geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

de eigen portefeuille in maart 2024


Extremisme in woord en daad lijkt de beurzen niet te verontrusten.

de eigen portefeuille in maart 2024
Conservatisme zet door. Trump evangeliseert nu ook door verkoop van de Bijbel

De lente nam deze winter een ruim voorschot. Hoewel het nat bleef, was er amper vorst. Net zoals de beurs al maanden vooruitloopt op renteverlagingen, die er alsnog niet komen. En waarvan het aantal al een beetje gedecimeerd is. Het besef rijpt dat er wellicht al een te groot voorschot genomen is op verwachtingen.

Ook de geopolitieke toestand wordt er niet rustiger op. De herverkiezing van Poetin ‘op basis van een eigen versie van democratie’ laat niet veel ruimte voor de verwachting dat de oorlogsretoriek vermindert en de spanningen met het Westen niet verder escaleren. De aanslag tijdens een concert in de buurt van Moskou herinnert ons aan het feit dat IS niet definitief verslagen is. De driestheid waarmee Israël tegenover  Hamas optreedt pookt komende generaties op met haat- en wraakgevoelens. En in het Westen lijkt de doorbraak van extremisme niet te stoppen. In eigen land stevent het Vlaams Belang af op een eclatante verkiezingsoverwinning. Democratischer partijen lijken op sterven na dood en brengen tot heden geen wervend verhaal. Ook in de VS blijft Trump de gemoederen beheersen. Hij mag dan processen verliezen, zijn aanhang lijkt dit te blijven zien als bewijs dat ‘the powers that be’ hem tegenwerken.

In welke verhaal herken je je?

de eigen portefeuille in maart 2024
Er was een tijd dat democraten in de VS de rechtse beleidvoerders voor de voeten wierpen ‘It’s the economy,stupid’. Nu lijkt anti-woke de kern van ongenoegen tegen progressieven te worden.

Anti-woke lijkt steeds meer een aantrekkelijke, overkoepelende term te zijn , die ongenoegen over de hedendaagse maatschappij en haar waarden-  en normenevolutie samenvat. Duurzaam beleggen valt ook steeds meer onder de kritiek van ‘te links’, ‘aangestuurd door instituties’, ‘niet vrij’,… . Het is een strijd om ‘het narratief’. Wie vat het best de onderstroom van idee-en en verzuchtingen samen? Wat is het meest wervend? Niet ‘Wat is het meest nodig?’ Verleiding en verpakking boven inhoud?

Dat duurzaam beleggen de wind van voor krijgt, is op zich te begrijpen.

Er is veel verwarring rond de terminologie. Zelfs met de Europese regelgeving hierrond lijkt de verwarring hierover niet opgeklaard. Wellicht duurt dit nog een paar jaar. En mogelijk is de definitie dan zo gebetonneerd dat ze nieuwe trends, wijzigende inzichten bemoeilijkt om zich aan het begrip vast te haken. De kans dat een bureaucratische benadering met als doel greenwashing te bestrijden ook de natuurlijke evolutie én creativiteit belemmert is reëel.

  • Misschien is het stokken van de verdere doorbraak ook te verklaren door nieuwe hypes (crypto, …) die beloftes op makkelijk verdiende financiële voorspoed voeden.
  • En wellicht speelt ook de financiële onzekerheid bij veel mensen hierin door. Primum vivere deinde philosophari leerden we tijdens onze Latijnse lessen. En tijdens het besluisteren van de Dreisgroschenoper  hoorden we ditzelfde principe verwoordt door Bertold Brecht : Erst kommt das Fressen dann kommt die Moral . Wie vreest dat hij (m/v/x) de touwtjes moeilijk aan elkaar kan (zal kunnen) knopen, heeft geen mogelijkheid, noch de zin en energie om zijn financiële beslissingen door de kam van de eigen verantwoordelijkheid te halen.

Verrassend of verontrustend goed?

Onze eigen portefeuille heeft in de eerste 3 maanden geen last gehad van een negatief sentiment. Per 31/03/2024 staat er een + van 8,72 % (YTD) te prijken. Dit in vergelijking met het jaarbegin. Natuurlijk speelt het feit dat duurzame beleggingen voor een stuk investeren in informatietechnologie hierin een grote rol. De verwachtingen die AI in dergelijke aandelen gepompt heeft, verklaart een groot deel van dit rendement.

Het is opmerkelijk dat de eigen portefeuille momenteel het rendement van alle modelportefeuilles 2024 klopt. De eigen portefeuille is immers een buy and hold portefeuille, die  in het verleden vorm gegeven werd. En er wordt ook nog maandelijks in geïnvesteerd. Wat betekent dat er ook kosten gemaakt worden én dat er aangekocht wordt aan (momenteel) steeds hogere koersen.

Ik heb daar voorlopig geen verklaring voor. Maar rendementsevoluties op korte termijn zijn wisselvallig. Het kan dus ook gewoon toeval zijn. Ik ga er niet van uit dat mijn keuzes bij het samenstellen van de modelportefeuilles 2024 inferieur waren aan vroegere inzichten. Wel is het zo dat de modelportefeuille opgemaakt werd zonder rekening te houden met de objectiveringselementen waar we nu rekening mee houden. De conclusie dat hiermee bewezen wordt dat strenger selecteren op duurzaamheid het rendement naar beneden haalt is echter voorbarig. In de voorbije jaren lag het rendement van de eigen portefeuille immers eerder lager dan die modelportefeuilles die min of meer hetzelfde profiel hebben als de eigen portefeuille.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *