geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Voordelen van Tak 23


contractuele vrijheid, gemoedsrust, begunstiging, zelfbeschikkingsrecht, zekerheid, fiscaliteit, open architectuur,
Tak 23: toch maar doen?

Moet je zot zijn om te beleggen in Tak 23? Het lijstje nadelen verbonden aan Tak 23 is gekend.  Loont het dan wel de moeite om hier in te investeren? We belichten even de positieve kant van de medaille. We moeten daarbij ook een beetje zwaaien met begrippen als contractuele vrijheid, gemoedsrust, begunstiging, zelfbeschikkingsrecht, zekerheid, fiscaliteit en open architectuur. Vooraleer je afhaakt. We behandelen deze punt per punt. In de hoop dat alles duidelijk blijft.

Een levensverzekering biedt grote contractuele vrijheid.

De meeste voordelen hebben er mee te maken dat een Tak 23 een levensverzekering is. En -hoewel die meestal niet als een sexy product gezien wordt- heeft deze toch kenmerken, die er iets totaal anders van maken dan een bancaire oplossing.

1.  De onderschrijver (verzekeringnemer) heeft zelfbeschikkingsrecht mbt. toewijzing van zijn kapitaal.

De verzekering is een eigen goed van de onderschrijver . Hij bezit het exclusieve recht op aanduiding van de begunstigde. Hij mag dus zelf bepalen wie het genot van zijn belegging mag krijgen op einddatum of bij overlijden. Er is erg veel vrijheid om af te wijken van de klassieke wettelijke regelingen mbt. successie. Iets wat bij een bancair product niet rechtstreeks kan.

 • Of het nu over een verre kennis, een intieme vriend(in) of een organisatie, die je een warm hart toedraagt is, bij een Tak 23staat de regeling die je wil gewoon in je contract vermeld.
 • Of je kan bij nieuw-samengesteld gezin of feitelijke samenwoning, je partner een som nalaten zonder dat je eigen kinderen zich hierin kunnen moeien (geen situaties met vruchtgebruik, naakte eigendom bij levensverzekeringscontract).

Zonder dat je erfgenamen daar een stokje kunnen voorsteken (uitgezonderd: bestedingen die kennelijk je beschikbaar vermogen te buiten gaan).

2.  Je mag de begunstiging (zolang dat ze niet door de begunstigde aanvaard is) ten allen tijde herroepen.
Wijzigingen: ons leven contfronteert er ons regelmatig mee. Uw beleggingsoplossing kan zelf ook herzien worden.

 Als je situatie wijzigt (nieuw interesses, wijzigende relaties,….), kan je ook de begunstigde aanpassen. Zo blijft uw belegging steeds aangepast aan uw eigen wensen.

3.  Je kan – in afwijking tot 2. – eveneens zekerheid geven aan een begunstigde (bijv. partner) .

In voorkomend geval spreken we van “aanvaarding van begunstiging”.  Zodra de begunstigde aan verzekeraar laat weten dat hij aanvaardt, is het niet meer mogelijk om betrokkene toch nog om de tuin te leiden. Geef je iemand bijv. een bankvolmacht op je rekening of je effectendossier, dan kan je die achter de rug van je partner perfect weer intrekken.

4. Je kan zekerheid geven aan je eigen plannen/doelen.

Je wil bijv. vanaf heden tot je 65e/67e maandelijks een bedrag storten omdat je weet dat je pensioen anders niet zal volstaan om je levensstijl aan te houden. Maar wat als je volgend jaar een invaliditeit oploopt én voor de rest van je spaarperiode niet meer aan sparen toekomt omdat je invaliditeitsuitkering veel lager ligt dan je beroepsinkomen? Met een bankspaarproduct valt uw spaarplan in duigen. Via verzekering kan je dit risico –mits betalen van een bijpremie voor invaliditeitsdekking- uitschakelen.

5.  Je kan zekerheid geven aan je naasten.

Stel je de situatie uit voorbeeld 4 voor. Maar volgend jaar overlijdt je. OK, je hebt je eigen doel niet gehaald, maar je kan wel je naasten een hogere som toeschuiven dan wat je reeds bijeen gespaard hebt? Bij een bancair product krijg je alleen de opbrengst van je belegging. Via verzekering kan je –mits bijpremie voor overlijdensdekking – je overblijvende partner of je kinderen een extra geldsom nalaten (bijv. voor komende opvoedingskosten).

contractuele vrijheid, gemoedsrust, begunstiging, zelfbeschikkingsrecht, zekerheid, fiscaliteit, open architectuur,
Gemoedsrust is een hoog goed. Je weet immers dat er geregeld wordt volgens je eigen wensen.

Fiscaliteit: anders en beter?

6. Een Tak 23 – product kent geen roerende voorheffing (30%) én geen meerwaardebelasting.

De RV is van toepassing op de dividenden van uitkeringsgerechtigde beleggingsfondsen en de meerwaardebelasting geldt dan weer voor de kapitalisatiefondsen, die meer dan 10 % van hun middelen in obligaties of liquiditeiten investeren.

Voor vennootschappen met beperkte beleggingsmogelijkheden

7. Geen jaarlijks terugkerende LEI-kost.

De LEI-code (Legal Entity Identifier-code) is een specifiek erkenningsnummer dat bedrijven met een rechtspersoonlijkheid moeten hebben om via hun bank/vermogensbeheerder aandelen, obligaties, beleggingsfondsen, trackers, … te mogen verhandelen. Deze verplichting geldt sinds 01/01/2018. Er zijn kosten verbonden aan het verwerven en hernieuwen van deze code. de laagste kost die we terugvonden bij een controle bedroef € 59/jaar. Een andre instelling rekende daar het dubbele voor aan. Deze kost is jaarlijks opnieuw te betalen (bij sommige aanbieders daalt de prijs ietwat als je dadelijk voor enkele jaren betaald). Een vennootschap die slechts een beperkte beleggingsmogelijkheid heeft, ziet de kost van deze LEI best niet over het hoofd. Voor bedrijven met grote beleggingscapaciteit is deze kost minder relevant.

Stel dat je € 6.000 financiële reserve hebt, die je denkt niet nodig te hebben in de komende 10 jaren. Je wil ze niet op een spaarrekening laten verkommeren omdat ze daar niets opbrengt.

 • je belegt bij je bank in een beleggingsfonds. Naast de instapkosten betaal je 10 jaar jaarlijks  +/- € 50. In totaal ben je € 500 kwijt of 8,33 % van je belegging gaat op aan deze kost
 • je belegt in een Tak-23 verzekeringsbelegging. Naast de instapkost betaal je eenmalig een taks van 4,4 % of € 264.

 

Secundaire voordelen:

8. Beleggen via Tak 23 is  beter planbaar.

Het product laat je toe om met een vast bedrag te investeren. Een Tak 23 koopt deelbewijzen van een fonds en dit tot verschillende cijfers na de komma. Bij een klassiek bancair fonds moet je vaak -niet altijd- een volledig deelbewijs kopen. Dus ofwel moet je hogere bedragen investeren ofwel moet je even wachten tot je genoeg hebt om te investeren of moet je wachten met de spreiding van je belegging.

9. Switch naar andere fondsen mogelijk binnen zelfde contract.

Je start in voorzichtige fondsen om je koudwatervrees mbt. beleggen te overwinnen, maar later wil je het voorzichtige pad gedeeltelijk verlaten?
Of je start dynamisch, maar na 9 maanden slaat de schrik om je hart omdat je vreest dat er een meltdown op de beurs komt? Of je nadert je pensioen en je wil zachtjes aan wat minder dynamisch beleggen? Je moet niet alles verkopen en opnieuw herbeginnen?

De Tak-23 beleggingen die wij selecteerden, laten toe dat je jaarlijks 1 gratis switch binnen je portefeuille uitvoert. Voor meer wijzigingen binnen 1 jaar wordt er wel een kost aangerekend. Wijzigen kan dus zonder veel poeha.

Voordelen verbonden aan onze aanpak:

10.  Open architectuur als echte strategie ten voordele van de klant.

Hoewel de meeste banken ondertussen ook wel open architectuur gebruiken en dus niet alleen huisfondsen aanbieden, is dit vaak toch nog voor een stuk windowdressing. Vaak zal de bankier – uit macht der gewoonte?, uit zachte druk?  of via commissioneringsregeling / verkoopsdoelstellingen? – toch de eigen fondsen naar voor schuiven.

De verzekeraars waar wij mee werken hanteren een opener visie. 1 ervan biedt je de mogelijkheid om te kiezen uit meer dan 150 fondsen.  En is dan ook als een (kleine) supermarkt te beschouwen.

Wil je ethisch beleggen, maar binnen hetzelfde contract toch nog fondsen aankopen, die wij niet opvolgen? We kunnen je wellicht ook dan van dienst zijn.

Door de talenten van niet-huiseigen fondsbeheerders in te schakelen profiteer je mee van specialisaties en een onpartijdige kijk.

11. Automatiseren is mogelijk in sommige situaties:

Vanaf grotere bedragen (€ 10.000 of meer) binnen Tak 23 is het ook mogelijk om specifieke beleggingstechnieken automatisch te laten toepassen.

 • Voorbeeld 1: automatisch herbalanceren.
  • Je bent een gemiddelde belegger en wenst niet meer dan 50 % van je belegging in aandelenfondsen te investeren. Uiteraard respecteer je deze regel bij onderschrijving van de belegging.  € 10.000 was het startbedrag van je investering.
  • Maar stel dat er een fantastisch beursjaar volgt en je aandelenfondsen stijgen met 30 % , terwijl je obligatiefondsen maar 4 % vooruitgingen. Het gedeelte aandelenfonds is nu € 6.500 waard. Het gedeelte obligatiefondsen is € 5.150 waard. De verhouding is nu 55,7 % aandelenfondsen en 44,3 % obligatiefondsen.
  • Via automatisch balanceren worden eenheden van aandelenfondsen verkocht en worden daarmee eenheden van obligatiefondsen gekocht. Je belegging is nu weer in overeenstemming met je oorspronkelijk doel.
 • Voorbeeld 2: Stop Loss.
  • Je wil niet meer dan 15 % verliezen op je aandelenfondsen, maar de beurs maakt een uitschuiver van  – 25 %.
  • Zodra de waarde van je eigen fonds met 15 % gezakt is, worden je aandelenfondsen automatisch verkocht. De waarde ervan wordt dan in bijv. een obligatiefonds of Tak 21 gestopt wordt.
  • Je verlies wordt dus afgevlakt.
 • Voorbeeld 3: Take Profit.
  • Je vindt dat je aandelenfonds de voorbije maanden meer dan voldoende gestegen is en je wenst een gedeelte van die winst veilig te stellen.
  • Dit kan automatisch geregeld worden door bijv. een gedeelte van je aandelenfonds over te dragen naar een minder risicovol obligatiefonds of het Tak 21- segment van je belegging.

De voordelen van een Tak 23 (contractuele vrijheid, gemoedsrust, begunstiging, zelfbeschikkingsrecht, zekerheid, fiscaliteit, open architectuur) vind je alvast niet in veel beleggingsproducten gegroepeerd terug.

(update 11/02/2022)

2 reacties op “Voordelen van Tak 23”

  • Beste Paul,

   Gezien Tak 23 en feite een levensverzekeringsovereenkomst is, moeten we voor antwoord op uw vraag de wetgeving nakijken. Via deze link vindt u de laatste versie van de wet op de landsverzekeringsovereenkomst. U moet de tekst niet volledig lezen, maar kort door de bocht komt het er op neer dat de verzekeringsnemer (onderschrijver/intekenaar op Tak 23) erg grote appreciatiebevoegdheid heeft om te bepalen wie de begunstigde van zijn contract is. Schuldeisers kunnen de begunstigde in principe niet aanspreken. Tenzij (artikel 190) de betaalde premies kennelijk in wanverhouding waren met de vermogenstoestand van de verzekeringnemer én voor zover ze betaald zijn met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers. De wetgever stelt dus 2 cumulatieve voorwaarden vooraleer schuldeisers hun rechten kunnen laten gelden.
   Voorbeeld: Wie al zijn geld via Tak 23 aan zijn maitresse (m/v) overmaakt ten nadele van zijn wettige echtgenoot (m/v) en zijn kinderen loopt kans dat art. 190 tegen hem (m/v) ingeroepen wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *