geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2021


Jaarlijks onderwerpen we de door ons opgevolgde fondsen -inmiddels meer dan 100 – aan een grondige doorlichting. We bekijken de kosten die ze aanrekenen, het rendement over verschillende tijdsperiodes, hoe duurzaam ze (gebleven/geworden) zijn, hoe ze zich verhouden tegenover fondsen met gelijkaardige regionale – of thematische insteek, … .

Voor elk wat wils

Aanpasbaar volgens vragen en inzichten van de klant

Eens dit achter de rug is, kunnen we de modelportefeuilles voor het nieuwe jaar opbouwen. We matchen hierbij dan de  beleggingsprofielen van de klant (welke type belegger is hij (m/v/x)) en de hoogte van het kapitaal dat ze willen investeren met de mogelijkheden die onze leveranciers (verzekeraars met hun specifiek Tak 23-aanbod en instapvoorwaarden) aanbieden. Deze modelportefeuilles zijn ons standaardaanbod. Lees: ze zijn het vertrekpunt in ons gesprek met de klant. Tijdens die gesprekken wordt dit basisaanbod nog regelmatig aangepast. Redenen tot aanpassing zijn onder meer:

  • Onevenredige vertegenwoordiging van bepaalde fondsen in de totale beleggingsportefeuille van de klant. Klanten komen meestal niet met een blanco beleggingsverleden. Soms hebben ze in het verleden bij collega’s beleggingen onderschreven. Als blijkt dat fondsen die Ethisch Beleggen voorstelt reeds in ruime mate in de portefeuille van de klant aanwezig zijn, kunnen deze vervangen worden door een alternatief en/of kan het gewicht van de andere fondsen aangepast worden.
  • Specifieke accenten, die voor de klanten belangrijk zijn. Wij stellen een aanbod voor dat het volledig spectrum van ESG probeert te bespelen. En ook kiezen we niet uitsluitend voor focus op onze eigen Europese regio. Dit vanuit het basisprincipe van verstandig beleggen: “spreiden”. Toch gebeurt het dat klanten zich beter voelen bij een wijziging in regionale verdeling (vb. meer of minder klemtoon op Emerging Markets) en/of dat 1 specifiek aspect uit ESG-wereld in hun visie meer primeert (vb. meer betrokkenheid bij ecologische thema’s).

Hoe selecteren we?

We blijven traditiegetrouw 24 modelportefeuilles aanhouden. Dit hoge aantal heeft als doel te voldoen aan de zorgplicht, die de wetgever van ons verwacht. We bevelen niet zomaar in het wilde weg fondsen aan. We moeten de klant een passend (appropriate) én geschikt (suitable) aanbod voorschotelen. Net zoals een restaurant dit moet doen. Een kind zet je geen oesters voor, een volwassene geen appelmoes met worst.

Waar het de bedoeling is vanuit de Europese Commissie om zelf de bakens uit te zetten en te bepalen wat duurzaam is en wat niet (de EU Taxonomy), heeft de invoegetreding van die reglementering vertraging opgelopen. Om de duurzaamheid van een fonds te beoordelen baseren we ons daarom op diverse bronnen. Het in 2019 door Febelfin ingevoerde Towards Sustainability-label is daar slechts 1 van. We kijken ook hoe gelijkaardige initiatieven in de ons omringende landen oordelen. En we houden rekening met de duurzame fondsenrating van Morningstar.  In 2020 zijn we ook de CDP-rating van de meeste van onze fondsen gaan bijhouden. Helaas wil de organisatie niet dat we daar mee uitpakken. Dit wordt als commercieel (en dus betalend) gebruik gezien.

En uiteraard wordt er ook gekeken naar consistentie in rendement.

Nog steeds opteren we voor opname van verschillende fondsen in onze modelportefeuilles. We denken dat zowel de variatie in beheerders en in fondsen de diversiteit in visies en daardoor ook de volatiliteit (risicogevoeligheid) van de totale portefeuilles positief beïnvloedt.

Gevolgen van de zwarte zwaan COVID-19?

2020 was een jaar waar opnieuw een perfecte zwarte zwaan door onze wereld vloog. Het Corona-virus maakt het moeilijk om een constante lijn uit de beleggingsresultaten te halen. Wellicht is het zo dat nog niet alle gevolgen van de pandemie correct in te schatten zijn. En dus ook nog niet in de beleggingswereld vertaald zijn. De verkiezingsresultaten in de VS doen enerzijds verhopen dat er een meer consistente lijn in de handelsbetrekkingen met derde landen zal aangehouden worden. Dit zou de rust moeten doen terugkeren op diverse handelsfronten. Maar het valt natuurlijk af te wachten of de nieuwe President Elect, aan de verwachtingen beantwoordt. Hij heeft niet alleen zijn hoge ouderdom tegen -suggestie van niet al te doortastend, “sleepy” te zijn- , maar ook de bestrijding van Corona blijft op zijn agenda staan.

Dit neemt niet weg dat wie hoopt op positief rendement een relatief hoog percentage aandelen(fondsen) in zijn belegging moet opnemen. Al te behoudende portefeuilles zullen quasi zeker in minwaardes gaan noteren (gezien de obligaties tegen bodemrentes aankijken en cash verlieslatend is). Helaas is het omgekeerde geen zekerheid. Gedurfde portefeuilles bieden geen zekerheid op goed rendement.

Onze selectie voor 2021 toegelicht

Voor het derde jaar op rij hebben we modelportefeuilles die 100 % duurzaam zijn. Uiteraard kan nog steeds gediscussieerd worden over “de graad van duurzaamheid”. Er is nu eenmaal geen éénduidende definitie over wat een ethisch- of een duurzaam fonds is.

Regionale verdeling.

We hebben hier niets fundamenteels gewijzigd in vergelijking met 2020.

Europa

We behouden een exposure op Europa, omdat daar meer waarde-aandelen in fondsen steken. Waarde-aandelen lieten het de voorbije jaren afweten ten nadele van groei-aandelen. We gaan er echter van uit dat de recovery uit Corona de waarde-aandelen gunstig gezind moeten zijn. Dat deze de voorbije jaren stelselmatig achtergebleven zijn op de rest van de markt kan zorgen voor een extra inhaalbeweging.

VS

Toch blijven we ook gedeeltelijk op VS inzetten. Daar zijn de groei-aandelen het meest verspreid. En die waren de voorbije jaren (ook in 2020 met Corona) de “goei-aandelen”. Er is geen reden om aan te nemen dat bijv. de digitalisering van ons leven zal stilvallen. Of de groeispurt veroorzaakt door thuiswerk en lockdown kan aanhouden durven we te betwijfelen. Ook komende reglementering rond rechtvaardiger taxatie en anti-trustvorming kan een afremmend effect hebben. We denken echter dat dit er niet toe zal leiden dat de aanwas stil zal vallen.

China en Emerging Markets
Eenvoudig uitgedrukt: de gekleurde landen worden beschouwd als “emerging markets”/”opkomende economieën”.

We geloven ook dat de economische macht in de komende jaren verder zal verschuiven. Dat de rol van China en andere Emerging Markets zal toenemen in het economisch- en financiële leven. Ook daar zal het niet een groeilijn recht omhoog zijn. Andere economische machten (ook VS onder Biden) zullen dit niet lijdzaam ondergaan.

Maar de centrale sturing van de economie, een jonge-, werkwillige en steeds hoger opgeleide bevolking zijn allen ingrediënten om ook daar boeiende mogelijkheden te zien. Hoe meer deze landen in het wereldgebeuren geïntegreerd raken, hoe correcter ook het kaf van het koren zal kunnen gescheiden worden. Nu zijn veel bedrijven, conglomeraten voor ons nog gedeeltelijk ‘black boxes’. En is het derhalve niet volledig duidelijk of ze het predicaat ‘ethisch’ of ‘duurzaam’ wel verdienen. Dus hier is de kans op uitglijden in onze waardering wat hoger.

Maar vanuit toekomstgericht denken, vinden we dat we hier beter niet totaal afwezig blijven. Te meer omdat op 15/11/2020 15 landen in Azië en Oceanië het Regional Comprehensive Economic Partnership ondertekenden. Naast China nemen o.a ook Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland deel. Het wordt op termijn wellicht de grootste vrijhandelszone (+/- 1/3 van de wereldeconomie) van de wereld. Eat that Brexit! De grote afwezige in het verdrag is India. Het onderlinge vijandschap met China werd ook daar zichtbaar.

Ecologie blijft sterk aanwezig.

De omslag naar een CO2-vrije samenleving is ingezet. Zij het dat de doelen nog een paar decennia van ons afliggen. Het feit dat Joe Biden besloot om de VS alsnog terug achter de Klimaatakkoorden van Parijs te scharen, zorgt er voor dat nu wereldwijd beloftes gedaan zijn. Deze hard maken zal voor een heroriëntering van de economie en de financiële wereld zorgen. Kredieten zullen gestuurd worden weg van vervuiling. Terwijl overheden via subsidiereglementering ook mee de richting zullen bepalen. Bedrijven met voldoende omvang en het correcte aanbod (hernieuwbare energie, isolatie, …) zouden daar moeten van profiteren. De reeds geciteerde EU Taxonomy zal ook in eerste instantie de kaart van ecologie trekken. De aandacht voor de sociale dimensie (S) en de bestuurlijke zindelijkheid (G) zal pas later actief bespeeld worden. Om die reden zal momenteel de E van ESG ook in ons aanbod sterker aan bod komen.

Onze selectie voor 2021 in cijfers.

TPR#G 10 G 5G 32020YTD
2021 (31/12)
SRM*
(op 5) (01/12)
OSEB
(op 10) (01/12)
SFDR
(max. 9) (01/11)
M100V555.926.377.509.4417.10

4.51
5.738.85
M100B556.558.42
10.2617.0715.894.285.888.85
M100D668.3210.2411.8419.1619.604.055.588.70
M500V555.926.377.509.4417.10

4.51
5.738.85
M500B565.827.318.7814.9614.66


4.205.288.85
M 500D668.3210.2411.8419.1619.60

4.05
5.588.70
E3000V555.926.378.869.4417.104.515.738.85
E3000B556.558.4210.2617.0715.89
4.285.88
8.85
E3000D668.3210.2411.8419.1619.60
4.055.588.70
E6000V555.926.377.509.4418.95

4.515.738.85
E6000B565.827.318.7814.9614.66

4.205.28
8.85
E6000D668.3210.2411.8419.1619.604.055.58
8.70
E10000V567.418.598.8112.5215.56
4.105.118.30
E10000B567.568.668.9712.8016.54
4.255.258.34
E10000D558.6310.3511.1715.8619.09
4.055.508.46
E15000V577.747.898.759.5418.124.60
6.068.54
E15000B598.839.7610.4914.6021.05
4.405.788.60
E15000D589.4610.9011.8517.0222.11
4.345.988.74
E30000V569.189.5210.6713.4719.844.516.168.50
E30000B568.4910.7411.8215.6520.07
4.506.518.51
E30000D669.3213.3515.2223.4919.414.666.39
8.42
E60000V597.729.3810.6113.9419.664.546.208.42
E60000B6117.3911.3912.7818.4519.25
4.556.258.46
E60000D6109.2713.2814.9421.7521.57

4.546.208.22
Legende:

T (=Type): soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting : te investeren bedrag zonder kosten
P (=Profiel): V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
R (=Risk): Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.
#: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille

G (=Geannualiseerd rendement): rendement van de modelportefeuille gedurende de voorbije 10 , 5 en 3 jaar, zonder kosten. Opgepast: Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst.
YTD (=Year To Date): rendement sinds jaarbegin. De cijfers worden 1 x / maand aangepast, telkens na verlopen maand.

SRM* (= Sustainability Rating Morningstar): Hoe duurzaam is de voorgestelde modelportefeuille? We verrekenen de duurzaamheidsrating die Morningstar aan de individuele beleggingsfondsen geeft op de totale modelportefeuille.

OSEB (=Objectiveringsscore Ethisch Beleggen): we houden niet alleen met duurzaamheid rekening. Want wat ben je met een investering in een duurzaam fonds als dat doorlopend slechte rendementen oplevert? Onze objectiveringsscore probeert de structurele winnaars naar boven te halen.

SFDR (= Sustainable Finance Disclusure Regulation): Europese regelgeving die sinds 10/03/2021 beleggingsfondsen verplicht zich te bekennen tot 1 van 3 categorieën: 1) Art. 6 – niet inspelend op ESG of duurzaamheid 2) Art. 8 – belegging met aandacht voor 1 of meerdere ESG-aspecten 3) Art. 9. – belegging met uitdrukkelijke bedoeling 1 of meerdere ESG-aspecten te bevorderen (impact). Alleen art. 9 -beleggingen mogen zich nog profileren als ‘duurzaam’.  Het cijfer dat wij weergeven is het gewogen cijfer van alle onderliggende fondsen in de modelportefeuille. Dit volgens het gewicht dat ze in de portefeuille innemen.

Opmerkingen:

1 : Voor de modelportefeuilles met periodieke premies, zijn de weergegeven rendementen in ons overzicht vertekend. Onze cijfers gaan er van uit dat u de volledige inleg per 01/01 deed. Per 01/07/2021 werd een fondswijziging doorgevoerd in de 3 portefeuilles met inleg van €10.000 en in de gebalanceerde – en dynamische modelportefeuille van € 15.000. Een in die portefeuilles opgenomen fonds werd afgesloten omdat zijn maximum capaciteit bereikt werd. We vervingen het door een fonds dat de beleggingsstrategie ervan benadert, hoewel iets meer gefocust op 1 domein.
2 : Beleggen (zelfs zonder dat je duurzame – of ethische aspecten daarbij in overweging neemt) is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen, heeft meer weg van speculeren.
3: de rendementen uit de modelportefeuilles zijn rendementen, die we reconstrueren op basis van de informatie uit financiële websites als Morningstar. De lopende kosten zitten daar reeds in verrekend. Maar onze cijfers houden nog geen rekening met de beheerskosten die de verzekeraar aanrekent. Ook de eenmalige instapkost en de verzekeringstaks (2 % voor natuurlijke personen/4,4 % voor rechtspersonen) waar u bij intekening aan onderhevig bent, zijn hier niet inbegrepen. Reden te meer om zeker opmerking 2 ter harte te nemen.

—————————————————————————————-

(*) We houden het niet alleen bij theoretische portefeuilles. Sinds enkele jaren publiceert de auteur van deze site ook zijn eigen reële portefeuille. Maandelijks wordt hier kort aandacht aan besteed in de blogsectie op deze site. Wil je die portefeuille en haar evolutie volgen, dan kan je ook op deze pagina terecht.

(update: 19/07/2021)