geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

SFDR toegepast op onze modelportefeuilles


De nieuwe wetgeving rond transparantie van het duurzaamheidsgehalte bij beleggingsfondsen (SFDR) ging in voege per 10/03/2021. Op de valreep kregen fondsbeheerders echter wat extra respijt. Ze moeten uiteindelijk met hun openheid pas uitpakken tegen 01/01/2022. Toch zien we dat inmiddels het merendeel van de fondsen, die wij opvolgen, hun positie bekendmaakten.

SFDR toegepast op onze modelportefeuilles
Loading … Bij 31 fondsen hebben we het raden naar hun inschaling. We blijven daar op onze honger zitten.

31 van de 111 fondsen laten ons op heden nog in het ongewisse (of hebben hun informatie zo goed verstopt dat ze in de praktijk toch in tegenspraak is met de bedoeling van de wetgever).

Nog even kort samengevat: alle fondsen dienen zich te bekennen tot artikel 6 (ESG/duurzaamheid is voor ons niet belangrijk), artikel 8 (het fonds houdt rekening in zijn beleggingen met 1 of meerdere ESG-elementen) of artikel 9 (het fonds beoogt rechtstreekse impact op 1 of meerdere ESG-elementen). Alleen die laatste categorie mag volgens een FSMA-mededeling zichzelf nog “duurzaam” noemen.

Maakten we goede keuzes?

Begin 2021 hebben wij -zoals telkenjare- 24 modelportefeuilles opgemaakt. Gespreide beleggingsportefeuilles voor wie duurzaam wil beleggen, hetzij met een defensief -, een gebalanceerd – of een dynamisch profiel. Sommige voor wie regelmatig kleine sommen wil storten ( € 100 of € 500) , andere voor wie eenmalig wil beleggen (€ 3.000 / € 6.000 / € 10.000 / € 15.000 / € 30.000 en € 60.000).

Die modelportefeuilles zijn een combinatie van de hoogst scorende fondsen in onze objectiveringsscore. Uiteraard rekening houdend met de vereisten van onze leveranciers. Niet alle verdelers willen klanten bedienen, die slechts bescheiden bedragen willen besteden. Voor deze laatsten moeten we ons beroepen op leveranciers met een eerder bescheiden ESG-fondsenaanbod.

Na de invoering van SFDR houden we modelportefeuilles tegen het licht. Kunnen we op basis van de nieuwe wettelijke indeling volhouden dat we “duurzame modelportefeuilles” samenstelden? Maw: wat is het resultaat als de SFDR-inschaling toegepast wordt op onze modelportefeuilles?

Duurzame modelportefeuilles?  12 keer “voorlopig Neen”

In alle modelportefeuilles vanaf een inleg van € 10.000 of meer steekt er 1 of meerdere fondsen waarvan de nieuwe indeling ons nog niet bekend is. Met andere woorden in die portefeuilles zijn 1 (of meerdere) van de eerder vermelde 31 fondsen begrepen, welke hun kaarten nog niet op tafel legden. We kunnen daar dus geen definitieve evaluatie voor maken.

Duurzame modelportefeuilles? 12 keer “bijna Ja”

SFDR toegepast op onze modelportefeuilles
Enfin … toch bijna JA voor een duurzame band.

De portefeuilles voor wie periodiek wil beleggen of voor wie minder dan € 10.000 belegt, bevatten allemaal fondsen die wel reeds uitpakten met hun inschaling volgens artikel 6, 8 of 9.

We hebben daar een eenvoudige wiskundige oefening op losgelaten. Per onderschreven fonds hebben we het percentage dat dit fonds uitmaakt in de totale belegging vermenigvuldigd met de inschaling waartoe dit fonds behoort.

Stel dat we een modelportefeuille hadden die bestond uit 3 fondsen. Dat die fondsen elk 1/3  van de belegging uitmaakten. En dat 1 ervan volgens artikel 6, een ander volgens artikel 8 en het laatste volgens artikel 9 ingedeeld werd. Dan was het resultaat: (6+8+9) / 3= 7,66 geweest.

Bij een volledig duurzame portefeuille zou het resultaat aldus 9 moeten zijn.

Welnu:

  • die 8 defensieve – en de gebalanceerde modelportefeuilles halen allen een score van 8,85.
  • de  resterende 4 dynamische modelportefeuilles stranden op 8,70.

Dit komt er in de praktijk op neer dat alle fondsen met uitzondering van telkens 1 onder artikel 9 vallen. De ene uitzondering is dan een fonds dat onder artikel 8 resulteert.

Voorlopige conclusie

SFDR toegepast op onze modelportefeuilles
Ogenschijnlijk alle reden om tevreden te zijn met de gemaakte keuzes

Met onze objectiveringsscore én de ervaring die we in de voorbije jaren opdeden, hebben we blijkbaar een redelijk goede inschatting gemaakt. Uit het totale aanbod van fondsen die we opvolgen, blijkt dat we er toch de juiste kersen geplukt hebben.

SFDR toegepast op onze modelportefeuilles? Het resultaat mag er zijn!

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *