Nadelen van Tak 23

 

Omdat perfectie niet van deze wereld is, zijn er helaas ook nadelen verbonden aan een Tak 23-belegging. Ik som ze hier even op:

 1. de procedure bij intekening is redelijk omslachtig. Zeker als je het vergelijkt met een fondsenbelegging bij een bank waar je reeds een effectenrekening  hebt. Er moet een voorstel ondertekend worden, een financiële informatiefiche van verzekeraar (KID) overhandigd worden, als makelaar moet je ook een eigen advies-& informatiefiche bezorgen. Daarna is het wachten op de stukken van verzekeraar in kwestie. Die moeten ook nog ondertekend worden.
 2. de procedure bij verkoop is eveneens redelijk omslachtig. Terug papieren invullen, kopie van identiteitskaart bijvoegen & wachten tot verzekeraar het saldo op je rekening plaatst. En ondertussen kunnen de fondsen nog in waarde zakken of stijgen. Doe je aan internetbankieren en staat het fonds op je effectenrekening, dan is de verkoop in een wip geregeld. De digitalisering die bij banken al goed doorgedrongen is, staat bij vele verzekeraars nog maar pas in de steigers.
 3. er is een éénmalige verzekeringstaks te betalen. Deze bedraagt 2 %  voor particulieren, maar 4,4 % voor vennootschappen.
 4. de verzekeraar rekent zelf nog instap- & beheerskosten aan. De instapkost bevat  het bemiddelaarsloon van de makelaar & een bedrag voor de verzekeraar. Bij grote beleggingsbedragen kan de kost voor de verzekeraar soms wegvallen. Maar jaarlijks rekent men wel een beheerskost (+/- 1%) aan. Als klant zie je die niet, omdat hij automatisch van de investeringswaarden van je stukken afgaat.
 5. sommige verzekeraars rekenen in de beginjaren ook een uitstapkost aan. Meestal daalt die na verloop van tijd en wordt hij niet meer aangerekend als je 5 jaar in het product belegd bent.
 6. in tegenstelling tot bij een fondsenbelegging via bank ben je in feite zelf géén eigenaar van het fonds dat je koopt. Je bent -weliswaar- bevoorrechte schuldeiser van betrokken verzekeraar, zo die over de kop zou gaan.
 7. Tak 23 heeft een slecht imago in de publieke opinie.

De nadelen zijn derhalve niet klein.

Ze worden reeds voor een groot stuk gecompenseerd door het feit dat het product zelf bestemd is voor een (middel)langetermijnbelegger. Elders op deze blog ( http://ethischbeleggen.com/voorwiealgemeen)  heb ik reeds vermeld dat de beleggingstermijn waarop je dient te rekenen beter minstens 5 jaar bedraagt.

Wat de instapkosten betreft, deze verschillen in feite niet zoveel met wat je gemiddeld bij je bank betaalt als je daar een fonds koopt. Tenzij je bij een prijsbreker zoals BinckBank of Keytrade Bank aankoopt. Omdat de makelaar in kwestie een zekere vrijheid heeft om zelf zijn verloning in te stellen, moet je natuurlijk wel weten dat je makelaar daar zelf géén aberrante marge op neemt. Want in dit geval zouden we vlug verzeild raken in de problematiek van de woekerpolissen, zoals die enige tijd geleden in Nederland opgeld maakte. Coverbel neemt standaard een vergoeding van 1,9 % voor zijn bemiddelingswerk.

Wat uitstapkosten betreft: Ethisch Beleggen werkt met verzekeraars die ofwel gedurende een kortere periode een uitstapkost aanrekenen ofwel die  zelfs helemaal géén uitstapkost vragen

Wat het nadeel van de verzekeringstaks betreft, moeten we opmerken dat er sinds 01/01/2015 in België ook een uitstaptaks van 1,32 % geldt op bancaire beleggingsfondsen die kapitaliseren. Deze bancaire beleggingsfondsen zijn zowat de meest rechtstreekse concurrenten van Tak23-producten.  Het verschil tussen beide producten is op vlak van taksen nu 0,68 %. Maar terwijl je bij Tak 23 de taks betaalt bij intekenen, betaal je de taks bij een bancair beleggingsfonds dat kapitaliseert (dus geen dividend uitkeert) pas bij verkoop. Omdat het in beide producten gaat om (middel)langetermijnbeleggingen, zijn we geneigd om de taks bij instap te verkiezen boven de taks bij uitstappen. Hiervoor zijn 2 redenen:

 1. Zekerheid. Eens de verzekeringstaks betaald is, mag de overheid beslissen wat hij wil mbt. taksen. De taks zal niet meer stijgen op het product dat je aangekocht hebt. Bij een uitstaptaks is het perfect mogelijk dat de overheid na je aankoop beslist om deze aan te passen (in + of  -). Je weet dus niet echt waar je aan toe bent, zolang je niet verkocht hebt. Denk aan wat gebeurde begin 2012 toen de roerende voorheffing van 15 % naar 21 % steeg op kasbons en obligaties. Mensen die stukken op vervaldag hadden in 2012 en die die aangekocht hebben in bijv. 2007 en hun coupons lieten kapitaliseren, moesten 21 % RV betalen op hun intresten en dit ook voor de jaren 2007,2008,2009, 2010 & 2011. Ondertussen is de RV verder gestegen: 25 % (vanaf 2013) –  27 % (vanaf 2016)  en 30 % (vanaf 2017).
 2. De uitstaptaks stijgt evenredig met je rendementStel dat je € 10.000 investeert in een Tak 23 en eveneens € 10.000 in een bancair beleggingsfonds. Je neemt je voor te verkopen zo je belegging aangegroeid is tot € 15.000. Je betaalde  € 200 verzekeringstaks bij aankoop van je Tak 23 belegging en niets bij de verkoop ervan. Je betaalde geen taks bij aankoop van je bancair beleggingsfonds, maar bij verkoop betaal je als uitstaptaks (Reynderstaks)  € 198. Inflatie niet verrekend is het verschil tussen beide investeringen dan erg klein.

Omdat we ons bewust zijn van deze hoge kostenstructuur hebben we via onze modelportefeuilles geprobeerd om rendementen van gemiddeld 4 % te halen. Op basis van onze backtesting (zo mogelijk tot 10 jaar terug)  lijkt dit in vele gevallen mogelijk te zijn. Hoewel resultaten uit het verleden geen garantie naar de toekomst zijn, zou dergelijk resultaat er alvast voor zorgen dat onze voorstellen (kosten inbegrepen) minstens beter scoren dan spaarrekeningen en kasbons. En dit vanaf een (middel)lange duurtijd.

Omdat je géén eigenaar bent van de fondsen waarin je belegt, is het belangrijk dat je Tak 23 product koopt bij solvabele verzekeraars. In de selectie van leveranciers waar wij mee samenwerken is hier rekening mee gehouden. 3 van de leveranciers zijn trouwens van Luxemburg. Naast een omvangrijke en specifieke wettelijke bescherming die klant bij Luxemburgse verzekeraar geniet, is het ook zo dat zowel het land, als zijn banken en verzekeringsmaatschappijen tot heden niet in het vizier gekomen zijn bij de financiële- en de landencrisis waar we in West-Europa sedert 2008 in verzeild zitten.

Tot slot iets over het slechte imago van Tak 23. In de pers zijn geregeld verhalen verschenen over spaarders/beleggers, die een groot stuk van hun spaargeld verloren bij een Tak 23 investering. Buiten occasionele moedwillige oplichting door een tussenpersoon, ging het meestal om beleggingen waarbij de tussenpersoon koos voor producten die hem (m/v) het meest opbrachten én waarbij de klant verblind werd door hem (m/v) beloofde fenomenale rendementen. Inmiddels zou genoegzaam bekend moeten zijn dat  hogere rendementen meestal in rechtstreeks verband staan met hoog risico.  De wetgever heeft er ondertussen voor gezorgd dat bemiddelaars  slechts voorstellen aan klanten mogen doen, die in overeenstemming zijn met hun risicoprofiel. Zonder ingevuld & ondertekend risicoprofiel, verlenen we dan ook geen advies. Via dergelijk risicoprofiel kunnen wij de belegging aanpassen aan de wensen en mogelijkheden van klant. Elementen als de tijdsduur mbt. beschikbaarheid geld én de leeftijd klant spelen hier onder meer een rol in.  En we blijven het herhalen: ook een Tak 23 belegging dient voldoende gespreid te zijn. Ze is ook best alleen af te sluiten als de klant op een andere manier reeds een direct aanspreekbare financiële reserve opgebouwd heeft. We beloven je alvast géén wonderen qua rendement. Het wonder zit er in dat we voor jouw een gespreide portefeuille creëren via 1 verkooppunt waarin je wens tot ondersteuning van duurzaam beleggen centraal staat.

Noot: uit analyse van de bezoeken aan onze site zien wij dat bovenstaand artikel veel meer geconsulteerd wordt, dan het artikel dat de voordelen van Tak 23 toelicht. Omdat een medaille 2 kanten heeft, willen we je via deze link toch ook eens de pluspunten benadrukken.

6 gedachten over “Nadelen van Tak 23”

  1. Op basis van de bezoekersstatistiek van onze site, stellen we vast dat het artikel over nadelen van Tak 23 veel meer bezocht wordt dan dit over de voordelen. We hopen dat lezers van betrokken artikel het Tak 23-kind niet met het badwater weggooien. Een Tak 23 -mits op maat gemaakt- kan een perfecte oplossing voor uw beleggingsbehoefte zijn.

 1. Ik ben het helemaal eens met je stelling dat een Tak-23 met open architectuur en dus op maat is, een zeer goede oplossing kan en in veel gevallen zal zijn. Zeker als dit gekoppeld wordt aan het huidige belastingklimaat. Deze verzekering kan mogelijk een goed alternatief bieden als een fiscale optimalisatie methode.

  1. Joey,

   Ik heb de link die u aan je reactie toegevoegd had er uit gehaald. Reactie zijn niet bedoeld als doorverwijsluik. Hopelijk heeft u hier begrip voor.

 2. Enig idee waarom de gedupeerden van Spaar-select zo’n grote verliezen hadden met een Tak 23 product ?

 3. Manu,

  Het dossier van Spaar Select is al tal van jaren oud. De finesse ken ik niet meer en ik ga er mij nu ook niet meer in verdiepen.
  Grosso modo ging het hier over koppelverkoop, waarbij klanten een hypotheek namen die diende afgekort te worden door opbrengsten van een er aan gekoppelde Tak-23 belegging. Hier zit reeds een eerste probleem. Een hypotheek heeft een vaste eindtermijn. Als je de afbetaling van je krediet vastlegt, moet je dan ook zorgen dat je Tak23-belegging tegen die eindtijd het kapitaal opgebracht heeft dat nodig is om de afbetaling te kunnen doen. Anders moet je als klant je belegging verkopen en het tekort nog eens uit eigen zak betalen. Aangezien een aantal Tak 23-producten gedeeltelijk (of volledig) in aandelen beleggen, is het rendement er van ook afhankelijk van beursevoluties. Die zijn nooit exact te voorspellen. Er is nu eenmaal geen rechtopgaande lijn in dergelijke beleggingen te trekken. En op geregelde tijden doen er zich ongelukken voor. Denk periode 2000-2003 (internethype loopt op sisser af, nine-eleven, Enron-boekhoudingsschandaal, ….) of 2007-2008 (subprimecrisis en ineenstuiken van enkele grote Amerikaanse banken).
  Er is dus aan klanten een voorstelling van feiten geweest waarbij de risico’s onder tafel geveegd werden én de potentiële opbrengsten kritiekloos opgeblazen werden. Klanten zijn in dit verhaal meegegaan (al dan niet uit pure goedgelovigheid ten opzichte van gladde verkopers of uit naïeve hebzucht – krediet afbetalen en er nog aan verdienen ook, als dat geen win-win is).

  Verzekeraar en makelaar zijn door rechtbank tot schadevergoeding verplicht. Dat zal er dus mee te maken hebben dat ze hun informatie- en zorgvuldigheidsplicht ten opzichte van klanten niet (voldoende) nagekomen zijn.

  Je mag niet vergeten dat in die periode ook de kostenvergoeding die voor dergelijke producten aangerekend werd een pak hoger lag dan wat momenteel nog normaal bevonden wordt. Niet voor niets is er in betrokken periode ook in Nederland een schandaal geweest (google maar eens op woekerpolis).

  Als je al een hoog percentage van de inleg afroomt voor eigen beheer en om de makelaar te vergoeden voor zijn administratie- en advieskosten en je biedt producten aan met hoog risico, dan kan dit risico zich ook voordoen natuurlijk. En gaat het mis. Dit lijkt me wat er gebeurd is

  Moraal van het verhaal :
  – een vast terug te betalen bedrag op afgesproken tijdstip, koppel je best niet aan een belegging waar risico aan vastzit.
  – kijk naar de kosten die de verkoper je aanrekent
  – wees als klant ook niet naïef, spreid je belegging + bouw ze op volgens je risicoprofiel (waarbij hoe korter je beleggingstermijn is hoe defensiever je je best opstelt).
  – mijdt al te aanlokkelijke verhalen. Of het nu gaat over een wonderaandeel als Lernout & Hauspie (ook in dezelfde periode, door zowat alle banken een tijdje aangeprezen als een must-have) of constructies waarbij u voorgeschoteld wordt dat je in plaats van geld te betalen op je hypotheek u er nog op zal verdienen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.