geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Ethisch beleggen is rendabel


De weg die ethisch(*) beleggen diende af te leggen om zich te verankeren in de hoofden van de mensen was lang. Maar meer en meer doet het begrip niet alleen een belletje rinkelen, maar ook verovert ook het beslissingsgedrag van de particulier. Sinds 2015 lijkt er een kentering ingezet. De klimaatconferentie van Parijs was alvast voor het ecologie-aspect van groot belang.

Tobben over ethisch beleggen? Doe ik het of doe ik het niet?

3 redenen waarom ethisch beleggen aan het doorbreken is bij de particulier.

 1. Het begrip “beleggen” roept minder en minder weerstand op.
  • Vroeger associeerde men beleggen te vaak met “risico” en “gevaar“. Niet geheel ten onrechte. Maar het alternatief : risicoloos sparen bestaat gewoon niet meer. Door de ultralage rente op je spaargeld loop je structurele waardeverliezen op. Dit omdat de inflatie hoger is dan de rente op je spaarrekening.
  • De overheid verliest bij veel jongeren haar baken van absolute zekerheid en veiligheid. Gezien de erg hoge staatsschuld maken velen zich zorgen over de blijvende betaalbaarheid van sommige sociale zekerheidsaspecten. Onder meer de vraag of er voldoende geld zal blijven om de pensioenen te betalen leeft. En doet het gedrag kantelen naar “beleggen”.
  • Beleggen vergt een andere mindset: u moet actief nadenken, zich informeren én beslissingen nemen. Het is niet onnatuurlijk dat je bij dit nadenken ook de interesses én de bezorgdheden die je hebt meeneemt. Wie zich bvb. inzet voor “haalbaar werk” of gendergelijkheid zal de sociale dimensie in zijn belegging willen opnemen. Wie wakker ligt van klimaatverandering zal verwachten dat zijn belegging niet bijdraagt aan vervuiling.
 2. De wegen om aan ethisch beleggen te doen staan inmiddels op onze investerings-GPS.
  • Waar je vroeger ogenschijnlijk alleen bij  banken als Triodos Bank terecht kon, hebben ondertussen de meeste financiële instellingen wel enkele duurzame investeringsfondsen in hun aanbod. Soms worden die zelf actief naar voorgeschoven door de instelling. Er lijkt op het eerste gezicht alleen nog een verschil te zijn in kleur (lichtgroen / donkergroen).
   • FebelFin, de federatie van Belgische Banken heeft al enkele jaren een werking rond duurzaam beleggen. De site Towards Sustainability groepeert alle fondsen, die volgens hun criteria duurzaam zijn.
   • Europa wil een Green Deal uitrollen en rekent er daarbij op dat niet alleen de institutionele beleggers, maar ook de particulieren daar in de komende jaren voor mee investeren.
 3. De mythe dat ethisch beleggen niet rendabel is al diverse keren weerlegd.
  In de loop van een normale beleggingscyclus:
  • De Nederlandse Stichting Natuur & Milieu maakte in een publicatie -24/05/2012- een overzicht van enkele studies die de mythe dat duurzaam beleggen niet rendabel zou zijn doorprikt. We bieden dit overzicht hier graag aan.
  • Een zeer omvattende Duitse academische studie, welke bestaande onderzoeken over duurzaam beleggen tussen 1970 en 2014 rubriceerde is eveneens erg formeel. De titel alleen spreekt boekdelen.  “ESG en financiële opbrengst: verzamelde bewijzen uit meer dan 2000 op ervaring gebaseerde studies
  • onderzoek in VS (2019) brengt naar voor dat ESG-fondsen de voorbije  jaren zowel op 1, op 3 en 5 jaar gemiddeld beter presteren dan hun niet duurzame evenknieën.
  • onderzoek door vermogensbeheerder La Financière de l’ Echiquier (2019)
   • liet zien dat het rendement van de meest “duurzame” portefeuille 2,3 keer beter scoorde dan de minst “duurzame” portefeuille. Dit bleek uit modelportefeuilles geselecteerd uit +/- 500 bedrijven die hun SRI-team analyseerde. De bevindingen gaan over de periode 01/01/2010 – 31/12/2018.
   • leerde dat E, S en, G alle 3 bijdragen tot goede performance. Het S(social) gedeelte draagt het meest bij tot de goede scores. Een slechte G (governance/bedrijfsbeleid)-score verlaagt het rendement (-13 %).
   • kwam tot de bevinding dat de risicogevoeligheid van een ESG-portefeuille nauwelijks afwijkt van die van een “niet-duurzame” portefeuille.
  • Het Ethisphere Institute (organisatie achter ethisch beleggen is rendabelde jaarlijkse verkiezing van The World’s Most Ethical Companies)  publiceerde dat de meest ethische bedrijven over een tijdspanne van januari 2015 tot januari 2020 13,5 % beter presteerden dan een Large Cap Index. (Noot: we vonden niet dadelijk terug welke referentie-index hiervoor gebruikt werd).
Tijdens een crisissituatie:

Grote beleggers bleven minder afzijdig.

In de praktijk wordt ethisch beleggen al een tijd door institutionele beleggers opgepikt. Deze organisaties, die over diepe zakken beschikken, zijn al jaren overtuigd van de zinvolheid. De particuliere belegger volgt nu eindelijk. Diens aandeel is de laatste jaren flink aan het stijgen.

Per 2016 nam de particuliere klant (gele stippellijn) wereldwijd ongeveer 1/4 van de omzet in ethisch beleggen voor zijn rekening.

Wat zegt Artificial Intelligence over rendabiliteit van ethisch beleggen?

Op 31/01/2023 stelde ik deze vraag aan Chat GPT: “Is there proof that ethical investing is more valueable than regular investing?” Er ging enige tijd over, maar dit was het antwoord dat gegenereerd werd:

As a language model AI, I don’t have personal opinions, but I can tell you that there is no definitive proof that ethical investing is more valuable than regular investing.

Proponents of ethical investing argue that companies that adhere to ethical standards and values tend to have better long-term prospects and financial performance, which can result in higher returns for investors. However, there is no consensus among academics, economists, and financial analysts on whether ethical investing outperforms conventional investing.

Studies have shown that companies that prioritize environmental, social, and governance (ESG) factors can have higher financial performance and lower volatility compared to those that don’t. However, the results of these studies are mixed and often depend on the criteria used to measure ESG performance and the specific industries being compared.

Ultimately, whether ethical investing is more valuable than conventional investing is still a matter of debate and depends on individual investor preferences and goals. Some investors may value the social and environmental impact of their investments more than financial returns, while others may prioritize returns over ethical considerations.”

Onze conclusie:

Er is geen definitief bewijs dat ethisch beleggen een beter rendement genereert. Maar het omgekeerde bewijs is ook niet geleverd. Als het niet schaadt én het helpt extrafinanciële zaken (klimaat, sociale kwesties, …), dan lijkt het toch meer en meer een evidentie om met duurzaamheid/ethiek rekening te houden bij uw financiële investeringen.

Er is geen reden om het niet te doen!

————————————–

(*) woordaanpassing nav. SFDR-regelgeving: vroeger stond in deze tekst “duurzaam beleggen ” in plaats van “ethisch beleggen“.

 • Door Europese regelgeving in 2021 werd het gebruik van de term “duurzaam” in samengang met financiën (beleggen, fondsen, …) strak gereglementeerd. Op onze homepagina lees je dat (& waarom) we ons niet alleen beperken tot “duurzaam” beleggen, maar iets ruimer blijven gaan.
 • Waar we het woord “duurzaam” lieten staan in bovenstaande tekst, deden we dit omdat op moment van publicatie van de onderzoeksgegevens de wetgeving nog niet van toepassing was. Toen kon nog vrijelijk het woord duurzaam gebruikt worden. Met de aanhalingstekens die het woord begeleiden proberen we aan te duiden dat het woord toen ruimer opgevat werd dan wat nu wettelijk geduld wordt.

4 reacties op “Ethisch beleggen is rendabel”

 1. Ik begrijp niet dat de rijksverheid niet voor de rechter wordt gedaagd ivm de (gelegaliseerde?) diefstal uit reserves van het ABP in de afgelopen jaren.We horen niet over dit grote graaien maar worden telkenmale geconfronteerd met suggestie dat de premies moeten stijgen en de pensioenen moeten worden gekort.Waarom is het in de tweede kamer zo oorverdovend stil op dit punt.Waarom laat de autoriteit AFM niets van zich horen?Waarom zwijgt de Nederlandse Bank als toezichthouder?Waar blijft het OM met een dagvaarding?Spelen al deze organisaties onder een hoedje en dekken zij elkaar af ?

  • Beste,

   Onze werking situeert zich in België. Het is dan ook moeilijk om over een situatie waarover wij niet in detail geïnformeerd zijn een genuanceerd standpunt te geven. Ook in België wordt er wel eens met pensioenfondsen geleurd door de overheid (vb. in Belgacomdossier). Uw suggesties lijken me op het eerste zicht een beetje in de richting te gaan van een samenzweringstheorie. Zo u overtuigd bent van uw zaak, er voldoende gewicht aan toekent (en voldoende gelijkgezinden vindt), is het misschien mogelijk om u te inspireren op wat Urgenda deed tov. milieubeleid van Nederlandse regering. Daar werd door proces en met de nodige argumenten de overheid in het ongelijk gesteld en aangemaand om zijn beleid bij te stellen.

 2. […] Is duurzaam beleggen rendabel? Volgens de Consumentenbond blijkt uit verschillende wetenschappelijke onderzoeken dat duurzaam beleggen geen negatief effect hoeft te hebben op het rendement (Consumentenbond 2023). Er zijn onderzoeken die stellen dat duurzaam beleggen minder opbrengt. Maar er zijn ook onderzoeken waaruit blijkt dat duurzame beleggingen even goed, of zelfs beter presteren dan traditionele fondsen. Duidelijk bewijs voor mindere of juist betere prestaties is er niet.  […]

  • De conclusie uit ons artikel ligt in dezelfde lijn van wat u stelt. De rendementen van duurzame beleggingsfondsen werden voor een deel ook beïnvloed door de steeds wijder verspreide aandacht die er was voor duurzaam beleggen. Hoe meer mensen hier voor open staan, hoe meer ‘vraag’ en ‘aangroei’.

   Sinds een goed jaar lijkt de slinger opnieuw wat door te slaan naar de andere kant. De anti-wokebeweging betwist de aanspraken die de ESG-aanhangers voorhouden. Onder meer Elon Musk deed hierover boude uitspraken. En dit leidt o.m. in de VS tot wetgevende initiatieven om ESG-doelstellingen nastreven voor vermogensbeheerder strafbaar te maken. Dit zou geld uit ESG-beleggingen kunnen weghalen met (gedeeltelijke) implosie bij ESG-fondsen en dus hogere kosten (kosten te spreiden over minder inleg).

   In Europa is er daarentegen beleid dat beleggingen meer en meer in de richting van ‘duurzaamheid’ wil duwen. Dit zou op termijn juist een tegenbeweging kunnen op gang brengen. Evenwel is de implementatie van de regelgeving in Europa erg verwarrend. Persoonlijk vrees ik dat zolang de mist hierrond niet opklaart dit eerder ook een ontradend effect heeft (adviseurs die zich liever niet verbranden aan de regels/beleggers die door de bomen het bos niet meer zien).

   Benieuwd dus wat studies binnen enkele jaren zullen concluderen rond de rendabiliteit van “duurzaaam beleggen” in verhouding tot “niet specifiek duurzeam beleggen”.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *