De kredietwaardigheid van onze Tak 23-leveranciers

 

Bij de financiële crisis van 2007-2009 zijn kredietbeoordelaars als Moody’s, Standard & Poor’s en Fitch Ratings door de mand gevallen. Omdat ze te dicht betrokken waren bij het ontwerp van diverse complexe financiële producten én bij de banken, die ze moesten beoordelen, was er collusie ontstaan en hadden ze te weinig afstand genomen (lees: niet streng genoeg geweest in hun waarderingen).

We kunnen er ondertussen wel van uitgaan dat ze hun lesje geleerd hebben en dat ze voortaan bij beoordeling van bedrijven, banken en verzekeraars terug de nodige afstand nemen. En voldoende nauwgezet zijn bij het toekennen van hun kredietrating. Kortom: dat ze –behoudens niet ontdekte fraude bij de te beoordelen instantie– terug geloofwaardig zijn.

Waarom belangrijk?

Tekent u in op een Tak 23-belegging, dan bent u in feite geen eigenaar van de fondsen, die met uw geld aangekocht werden. De verzekeraar bij wie u onderschreef is eigenaar van de beleggingsportefeuille. Zelf hebt u een schuldvordering op de verzekeraar. Het is derhalve dan ook belangrijk om goed te kijken bij welke verzekeraar u onderschrijft. Is deze wel solvabel genoeg om ten allen tijde zijn schuld aan u terug te betalen?

Wij leggen onze leveranciers langs deze meter.

In principe zijn de nationale overheden verantwoordelijk voor de controle op de solvabiliteit en soliditeit van verzekeringsmaatschappijen die in hun land geregistreerd zijn. Voor België neemt bijvb. de Nationale Bank van België  (NBB) die taak op zich. Hoewel ze dit meestal goed doet en in het verleden ook reeds meer dan eens (banken en) verzekeraars aanmaande om hun financiële reserves te versterken, is het niet uitgesloten dat er ooit toch eens een drama gebeurt. In het recente verleden zijn er zo 2 rampen gebeurd: de faling van Optima Bank in  2016 en het faillissement van Apra Leven in 2011. In beide gevallen werd de val veroorzaakt door fraude die te laat ontdekt werd.

Waar spaarrekeningen en Tak 21 -producten in principe door de garantiefondsregeling tot een hoogte van € 100.000 gewaarborgd zijn , geldt dit niet voor Tak 23 verzekeringen. Vandaar ook de noodzaak om bij Tak 23 te kiezen voor sterke verzekeraars.

Via onze werking  kunnen we een 50-tal fondsen aan u verkopen. Deze worden in hun totaliteit aangekocht bij 6 verschillende verzekeraars. 3 ervan zijn gelocaliseerd in België en worden door de NBB in het oog gehouden.

De veiligheidsdriehoek in Luxemburg

3 ervan hebben hun zetel in Luxemburg.  Daar is het Commissariat aux Assurances (CAA) bevoegd. Luxemburg heeft trouwens ter bescherming van onderschrijvers van levensverzekeringscontracten de zogenaamde “veiligheidsdriehoek” uitgewerkt.

een rechthoek om een veiligheidsdriehoek voor te stellen

De technische reserves (het totaalbedrag van de verplichtingen die een verzekeringsmaatschappij heeft ten opzichte van haar klant) moet afgesplitst worden van de andere verplichtingen van de verzekeraar én moet gedeponeerd worden bij een vooraf door de CAA goedgekeurde depotbank (bank die van de oprichter van een fonds de opdracht krijgt tot bewaring van de effecten en voor rekening van dit fonds transacties kan uitvoeren). Elk trimester controleert de CAA deze scheiding van activa. In België bestaat dit systeem niet. Daar zit de technische reserve van een bepaald contract gewoon in dezelfde pot als alle andere financiële verplichtingen van de verzekeraar.

Hoe kredietwaardig zijn onze leveranciers-verzekeraars?

In België:

  • AG Insurance : A2 (S&P) maar Baa3 (Moody’s) voor moeder Ageas SA
  • Generali: Baa1 (Moody’s)
  • NN Belgium: A (S&P) . We vermelden hier de rating van NN Group, de nieuwe eigenaar

In Luxemburg:

Vermeldenswaard is dat zowel Crédit Mutuel al Covéa Finance onderlinge maatschappijen zijn.  Door deze coöperatieve insteek moeten zij in principe alleen de belangen van hun leden vertegenwoordigen en niet die van hun aandeelhouders. Laat ons echter niet naïef zijn en hen bovennatuurlijke krachten toedichten. Per slot van rekening waren ook ARCO en Omob/Ethias coöperaties. In tijden waarin zware regelgeving op de verzekeringssector weegt, blijken deze structuren soms niet in staat om snel genoeg te schakelen.

Niets teruggevonden bij ratingsbureau’s over kredietwaardigheid van

  • in België : Fidea. Wel vindt u hier een link naar hun eigen verslag over toestand per 31/12/2016
  • in Luxemburg: OneLife. Wel vindt u hier een link naar het verslag over de solvabiliteit van Groupe Apicil, welke OneLife per 01/08/2018 overnam. Op 31/12/2017 was hun solvabiliteitsratio (volgens Solvency II-normen) 233 % zie p 53).

redactie: 08/09/2017 – update: 15/10/2018