geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Regelgever spuit met mist rond risico (als 4 groter dan 6 is).


 

Hoe was het vroeger?

Even een geintje uithalen? Hoe zet ik als wetgever de belegger op het verkeerde been?

Wie een fondsenbelegging overweegt, moet door de verdeler ervan verplicht geconfronteerd worden met een document dat “essentiële beleggingsinformatie” (of in het Engels “KIID” -Key Invester Information Document- ) wordt genoemd.

In dit document is 1 van de belangrijkste -ook al omdat het visueel opvalt- items de SRRI: De Synthetic Riks and Reward Indicator. In een tabel van 1 tot 7 blijkt dan dat 1 vakje een extra kleur kreeg. Het cijfer dat hierbij oplicht bevat als het ware de weging van het risico van uw belegging.

Men gaat er daarbij van uit dat klasse 1 veilig is en klasse 7 eerder voor waaghalzen. Technisch gezien baseert men zich op de afwijking die men kan verwachten tot een gemiddeld rendement van een gelijkaardig product over de voorbije jaren. Men gebruikt daarvoor berekeningen over 5 jaar (60 maandelijkse waarnemingen).

Merk op:

  1. hoewel de wetgever financiële instellingen sinds 2018 verbiedt om reclame te maken met hun rendementen uit het verleden – omdat deze geen garantie zijn voor de toekomst -, zondigt ze met de SRRI tegen deze eigen principes. Want  hier gebruikt ze berekeningen uit het verleden om klanten aan te geven welk risico ze (in de toekomst) nemen als instappen in het betreffende product.
  2. In de berekening is daar bovenop ook nog eens het muntrisico weggelaten. Stel:  je investeert in een fonds dat belegt in USD en tijdens de duurtijd van je belegging schuift de dollar onderuit:  uw rendement in € zal niet langer beantwoorden aan wat de SRRI u doet geloven.

Hoe wordt het nu?

De invoering van de PRIIPS-reglementering (Packaged Retail and Insurance-based Investment Products)  per 01/01/2018   heeft nu de verplichtingen voor -onder meer- verzekeraars veranderd. Naast het feit dat er niet meer naar rendementen uit het verleden mag verwezen worden (zie ook dit artikel ), moet er nu ook voorzien worden in een SRI in plaats van in een SRRI. SRI staat hier dan niet voor Sustainable Return on Investment, maar voor Summary Risk Indicator. Een manier om de risico’s van een belegging te berekenen die zowel het kredietrisico (CRM – Credit Risk Measure van AA/AAA tot CCC), als het Marktrisico (MRM – Market Risk Measure) moet weergeven.

Maar …  En dan komt de aap uit de mouw.

De regelgever (Europa) laat tijdelijk (tot eind 2020) toe dat alle verpakte retail- en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten voor de verpakte fondsen die ze aanbieden het vroeger KIID (gebaseerd op SRRI) blijven gebruiken als Specifiek Informatie Document (SID) en eventuele andere bijkomende verplichtingen uit de PRIIPS-reglementering in een algemeen KID (Key Information Document – gebaseerd op SRI) weergeven.

Dit laatste (KID) is nu streng gereglementeerd naar vorm en inhoud. Juist met het doel om via eenvormigheid duidelijkheid en dus vergelijkbaarheid te organiseren voor de consument

Omdat de SRI  (KID) op een andere manier becijferd wordt dan de SRRI (KIID) , is de waardenschaal die daaruit resulteert voor de SRI anders dan deze van de SRRI. Nochtans verdelen ze beiden de punten op een schaal tot 7.

U vindt hieronder een schema zoals dit door Delta LLoyd Life op hun website staat.

Risicoklassen Oude percentages (SRRI) Vanaf 01/01/2018 (SRI)
Risicoklasse 1: de standaardafwijking (*) ligt tussen

(*) een maatstaf voor spreiding rondom een gemiddelde.

0% en 0,5% 0% en 0,5%
Risicoklasse 2: de standaardafwijking ligt tussen 0,5% en 2% 0,5% en 5%
Risicoklasse 3: de standaardafwijking ligt tussen 2% en 5% 5% en 12%
Risicoklasse 4: de standaardafwijking ligt tussen 5% en 10% 12% en 20%
Risicoklasse 5: de standaardafwijking ligt tussen 10% en 15% 20% en 30%
Risicoklasse 6: de standaardafwijking 15% en 25% 30% en 80%
Risicoklasse 7: de standaardafwijking is groter dan 25% 80%

Conclusie: Een klassiek beleggingsfonds met een SRRI score van 5 of zelfs 6 , krijgt op die manier een score 4  op de SRI-schaal zodra er een verzekeringsstrik (of andere verpakking) rond gehangen wordt.

Als een (SRRI van) 6 plots een 4 kan worden (in SRI), wordt je dan als consument -ondeskundig en dus te beschermen- niet bij de bok gezet ?

We kunnen er dan ook van op aan dat er -alvast tijdelijk- een soort geïnstitutionaliseerde verwarring zal bestaan over het juiste risicoprofiel van producten nu verschillende schalen kunnen gebruikt worden. Ferm gedaan van een wetgever die juist overzichtelijkheid en bescherming van belegger zegt te betrachten. En een kanjer van een gat in de haag voor verkopers, die niet zuiver op de graad zijn.

Op onze pagina Waarin kan je bij ons beleggen? linken we naar de KIID’s van de onderliggende fondsen. En voor zover beschikbaar vindt u onderaan de pagina per verzekeraar ook de generieke KID’s van hun Tak 23-product opgelijst.

Onduidelijk? Tja, we moeten roeien met de spanen die de wet ons oplegt. En nog minstens 2 jaar mag de linker spaan afwijken van de rechter. Dat niemand aan de alarmbel trok om op te merken dat je hierdoor niet rechtlijnig kunt varen, wijst er o.i. op hoe wereldvreemd sommige wetgeving tot stand komt.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *