons daartoe gemotiveerd verplichten.

Hoe lang we jouw data bewaren.

Wanneer je een reactie achterlaat dan wordt die reactie en de metadata van die reactie voor altijd bewaard. Op deze manier kunnen we vervolgreacties automatisch herkennen en goedkeuren in plaats van dat we ze moeten modereren.

Zolang u klant bij ons bent (gedurende de looptijd van uw beleggingsverzekering), bewaren wij intern uw persoonlijke informatie. En dit zolang dit noodwendig is.

Welke rechten je hebt over je data.

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve -, wettelijke – of beveiligingsdoeleinden.

Waar we jouw data naartoe sturen.

Reacties van bezoekers kunnen door een geautomatiseerde spam detectie service geleid worden.

Jouw contactinformatie

@: info@ethischbeleggen.com – tel: 0495/2249779

U komt terecht bij Patrick Claerhout

Hoe we jouw data beveiligen.

Privacy: het leek zo 20e-eeuws, maar plots maakt het een comeback.

De gegevens op deze site worden bewaard in the cloud. Ze zijn beveiligd door de procedures voorzien door realhosting.nl, onze webhost.

De gegevens opgeslagen in ons klantenbeheerssysteem worden eveneens in the cloud bewaard. Hier is Portima de servicevennootschap, die in de nodige firewalls en andere protectie voorziet.

Welke datalekprocedures we geïmplementeerd hebben.

Wij volgen de instructies, welke binnen de GDPR/AVG-wetgeving voor onze sector uitgewerkt zijn. Er is een register van datalekken opgesteld.  Er zijn standaardbrieven voor melding van datalekken aan klanten, aan de verantwoordelijke gegevensverwerking en aan de gegevensverwerkingsautoriteit te beschikking om in geval van datalek dadelijk aan de slag te kunnen gaan.

Van welke derde partijen we data ontvangen.

We ontvangen van derden geen persoonlijke gegevens over klanten. Uitgezonderd: rendementen en eventuele andere poliswijzigingen ons verstrekt door onze leveranciers beleggingsverzekeringen.

Informatie over ons belangenconflictenbeleid.

 • Wetgevend kader

Vanaf 30 april 2014 zijn de “AssurMiFID –gedragsregels” van kracht. Zij vinden hun wettelijke basis in de wet van 30 juli 2013 tot versterking van de bescherming van de afnemers van financiële producten en diensten alsook van de bevoegdheden van de FSMA en diverse bepalingen alsook het KB van 21 februari 2014 over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector en KB van 21 februari 2014 inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft.

Overeenkomstig deze gedragsregels is ons kantoor gehouden om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

De wettelijke regeling omtrent belangenconflicten is een aanvulling op de algemene MiFID-grondwet. Deze grondwet wordt door ons kantoor geëerbiedigd door zich loyaal, billijk en professioneel in te zetten voor de belangen van de klant bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

 • Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd.

Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur.

Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

 • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt;
 • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie;
 • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan;
 • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend;
 • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling. 
 • Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert.

Het gaat onder meer om:

 • Een interne instructienota;
 • Een aangepast verloningsbeleid;
 • Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten;
 • Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant;
 • Een regeling inzake het ontvangen van voordelen;
 • Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

 • Wat is de procedure?
 • Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

versie 03/02/2021