geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2017


 

Begin 2017 (*) hebben we onze theoretische modelportefeuilles opnieuw tegen het licht gehouden. We hebben er 8 geschrapt, waardoor we er nu 24 overhouden. De evolutie van deze portefeuilles volgen we binnen een Excelbestand. In tegenstelling tot de maandelijks gepubliceerde eigen portefeuille, hebben we ze niet echt aangekocht.

De modelportefeuilles zijn bedoeld om werkelijk elk type klant die met ethisch beleggen wil beginnen van dienst te kunnen zijn. Het grote aantal portefeuilles heeft te maken met de AssurMiFID-wetgeving, die op onze werking van kracht is. Deze legt een zorgplicht op. Het aanbod naar klanten moet niet alleen passend (appropriate), maar ook geschikt (suitable) zijn.

Een jaar later: nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden, nieuwe onzekerheden, ….

De aanpassingen gebeurden enerzijds omdat er enkele nieuwe fondsen in ons aanbod gekomen zijn, terwijl er anderen geschrapt werden. We hebben in het algemeen het gewicht van de obligatiefondsen in het aanbod laag gehouden. Het begin van stijgende rentes lijkt er immers aan te komen. Waar mogelijk én verantwoord namen we meer fondsen per portefeuille op. Dit met als doel de risicogevoeligheid (volatiliteit) te laten dalen. Voor mensen met relatief lage instapkapitalen is het aanbod helaas wat verschraald. Gevolg van sanering binnen de Belgische verzekeringsmarkt in 2016.

Door het gebrek aan voldoende defensieve ethische fondsen bevatten de portefeuilles voor de voorzichtige klant vaak een groot gedeelte niet-ethische fondsen. Dit om trouw te kunnen blijven aan hun profiel. Op vraag van klant kan van deze modellen afgeweken worden, bijv. hoger % ethische fondsen. Onze doelstelling is ethisch beleggen te promoten, maar met respect voor de graad van risicoacceptatie door de klant. Vandaar dit compromis.

Hoewel de prestaties van de modelportefeuilles van 2012 tot 2015 globaal genomen erg positief geweest zijn, wezen de resultaten van 2016 er nogmaals op dat beleggen niet automatisch tot een positief resultaat leidt. Nul-risico bestaat niet. In onze modelportefeuilles proberen we het risico te verkleinen door voldoende te spreiden in fondsen. Backtesting helpt daarmee, maar is niet zaligmakend. Zo steken er in enkele portefeuilles fondsen die geen 10 jaar oud zijn. Voor betrokken fondsen werd rendement in ontbrekende jaren op 0 gezet. Dit vertekent een beetje de cijfers.

Voor de gebalanceerde – en zeker voor de dynamische modelportefeuilles hebben we het % ecologische fondsen dat we na het Klimaatakkoord in Parijs (december 2015) verhoogd hadden niet gereduceerd. We denken dat renewables hun kantelpunt bereikt hebben, zelfs al wordt een olievriend en climatechange-ontkenner als Donald Trump bestuurder van de VS.

Nr°    Type      Bedrag      Profiel    Risk       #      MVI  geannualiseerd rendement

                                                                                       10 j    5 j     3 j     2016  

1         P             € 100         V        4          5        60      3,48  5,38   4,76    0,04

2         P             € 100         B        4          5        65      3,33  5,54   4,87    -0,27

3         P             € 100         D        4          4      100      2.31  5,94   5,00    -0,84

4         P             € 500         V        4          5        60      3,76  5,38   4,76    0,04

5         P             € 500         B        4          5        60      3,24  5,56   4,78    -0,31

6         P             € 500         D        4          5        67      2,95  5,50   4,62    -0,68

7         P          € 3.000         V        4          5        60      3,47  5,38   4,76    0,04

8         E          € 3.000         B        4          4        60      3,42  6,18   5,36    -0,65

9         E          € 3.000         D        4          4        65      3,58  7,25   5,93    -1,14

10       E          € 6.000         V        4          5        60      4,53  5,60   4,85    0,28

11       E          € 6.000         B        4          4        60      3,64  6,83   5,69    -0,78

12       E          € 6.000         D        5          5        78      2,08  4,12   3,31    -0,77

13       E        € 10.000         V        4          7        60      3,29  6,06   5,20    0,96

14       E        € 10.000         B        4          7        78      3,21  7,37   5,77    1,32

15       E        € 10.000         D        5          6      100      2,8310,17   7,50    2,37

16       E        € 15.000         V        4          7        80      3,00  6,57   5,88    0,92

17       E        € 15.000         B        4          8        70      2,94  8,32   6,15    1,40

18       E        € 15.000         D        4          6      100      3,08 10,61  7,85    1,59

19       E        € 30.000         V        4          8        60      3,09  6,34   4,99    3,67

20       E        € 30.000         B        5        10      100      3,58  9,86   7,91    3,20

21        E       € 30.000         D        5        12      100      3,12  9,80   8,26    4,85

22       E        € 50.000         V        4        14        77      3,70  8,02   5,92    1,95

23       E        € 50.000         B        5        12        90      3,60 10,00 15,41    2,50

24       E        € 50.000         D        5         11      100     3,62 10,95  8,88    1,92

Legende:

  • Type:  soort betaling: M = Maandelijkse storting  / E = Eenmalige storting
  • Bedrag: te investeren bedrag zonder kosten
  • Profiel V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
 • Risk: Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.  
Schematische voorstelling van de risicoklasses bij beleggingsfondsen 1 = laag risico – 7 = hoog risico
 • #: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
 • MVI: welk percentage van de belegging kan als M(aatschappelijk) V(erantwoord) I(nvesteren) beschouwd worden? Om het risico te beperken, zeker voor de voorzichtige belegger die weinig te besteden heeft, worden zo nodig ook niet-MVI-fondsen voorgesteld.
 • Geannualiseerd rendement: rendement van de modelportefeuille gedurende de betrokken periode, zonder kosten. Opgepast met interpretatie van deze cijfers. Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst. Tot slot: beleggen is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen heeft meer weg van speculeren.
 • Bij de modelportefeuilles waarbij er maandelijks te storten valt, krijg je het cijfer alsof je per 01/01/2016 je volledige inlage deed.

(*) : De modelportefeuilles werden per 27/02/2017 op enkele vlakken opnieuw aangepast. Dit omdat 1 van onze leveranciers, de verzekeraar NELL, haar aanbod voor 2017 herzag en 2 fondsen die wij in enkele modelportefeuilles opgenomen hadden daar niet langer beschikbaar zijn.

Er gebeurde eveneens een aanpassing per 01/03/2017. Bij opmaak van de modelportefeuilles voor bescheiden inlage was in het onderling gewicht, toegekend aan de fondsen die geselecteerd waren, onvoldoende rekening gehouden met de minimuminleg per fonds die leveranciers vereisen. dit werd gecorrigeerd.

Tot slot werden de modelportefeuilles 20 t.e.m.24 per 01/07/2017 aangepast omdat 1 opgenomen fonds niet langer gecommercialiseerd wordt door de fondsbeheerder (Candriam). Het fonds werd vervangen door een gelijkaardig fonds van andere fondsbeheerder (DPAM). 

Verder werd in kader van spreiding in risico waar verantwoord het nieuwe AG Life Sustainable Equities opgenomen.

Let wel: Opname van dit fonds vertekend het weergegeven rendement van betrokken portefeuilles in – & +. Gezien dit fonds pas gelanceerd werd in 2017 is er geen backtesting mogelijk. Het kreeg in de rendementsweergave op 10,5, 3 en 1 jaar daarom een gewicht van 0%. In goede jaren is daarmee het vermelde rendement onderschat en in slechte jaren overschat.