Voordelen van Tak 23

 

Omdat het lijstje nadelen erg groot uitvalt, moet je bijna zot zijn om nog te gaan beleggen via Tak 23? Of toch niet? Even enkele zaken vanuit een andere kant bekijken.

1. Het gaat over een levensverzekering en in die zin heeft het product kenmerken die je bij een bankproduct niet vindt. Vooral het feit dat een levensverzekering volgens de wetgever een specifieke positie kreeg (zie wet op de landsverzekeringsovereenkomst van 1992), maken deze beleggingsvorm interessant. De verzekering wordt beschouwd als een eigen goed van de onderschrijver (verzekeringnemer). Hij krijgt erg veel vrijheid om af te wijken van de klassieke wettelijke regelingen mbt. successie (wie krijgt het geld na overlijden?). Niet dat we het willen promoten -we voeren tenslotte het woord ethisch in onze naamgeving-, maar probeer via een bankproduct maar eens je buitenechtelijke relatie een som na te laten bij je overlijden. Hier kan dit perfect legaal. Je kan dus ook op voorhand bepalen dat je investering bijv. naar Kom op tegen Kanker moet gaan zonder dat je erfgenamen daar een stokje tussen kunnen steken. Of je kan je bij nieuw-samengesteld gezin of feitelijke samenwoning, je partner een som nalaten zonder dat je eigen kinderen zich hierin kunnen moeien (geen situaties met vruchtgebruik, naakte eigendom bij levensverzekeringscontract).

2. Je kunt zekerheid geven aan een partner/begunstigde . Via aanvaarding van begunstiging is het niet meer mogelijk om betrokkene toch nog om de tuin te leiden. Geef je iemand bijv. een bankvolmacht op je rekening of je effectendossier, dan kan je die achter de rug van je partner perfect weer intrekken.

3. Je kunt zekerheid geven aan je eigen plannen/doelen. Je wil bijv. vanaf heden tot je 65e maandelijks een bedrag storten omdat je weet dat je pensioen anders niet zal volstaan om je levensstijl aan te houden. Maar wat als je volgend jaar een invaliditeit oploopt en voor de rest van je spaarperiode niet meer aan sparen toekomt omdat je invaliditeitsuitkering veel lager ligt dan je beroepsinkomen? Met een bankspaarproduct valt uw spaarplan in duigen. Via verzekering kan je dit risico -mits bijpremie- uitschakelen.

4. Het product laat je toe om met een vast bedrag te investeren. Een Tak 23 koopt deelbewijzen van een fonds en dit tot verschillende cijfers na de komma. Bij een klassiek bancair fonds moet je vaak -niet altijd- een volledig deelbewijs kopen. Dus ofwel moet je hogere bedragen investeren ofwel moet je even wachten tot je genoeg hebt om te investeren of moet je wachten met de spreiding van je belegging. Beleggen via Tak 23 is dus beter planbaar.

5. Het product is tastbaarder (papieren polis) en gemakkelijker raadpleegbaar. Dit alvast voor een gemiddelde burger, die zijn weg niet vindt in de overzichtslijsten die aan effectenrekening gekoppeld zijn.

6. Tak 23-product kent geen roerende voorheffing (30%) én geen  meerwaardebelasting. De RV is van toepassing op de dividenden van uitkeringsgerechtigde beleggingsfondsen en de meerwaardebelasting geldt dan weer voor de kapitalisatiefondsen, die meer dan 25 % van hun middelen in obligaties of liquiditeiten investeren.

7. Hoewel de meeste banken ondertussen ook wel Open Architectuur gebruiken (niet alleen huisfondsen aanbieden), wordt dit nog niet overal als echte strategie ten voordele van de klant gebruikt. Vaak zal de bankier (uit macht der gewoonte?, uit zachte druk?  of via commissioneringsregeling / verkoopsdoelstellingen?) toch de eigen huisfondsen aan je voorstellen.  De verzekeraars waar wij mee werken hanteren open visier. 1 ervan biedt je de mogelijkheid om te kiezen uit meer dan 500 fondsen.  En is dan ook als een echte supermarkt te beschouwen. Wil je ethisch beleggen, maar binnen zelfde contract toch nog fondsen aankopen, die wij niet opvolgen, dan is de kans toch groot dat we je die kunnen leveren. Door de talenten van niet-huiseigen fondsbeheerders in te schakelen kan je profiteren van specialisaties en onpartijdige kijk.

8. Switch naar andere fondsen mogelijk binnen zelfde contract. Je start in voorzichtige fondsen om je koudwatervrees mbt. beleggen te overwinnen, maar later wil je het voorzichtige pad gedeeltelijk verlaten? Of je start dynamisch, maar na 9 maanden slaat de schrik om je hart omdat je vreest dat er een meltdown op de beurs komt.  Je nadert je pensioen en je wil zachtjes aan wat minder dynamisch beleggen? Moet je alles verkopen en opnieuw herbeginnen? Neen! De Tak-23 beleggingen die wij selecteerden laten toe dat je jaarlijks 1 gratis switch binnen je portefeuille uitvoert. Voor meer wijzigingen binnen 1 jaar wordt er wel een kost aangerekend.  Wijzigen kan dus zonder veel poeha.

Vanaf grotere bedragen (€ 10.000 of meer)  binnen Tak 23 is het ook mogelijk om specifieke beleggingstechnieken automatisch te laten toepassen.

 • Voorbeeld 1: automatisch rebalanceren. Je bent een gemiddelde belegger en wenst niet meer dan 50 % van je belegging in aandelenfondsen te investeren. Je respecteert deze regel uiteraard bij onderschrijving van de belegging. Je investeert € 10.000  Maar stel dat er een fantastisch beursjaar volgt en je aandelenfondsen stijgen met 30 % , terwijl je obligatiefondsen maar 4 % vooruitgingen. Het gedeelte aandelenfonds is nu € 6.500 waard. Het gedeelte obligatiefondsen is € 5.150 waard. De verhouding is nu 55,7 % aandelenfondsen en 44,3 % obligatiefondsen. Via automatisch balanceren  worden aantal eenheden van aandelenfondsen verkocht en worden daarmee aantal eenheden van obligatiefondsen gekocht.
 • Voorbeeld 2: Stop Loss. Je wil niet meer dan 15 % verliezen op je aandelenfondsen, maar de beurs maakt een uitschuiver van  – 25 %. Zodra de waarde van je eigen fonds met 15 % gezakt is, wordt er automatisch verkoop voorzien van je aandelenfondsen, waarvan de waarde dan in bijv. obligatiefonds of Tak 21 gestopt wordt.
 • Voorbeeld 3: Take Profit. Je vindt dat je aandelenfonds de voorbije maanden meer dan voldoende gestegen is en je wenst een gedeelte van die winst veilig te stellen. Dit kan automatisch geregeld worden door bijv. een gedeelte van je aandelenfonds over te dragen naar een minder risicovol obligatiefonds of het Tak 21- segment van je belegging.

2 gedachten over “Voordelen van Tak 23”

  1. Beste Paul,

   Gezien Tak 23 en feite een levensverzekeringsovereenkomst is, moeten we voor antwoord op uw vraag de wetgeving nakijken. Via deze link vindt u de laatste versie van de wet op de landsverzekeringsovereenkomst. U moet de tekst niet volledig lezen, maar kort door de bocht komt het er op neer dat de verzekeringsnemer (onderschrijver/intekenaar op Tak 23) erg grote appreciatiebevoegdheid heeft om te bepalen wie de begunstigde van zijn contract is. Schuldeisers kunnen de begunstigde in principe niet aanspreken. Tenzij (artikel 190) de betaalde premies kennelijk in wanverhouding waren met de vermogenstoestand van de verzekeringnemer én voor zover ze betaald zijn met bedrieglijke benadeling van de rechten van de schuldeisers. De wetgever stelt dus 2 cumulatieve voorwaarden vooraleer schuldeisers hun rechten kunnen laten gelden.
   Voorbeeld: Wie al zijn geld via Tak 23 aan zijn maitresse (m/v) overmaakt ten nadele van zijn wettige echtgenoot (m/v) en zijn kinderen loopt kans dat art. 190 tegen hem (m/v) ingeroepen wordt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.