geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

SFDR bij onze modelportefeuilles (deel 2)


In onze bijdrage van 6 mei ll. konden we u reeds de SFDR-scores voor 12 van onze modelportefeuilles geven. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening met als doel betere informatieverstrekking te organiseren voor wie bij zijn beleggingen duurzaamheid  belangrijk vindt. Zo zijn er onder meer 3 categorie-en:

 • art. 6 : de fondsbeheerder richt zich niet op ESG
 • art. 8 : de fondsbeheerder houdt in zijn beleggingsbeleid rekening met 1 of meerdere ESG-elementen (+/- het do no significant harm-principe (geen schade toebrengen) is hier onderliggend of
 • art. 9 : de belegging heeft het expliciete doel 1 of meerdere ESG-topics positief te beïnvloeden (+/- het do good-principe (een situatie verbeteren) is de betrachting) .

Voortaan moet ieder beleggingsfonds mededelen onder welk artikel de beleggingsstrategie valt.

In onze bijdrage van 6 mei hadden we het alleen over de kleinere portefeuilles. Die met periodieke inleg of met eenmalige stortingen lager dan € 10.000. Het cijfer voor deze portefeuilles gaf aan dat ze erg dicht bij de omschrijving ‘volledig duurzaam’ zaten. De dynamische portefeuilles haalden een cijfer van 8,70 (9 = volledig duurzaam). De defensieve – en de gebalanceerde portefeuilles scoorden 8,85.

Inmiddels zijn we meer dan 2 maanden verder. Kunnen we nu ook voor de grotere portefeuilles onze SFDR-score bekendmaken?

Bij 10,8 % van de opgevolgde fondsen blijft de SFDR-score onvindbaar.

Op moment van publiceren van de eerste post was bij 31 fondsen van de 111 fondsen die we opvolgen nog geen SFDR-score bekend. Daardoor konden we de scores voor de modelportefeuilles met inleg van € 10.000 en hoger toen nog niet publiceren. In die portefeuilles staken immers fondsen waar de SFDR-inschaling nog niet publiek gemaakt was.

Op vandaag zijn er nog steeds fondsen waarvan we de SFDR-gegevens niet terugvinden. Maar het aantal daarvan daalde inmiddels van 31 naar 12. Bij de 19 fondsen die inmiddels wel hun score publiceerden zitten alle fondsen waarvan we de quotering ontbrak om ook voor de grotere modelportefeuilles de gemiddelde SFDR-score te berekenen.

SFDR-score van de modelportefeuilles met inleg van € 10.000 en meer

De score werd als volgt berekend: de aparte score van ieder fonds  wordt vermenigvuldigd met het gewicht dat ze inneemt in de portefeuille. Daarna wordt alles opgeteld.

Het laagste cijfer zou dus 6 moeten zijn (maar dan mocht je terecht vragen stellen bij de insteek van deze site). De maximale score kan nooit meer dan 9 zijn.  De cijfers voor deze portefeuilles liggen iets lager dan die welke we reeds bekend maakten. In stijgende volgorde bekomen we volgende scores:

 • Defensief € 10.000 : 8,20
 • Gebalanceerd € 10.000 : 8,21
 • Dynamisch € 60.000 : 8,22
 • Dynamisch € 10.000 : 8,27
 • Dynamisch € 30.000 & Defensief € 60.000 : 8,42
 • Gebalanceerd € 60.000 : 8,46
 • Gebalanceerd € 15.000 & Defensief €30.000: 8,50
 • Gebalanceerd € 30.000 : 8,51
 • Defensief € 15.000 : 8,54
 • Dynamisch € 15.000 : 8,62
SFDR bij onze modelportefeuilles
Al onze modelportefeuilles steken boven de minimumdrempel van artikel 8.

De cijfers van deze modelportefeuilles geven het volgende aan:

 • 4 van de portefeuilles neigen eerder naar artikel 8. Artikel 8 stelt dat het fondsen betreft die in hun belegging rekening houdt met 1 of meerdere ESG elementen.
 • 8 modelportefeuilles hangen tussen artikel 8 en artikel 9. Onder artikel 9 vallen fondsen die rechtstreekse impact beogen op 1 of meerdere ESG-elementen. Volgens FSMA zijn dat de enige fondsen die zich als duurzaam mogen omschrijven.

SFDR is een evangelie. Een verhaal momenteel eerder gebaseerd op geloof én vertrouwen dan op feiten.

Her en der is nog valabele kritiek te geven is op het SFDR-gebeuren. Bijvoorbeeld:

 • fondsen mogen zichzelf inschalen. Ze hebben dus een grote interpretatieruimte. Waardoor greenwashing niet volledig uit te sluiten is.
 • de informatie van bedrijven nodig om te kunnen oordelen of hun product (en productie) duurzaam is, wordt pas in een latere fase verplichtend. Fondsbeheerders moeten dus investeringskeuzes maken zonder dat ze van bepaalde bedrijven over de nodige extra-financiële gegevens beschikken. De Europese regelgever spant daarmee in feite de kar voor het paard. Haar Non-Financial Reporting Directive (NFRD) komt maar tegen eind 2022 in voege.
 • de NFRD is trouwens alleen van toepassing op zogenaamde grote bedrijven. Kleine- en middelgrote ondernemingen vallen niet onder die openbaarheidsplicht. Fondsbeheerders die in die laatste categorie willen investeren lopen nog steeds de kans dat ze hun inschattingen maken op basis van niet-objectieve criteria. De kans op inschattingsfouten (met greenwash als mogelijk gevolg) blijft daar dus bestaan.

Onze selectiecriteria doorstaan de SFDR-test.

Onze objectiveringsscore lijkt te werken. Modelportefeuilles opgesteld voor invoering van SFDR doorstaan de toets van de nieuwe regelgeving.

Niettemin kunnen we concluderen dat

 1. al onze modelportefeuilles – opgemaakt voor de invoering van SFDR-reglementering–  minstens rekening houden met 1 of meerdere ESG-elementen.
 2. het merendeel van de modelportefeuilles ook gedeeltelijk een impact (positief ingrijpend) heeft op 1 of meerdere ESG-elementen.

Met andere woorden: onze objectiveringsscore (ons eigen arsenaal van checks and balances om te achterhalen of een fonds voldoet om onder het label ‘ethisch beleggen’ te kunnen vallen) houdt stand bij een objectiveringstest die de regelgever achteraf verplicht stelde.

In een beleggingswereld waar

 • het varen is met kaarten waar veel informatie ontbreekt &
 • de leveranciers van die kaarten (MSCI, Morningstar/Sustainalytics, Towards Sustainability, …) zelf graag eigen accenten aanbrengen

hebben we ons zelfstandig door de mist een weg gebaand. Nu die mist gedeeltelijk opklaart, lijkt het er op dat we redelijk goed op koers zaten.

De SFDR-methodologie zal er -hopelijk- voor zorgen dat we in de rest van onze tocht nog scherper recht op doel kunnen afstevenen: Een zo duurzaam mogelijke selectie verzekeringsfondsen aanbieden waarbij voldoende spreiding aangebracht is. En dat voor elk beleggingsprofiel ongeacht of de klant weinig of veel geld wil investeren.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *