geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Duurzaam pensioensparen? Terug van weggeweest.


Even naar het verleden terug.

Toen Ethias met zijn foutief geprijsde Firstrekening een zware financiële storm op zichzelf afriep, sprongen onze Belgische overheden met belastingsgeld bij om het schip drijvende te houden. Van Europa kon deze hulp maar door de beugel, mits Ethias zwaar saneerde. Gevolg hiervan was dat de verzekeraar geen eigen financiële producten meer op de markt kon houden.

Duurzaam en fiscaal aftrekbaar? Terug mogelijk.

Daarmee verdween ook de enige duurzame pensioenspaarformule die België kende. In de voorbije jaren heeft geen enkele financiële instelling het nodig gevonden om in dit gat te springen. “Geen markt” weet je wel of geen interesse in een doelpubliek die denigrerend en veralgemenend het ‘geitenwollensokken publiek’ genoemd werd. Marketeers richten nu eenmaal liever hun pijlen op de grootse gemene deler om hun verkoopscijfers te halen.

In ons artikel van 24/07/2014 onder de titel Ethisch pensioensparen: duurzaam of vooral duur, werd gemeld dat er in feite alleen nog Belfius Life Plan en DVV Save 3 overbleven, maar dat deze niet konden aangeraden worden wegens de hoge instapkosten. Een lezer wees ook nog op VDK Life, maar ook daar met hoge instapkosten. We sloten toen ons artikel met de opmerkingen dat enkele banken en verzekeraars grandioos hun kan gemist hadden om bij een recente update hun producten wat meer ethisch te maken.

Een stap vooruit.

En hoewel de bank- en verzekeringsmarkt in de voorbije 3 jaar vooral door saneringen in de actualiteit kwam, hebben we nu toch wat positief nieuws te melden voor mensen die hun pensioensparen of langetermijnsparen een duurzaam accent willen geven.

Geeft de leeuw je spaargeld vleugels?

We zien namelijk dat verzekeraar Generali Belgium in 2016 haar fondsenaanbod vernieuwde. In haar formule Profilife kan je ook je fiscaal sparen onderbrengen. Je kan daarbij kiezen uit een 23 fondsen, waarvan je er maximaal 5 in je contract kan onderbrengen. Onder die 23 fondsen zijn er 2 die voor wie in duurzaam beleggen interesse heeft interessant zijn:  Generali Funds For Good Cleantech (LU117478784) en Generali Trusteam ROC A (LU1506680005).

Het laatste fonds is sinds oktober 2015 voorzien van het duurzaamheidlabel van Novethic , een Franse onafhankelijke organisatie die fondsen quoteert op hun ESG-gehalte. Het fonds krijgt ook in de Morningstar Sustainability rating de hoogste score.  Het eerste fonds scoort bij Morningstar minder goed. Volgens de fondsbeheerders heeft dit te maken met het feit dat ze vooral in small caps investeren en dat daar de administratie minder uitgebouwd is. Er zijn geen specifieke duurzaamheidsmedewerkers in overtal, die allerlei vragenlijsten die raters gebruiken om tot een scoring te komen tijdig en/of volledig kunnen invullen. Of dit het volledige verhaal is weten wij niet. Eerder hebben we reeds geopperd dat een bedrijf dat in de E (environmental) van ESG actief is, niet noodzakelijkerwijze ook de S  (social) en de G (corporate governance) erg ter harte neemt.

Dynamisch, Neutraal of Defensief: voor elk wat wils.

Met zijn Profilife-oplossing trekt Generali Belgium de kaart van Tak 23. Met ander woorden: ze schuift het risico in de schoenen van de klant. Er is geen rendementsgarantie. Om die reden is het niet voor ieder type pensioenspaarder (of langetermijn-spaarder) aangewezen om zijn contract op te bouwen met uitsluitend deze 2 fondsen. Beiden hebben immers een risicoklasse 5 (op schaal tot 7). Het zijn dan ook eerder fondsen die bedoeld zijn voor dynamische beleggers. Een backtesting waarbij we de 2 fondsen elk evenveel gewicht geven levert volgende cijfers op:

%   rend. 10 j  rend. 5 j  rend.3 j   rend. 1 j   YTD

Gen. Funds For Good Cleantech   50 0,00 8,16 6,45 11,15 6,85  
Gen. Trusteam Roc A   50 0,00 7,15 6,47 2,87 2,51  
Totaal   100 0,00 15,31 12,92 14,02 9,36  
Risico: 5 – MVI : 100 %   

Gezien pensioensparen en langetermijnsparen de facto lange termijnbeleggingen zijn, is het echter te verantwoorden om er wat meer risico mee te nemen dan met klassieke beleggingen. Dit gezien de tijdshorizon.

Omdat spreiden steeds een goed idee is wanneer je belegt, zou je de 2 vermelde fondsen ook wat kunnen aanlengen met 3 andere fondsen uit het Profilife-aanbod. Let wel: hiermee verwatert dan ook het percentage MVI.

Voor een belegger met een neutraal profiel kan je dan bijv. onderstaande combinatie kiezen:

%     rend. 10 j rend. 5 j  rend.3 j   rend. 1 j   YTD

Gen. Funds For Good Cleantech   20 0,00 3,26 2,58 4,46 2,74
Real Estate Securities   20 0,97 1,50 1,30 0,48 0,11
Gen. Trusteam Roc A   20 0,00 2,86 2,59 1,15 1,00
World Opportunities   20 0,54 1,73 1,11 2,61 2,61
Gen. M&G Dynamic Allocation   20 0,00 1,60 1,51 2,90 1,09
Totaal   100 1,51 10,95 9,08 11,61 7,56
Risico: 4,2 – MVI: 40 %

Een belegger met een dynamisch profiel, die toch meer wil spreiden kan dan eventueel opteren voor volgende combinatie:

%   rend. 10 j  rend. 5 j  rend.3 j   rend. 1 j    YTD

Gen. Funds For Good Cleantech 20 0,00 3,26 2,58 4,46 2,74
Gen. CPR Silver Age 20 0,00 2,82 1,80 2,98 2,43
Gen. Trusteam Roc A 20 0,00 2,86 2,59 1,15 1,00
Gen. M&G Dynamic Allocation 20 0,00 1,60 1,51 2,90 1,09
Gen. Flossbach von Storch -Mult.Opp II 20 0,00 1,81 1,72 1,90 0,78
Totaal 100 0,00 12,35 10,19 13,38 8,04
Risico: 4,41 – MVI: 40 %

In de 3 voorbeelden zijn de berekeningen van de rendementen in mei 2017 gemaakt. Het voorbeeld 1 & 3 maakt duidelijk dat de betrokken fondsen geen al te grote historiek hebben. We kunnen dus niet oordelen hoe ze zich in crisistijden (2007-2009) zouden gedragen. De rendementen uit de laatste periodes zijn goed, maar houden geen garantie in voor de toekomst.

Even leentjebuur bij ABN-AMRO om fiscaal sparen te illustreren.

Omdat het hier gaat over fiscaal aftrekbare contracten zijn deze nog extra rendabel. Er geldt immers een belastingvoordeel van 30 % op de gestorte premies (1). Daarmee is onze instapkost van 1,9 % en de verzekeringstaks van 2 % vlug verteert.

Wie dus tot heden niet aan pensioensparen deed omdat er geen duurzaam alternatief ter beschikking was, mag zijn spaarvarken openbreken en ons contacteren.

Wie na afbetaling van zijn bouwlening op zoek is naar een mogelijkheid om zijn belastingen laag te houden, doet er goed aan even naar het langetermijnsparen te kijken. Beiden zijn trouwens combineerbaar.

PS1 : Generali, is dit geen aflopend verhaal in België? In maart 2016 raakte bekend dat Generali -als de zoveelste in het kader van een kostenbeheersingsproces – zich uit diverse landen wenst terug te trekken. Ook België kwam in het lijstje voor.

Is het dan wel verstandig om er nog beleggingen te onderschrijven? We hebben geen glazen bol natuurlijk. Maar we zouden ons niet dadelijk erg veel zorgen maken hierover.

  • per 18/04/2017 vernemen we dat de verkoop gerealiseerd is ten gunst van Athora Holding. Hoewel die in Bermuda geregistreerd is, blijkt er toch vooral Amerikaans geld (Apollo Global Management) achter te zitten. Via Athora proberen de Amerikanen zich te versterken op de Europese verzekeringsmarkt. De groep is reeds actief in Duitsland, Ierland, VK & Bermuda.  (bron: De Tijd 19/04/2018)). Daar komt nu dus België bij.
  • er is normalerwijze steeds continuïteit bij bestaande contracten. Zo kan wie een AXA Tak 23 belegging heeft daar vrolijk blijven in verder storten, ondanks het feit dat AXA deze producten niet langer verdeeld. De noteringen ervan zijn eveneens nog steeds op te volgen.

(1): Vanaf 2018 zal de fiscale vrijstelling voor pensioensparen wijzigen zo leert ons het zomerakkoord van de federale regering. 30 % blijft voor wie tot € 960 stort. Maar voortaan zal men ook meer dan € 960 / jaar kunnen besteden aan pensioensparen. Wie meer besteed -met als absoluut maximum € 1.230-  zal op zijn inlage niet langer 30 %, maar slechts  25 % voordeel kunnen opstrijken.

PS2 : Per 03/05/2018 maakte KBC bekend dat ze een nieuw pensioenfonds op de markt brengen : PRICOS SRI. Het klassieke pensioenspaarfonds van KBC droeg reeds de naam PRICOS. Het nieuw erkende PRICOS SRI belegt alleen in bedrijven die de KBC’s interne duurzaamheidsscreening doorstaan. Het is een bancair fonds zonder kapitaalbescherming. KBC is hiermee de eerste die zich in de bankwereld met zijn pensioensparen onderscheid door haar klanten binnen het fiscaal systeem van pensioensparen de keuze aan te bieden om ook in te zetten op  duurzaamheid. Let wel: gezien wij geen bankagentschap bij KBC hebben, kunnen wij u dit product niet aanbieden. U vindt hier hun document essentiële beleggingsinformatie en hun productfiche. Hun product richt zich naar klanten met een dynamisch risicoprofiel. Gezien pas opgestart kan er uiteraard geen historisch rendement meegedeeld worden. In welke bedrijven er momenteel concreet belegd wordt konden we niet achterhalen.

(update: 31/05/2018)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *