geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles voor 2021 zijn samengesteld.


modelportefeuilles 2021
Helaas weten we niet wat het jaar voor ons in petto heeft. Maar onze modelportefeuilles zijn zo goed als mogelijk gewikt en gewogen.

Het beleggingsaanbod dat binnen onze focus van ethisch beleggen valt én dat we actief kunnen aanbieden aan onze klanten breidt stilletjes uit. Momenteel volgen we meer dan 100 duurzame beleggingsfondsen. Tijd voor onze nieuwe selectie van de toppers. Onze modelportefeuilles 2021: vers én nog in de verpakking.

Een ruim aanbod, maar wie ligt in de etalage?

De eerste dagen van 2021 hebben we gebruikt om onze Excelbestanden opnieuw aan te vullen met de laatste beschikbare gegevens. Eens dit klaar was, konden we zien welke fondsen het waard zijn om een plaats te krijgen in onze modelportefeuilles. Niet elk fonds scoort immers even goed. Alleen wie bewezen duurzaamheid combineert met consistent rendement krijgt die eer. Het kaf wordt van het koren gescheiden door onze objectiveringsscore.

Maar ook de afvallers blijven we opvolgen. Sommige beleggers hebben specifieke vragen: “Ik ben op zoek naar een duurzaam fonds dat in vastgoed investeert” of “Ik wil mijn geld investeren in een fonds dat in duurzame voeding belegt” .Ook hen kunnen we desgewenst van dienst zijn. Af en toe wieden we ook in de fondsen die we opvolgen. Zij die structureel onder de norm presteren, krijgen een tijdje om zich te herpakken, maar kunnen uiteindelijk toch gewipt raken.

Weg keuzestress!

Traditiegetrouw maakten we uit het ruime aanbod reeds een voorselectie: onze modelportefeuilles. Voor 2021 zijn dit er opnieuw 24 (klik op de link voor details). Zo krijgt u het aanbod  volgens uw profiel én volgens uw financiële inleg dat best bij u past.

Maar dit is zekere niet te nemen of te laten. Als klant kan u zeker suggesties tot aanpassing doen. Zodat de modelportefeuille verder gepersonaliseerd wordt. Hoe meer alternatieven we achter de hand houden, hoe vlotter er een goede afstemming komt tussen ons oorspronkelijk voorstel en uw particuliere wensen.

We vatten even enkele kenmerken van de modelportefeuilles 2021 samen.

Kwaliteit primeert op kwantiteit.

Ondanks het feit dat we uit meer fondsen dan vroeger opvolgen, bestaan de meeste modelportefeuilles niet uit méér fondsen dan in het verleden. We kozen consequent voor kwaliteit en niet voor kwantiteit.

Dansende risicoklasses.

Dit jaar zijn er een paar niet-logische resultaten in onze modelportefeuilles opgedoken. Zo blijkt de risicoscore van de gebalanceerde portefeuille bij een inleg van € 10.000 lager te liggen dan die van de defensieve portefeuille. Idem dito bij de dynamische portefeuille voor een inleg van € 15.000 en haar gebalanceerde zuster. Terwijl de score van de defensieve – en gebalanceerde portefeuille bij een inleg van € 30.000 dan weer wijst op een gelijk risico. De risicoklasse van een fonds houdt rekening met hun volatiliteit over de laatste 5 jaar. Als er in die periode grote schommelingen gebeuren (vb. 2018 zwaar negatief rendement en  2019 zwaar positief), dan zwiepen die scores flink op en neer. Zo zijn er fondsen die vorig jaar  nog afficheerden dat ze een risico 4 op en schaal van 7 hadden, nu plots te vinden op schaal 6.

We houden het er op dat onze inschatting van wat defensief, gebalanceerd en dynamisch is consistenter is dan die van wisselende parameters.

Hoge cijfers op vlak van duurzaamheid.

De modelportefeuilles halen minimum 3,90 (op schaal tot 5) en maximum 4,83 op vlak van duurzaamheid. Of een rapport van 78 % tot 96,6 % op 100.

Objectiveren is ook streng zijn.

In combinatie met andere belangrijke criteria (bewezen rendement, kostenstructuur, kwaliteit van fondsbeheer, specifieke prestatie in vergelijking met benchmark, ….) is de objectiveringsscore van de modelportefeuilles minstens 5,18 (op schaal tot 10) en maximaal 6,80.

  • Als je weet dat er op het staal van +100 fondsen slechts 1 individueel fonds een 8,25 scoort, de tweede gerangschikte al naar 7,50 terugvalt en plaats 3 ingenomen wordt door een fonds met score van 7, dan weet je dat de modelportefeuilles +/-alleen de kwalitatiefste  fondsen bevatten.
  • Ter vergelijking:  van de + 100 individuele fondsen scoren er 73 lager dan de slechtste score bij de modelportefeuilles.
Langetermijnrendementen zijn de belangrijkste.
modelportefeuilles 2021
neen, we hebben geen glazen bol. Maar op langere termijn vlakken schommelingen meestal uit.

2020 was (ondanks corona) toch nog een jaar van goede rendementen voor onze modelportefeuilles. Maar we hechten niet al te veel waarde aan het rendement van 1 jaar. Belangrijker zijn resultaten op langere termijn. Op 5 jaar varieerde dit rendement bij onze nieuwe modelportefeuilles tussen 6,37 % en 13.35 %. Op 10 jaar haalden de modelportefeuilles 2021 een rendement tussen  5,89 % en 9,54 %. De lopende kosten zijn daar reed in verrekend. En met zo’n cijfers zijn ook instapkosten en verpakkingskosten (niet inbegrepen in de weergegeven rendementen) vlot verteerbaar.

Aanpasbaar volgens je noden.

  • Heb je een defensief- , een gebalanceerd – of een  dynamisch beleggersprofiel,
  • Wil je eenmalig of periodiek  beleggen,
  • Heb je een grote – of een kleine som ter beschikking hebt,…

Bovenstaande maakt echt niets uit! We hebben een modelportefeuille voor iedereen. En zit je toch ergens tussen of buiten wat we uitwerkten? Geen paniek, met denk- en schaafwerk komen we er wel.

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *