geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Wieden én planten


 

Na afloop van 2016 was er weer werk aan de winkel. Maar ondertussen werden onze nieuwe modelportefeuilles ingezaaid. Hopelijk komen ze ook tot bloei.

De verzekeringswereld staat niet stil. De digitale revolutie vindt er -met enkele jaren vertraging in vergelijking met wat er in de verwante banksector gebeurde – nu eindelijk ook plaats. Het gaat er in onze omgeving nog niet zo ingrijpend aan toe als in Japan waar 34 mensen vervangen werden door 1 supercomputer. Maar omdat de invloed van de blijvend lage rente over de laatste jaren blijft spelen, zijn ook hier herstructureringen aan de orde van de dag. Dit alles heeft ook invloed op het aanbod dat ik met mijn nichewerking rond ethisch beleggen uitwerk.

Aan het begin van 2017 is er een verschraling gekomen in het aanbod voor mensen die met bescheiden bedragen (vb. maandelijks € 100 inleggen of eenmalig een som van € 2.500 wensen te beleggen). Dit omdat verzekeraar AXA uit de markt van beleggingsverzekeringen gestapt is. Het fonds Piazza AXA IM Responsible Euro Equities (oud jaarverslag) is niet langer beschikbaar op de Belgische markt.

In dezelfde categorie heeft Delta Lloyd net voor nieuwjaar bekend gemaakt dat ze ingaan op het overnamebod van Nationale Nederlanden . Of dat op korte termijn impact zal hebben op het fondsenaanbod dat via Delta Lloyd Life in België verdeeld wordt is afwachten. Misschien wordt het aanbod groter (worden er straks ook fondsen van Nationale Nederlanden aangeboden), maar evengoed wordt bij de stroomlijning gekozen voor de grootste gemene deler en dan komen -mogelijk- bijv. de distributie van 2 Triodosfondsen die via DLL konden aangeboden worden in de verdrukking.

Ook in het buitenland zijn herstructureringen bezig. Zo veranderde 1 van onze leveranciers Private Estate Life van naam en gaat deze verzekeraar voortaan door het leven als One Life. De nadruk ligt nu o.i. nog meer dan vroeger op welstellende – en vermogende personen. Ook in de benadering van hun makelaars is dit te merken. De interesse voor de verzekeringsmakelaar met een minder vermogend klantenbestand is er verdwenen. Dit blijkt o.m. uit hun ingrepen op het verloningsniveau, waar ze alleen erg grote portefeuilles blijven vergoeden. Mede omdat het aanbod van duurzame fondsen daar eerder beperkt is, zullen we deze verzekeraar dan ook niet langer inschakelen in onze oplossingen.

Kort samengevat: er dreigde een klein probleem in de plantage te ontstaan.

[embedplusvideo height=”420″ width=”584″ editlink=”http://bit.ly/2hXERbz” standard=”http://www.youtube.com/v/dMmn1nMiDcs?fs=1″ vars=”ytid=dMmn1nMiDcs&width=584&height=420&start=&stop=&rs=w&hd=0&autoplay=0&react=1&chapters=&notes=” id=”ep6817″ /]

Maar, we blijven niet bij de pakken zitten. Omdat al het vorige wijst op verschraling van ons aanbod én we zweren bij variatie en spreiding, zijn we ook op zoek gegaan naar verdere vernieuwing met focus op maatschappelijk verantwoord beleggen. Bij Baloîse Luxemburg hebben we een recente lijst van meer dan 1.800 fondsen doorgenomen waarmee hun ProFolio contracten kunnen opgebouwd worden. We hebben er enkele nieuwe kunnen weerhouden, waardoor au fond ons aanbod (weliswaar vanaf een inleg van € 25.000) in feite sterk verruimd is.

Hierdoor zijn nieuwe mogelijkheden op vlak van obligaties- en aandelenfondsen opengegaan. Exposure op emerging markets wordt nu mogelijk.  En bij sectoriële aandelenfondsen zijn we nu niet meer uitsluitend in de ecologische hoek (nieuwe energie, water, …) aan het vissen, maar behoort ook vastgoed, voedselvoorziening en gezondheidszorg tot de investeringsmogelijkheden. Onder SRI kan er immers een ruime waaier met accenten gelegd worden.

Deze nieuwe mogelijkheden worden natuurlijk wel afgetoetst op hun rendabiliteit én of ze passen in het profiel van de belegger vooraleer we ze in concreto ook voorstellen aan klanten.

Al deze veranderingen hebben ook hun invloed op de nieuwe modelportefeuilles die wij voor 2017 samengesteld hebben. Ze zijn onze leidraad om geïnteresseerde beleggers – rekening houdend met hun financiële inbreng én hun risicobereidheid  – een gespreid aanbod te doen waarin ze hun verlangen naar financieel rendement combineren met aandacht voor people, planet en profit . Want ook in 2017 zal de vraag naar zinvol beleggen met aandacht voor ESG aan de orde blijven. En verzekeringsmakelaar Coverbel wil daar verder zijn steentje toe bijdragen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *