geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Krijg het helder voor jezelf


krijg het heder voor jezelf
Wie het probleem niet scherp krijgt, ziet ook de beste oplossing ervoor niet.

We weten dat de financiële geletterdheid in België onderontwikkeld is. Dit is 1 van de oorzaken waarom mensen soms met open ogen in de val van mooipraters en hun zogenaamde lucratieve beleggingsvoorstellen trappen. Dit is ook 1 van de redenen waarom mensen het opstellen van een eigen financieel toekomstplan uitstellen. Of waardoor ze tegen beter weten in onaangepast gedrag (niet sparen, op verkeerde producten inzetten, … ) blijven hangen.

Niet weten wat je eigen noden zijn, zorgt er ook voor dat je in een gesprek met je  je financiële vertrouwenspersoon (bankier, verzekeringsmakelaar, …), mogelijk niet de voor jou meest accurate oplossingen aangereikt krijgt. Als je zelf niet weet wat je wil, is het onrealistisch om te verwachten dat een derde dat wel weet.

Een voorbeeld: jouw financiële behoefte bij pensionering.

Krijg het helder voor jezelf
Een gelukkig pensioen is er 1 dat ook financieel voorbereid is.

Je wil er voor zorgen dat je een voldoende hoge financiële buffer hebt op het moment dat je met pensioen gaat.

Op de site van NN Belgium kan je berekenen hoeveel je nodig hebt bovenop je wettelijk pensioen. De berekening gaat uit van een ‘gemiddeld wettelijk pensioen’ per beroepsklasse.

In die simulatie bepaal je zelf over welk maandelijks bedrag je wenst te beschikken. Maar onderschat dit bedrag niet. Human Resources-bedrijf Mercer berekende dat wie na pensionering zijn levensstandaard wenst te kunnen behouden 85 nettomaandlonen moet bijeengespaard hebben. 

Enkele eenvoudige tools ter beschikking.

Op de Nederlandse financiële website IEXGELD vonden we enkele tools terug, die je kunnen helpen om wat klaarder te zien in je eigen financiële situatie en je op weg kunnen zetten om te zoeken naar reële oplossingen.

  •  Wat voor belegger ben je? Ben je een doe-het-zelver of kan je je vermogen beter door anderen laten beheren? Beantwoord 5 eenvoudige vragen en je komt het te weten.
  •  Hoe oud ga je worden?  We hebben geen glazen bol, maar weten wel iets over de gemiddelde levensverwachting. Deze is de voorbije jaren flink gestegen. De cijfers uit de berekening slaan op de Nederlandse situatie, maar de Belgische wijkt daar niet zo sterk van af. Besef dat het over een gemiddelde gaat. Dat betekent onder meer dat een pak mensen nog ouder worden.
  •  Welk vermogen bouw je op? Waar je ook voor spaart, het is natuurlijk de bedoeling dat je het einddoel ook haalt. Ken je het eindbedrag dat nodig is? Controleer dan of je met je huidig vermogen, de spaarmogelijkheden die je maandelijks hebt én de tijd die je nog rest om je doel te bereiken, komt waar je moet komen.
  • Welk rendement heb je nodig? Kom je na de vorige oefening tot de conclusie dat je er niet komt? Reken dan eens uit welke rendement je nodig hebt om wel aan je beleggingsdoel te komen.
  •  Wat doet inflatie met je geld? Vaak wordt vergeten dat de inflatie je geld systematisch opeet. Zolang er inflatie is, zal je bij het bepalen van je beleggingsdoel ook het effect van de inflatie moeten meenemen.