geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2020


(update 13/04/2021: deze pagina werd begin 2021 off line gezet, omdat het toch ging over een selectie uit het verleden, welke in 2021 niet meer opgevolgd werd. Ik zie echter dat Google nog regelmatig deze pagina als te consulteren presenteert. Tevens zie ik dat er redelijk veel meldingen zijn van geïnteresseerden die bij klikken op een niet bestaande pagina uitgekomen zijn. Door de pagina opnieuw op te nemen, wil ik tegemoet komen aan de wens van velen om onze selecties uit het verleden (toch enigszins) te kunnen inschatten. We hebben niets te verbergen. Je vindt er zowel de motivatie mbt. de keuzes (opgemaakt eind 2019/begin 2020) als -in de tabel- het uiteindelijk behaald rendement. Vergeet niet dat 2020 het jaar was waar Covid-19 eerst keihard toesloeg en in de late herfst van het jaar tot beurseuforie leek te leiden, gezien het uitzicht op vaccins.)  

————————————

modelportefeuilles 2020
onze jaarlijkse grondige doorlichting

Ieder jaar houden we de fondsen die wij opvolgen tegen het licht. We rubriceren op basis van criteria als consistent rendement, hoge duurzaamheid,voldoende regionale variatie, … . Met de weerhouden fondsen bouwen we dan modelportefeuilles op. Hierbij combineren we standaardprofielen van een klant (type belegger én te investeren bedrag) met de eisen die onze leveranciers bij intekening opleggen. Het zijn theoretische (*) modelportefeuilles. Ze zijn een vertrekpunt (basisaanbod) in ons gesprek met de klant. Hieronder vindt u een overzicht van onze modelportefeuilles 2020.

Uit die gesprekken volgen regelmatig nog belangrijke verschuivingen in wat de uiteindelijke belegging van de klant wordt. Misschien heeft hij (m/v/x) al enkele van de voorgestelde fondsen in portefeuille en zou intekenen op de modelportefeuille om die reden onevenwichtig zijn. Soms wil hij (m/v/x) zelf bepaalde thema’s wat extra gewicht geven in afwijking van wat wij voorstellen.

Terug een groter aanbod.

In de loop van 2019 is ons aanbod terug uitgebreid. Er zijn nu een 90-tal fondsen die wij opvolgen. Ook onze benadering is opnieuw wat aangescherpt.

  • De duurzaamheid van de modelportefeuilles 2020 is hoger dan vroeger (nu ligt deze tussen 4,32 en 5.00 op schaal tot 5).
  • Onze objectiveringssscore werd lichtjes aangepast in haar weging van het rendement. We hechten iets minder belang aan het resultaat uit het verleden (-0,75/10) ten gunste van wat analisten verwachten voor de toekomst van het fonds. Rendementen uit het verleden zijn hoogstens indicatief voor die van de toekomst. Niemand heeft een glazen bol, maar we geven een gewicht van 0,75/10 aan de Morningstar Analyst Rating. We hadden dit min of meer al aangekondigd in ons blogbericht van 21/06/2019. Daar kan u iets meer lezen over deze benaderingswijze. De modelportefeuilles 2020 scoren tussen 5,29 en 6,99 op en schaal tot 10.

Implementatie Taxonomy uitgesteld.

de bedoeling: een meetlat samenstellen om het kaf van het koren te scheiden

Met die 24 modelportefeuilles proberen we invulling te geven aan onze wettelijke zorgplicht: een passend (appropriate) én geschikt (suitable) aanbod aan de klant voorzetten.  Het lag begin 2019 in de betrachting van de Europese Commissie om tegen einde van het jaar over een taxonomy te beschikken. Een bundel waarbij kon uitgemaakt worden of een fonds al dan niet duurzaam is. Door vertraging in het uitwerkingsproces hiervan kunnen we bij onze selectie hier nog geen rekening mee houden. Misschien is er tegen volgend jaar wel een dergelijke hakbijl om het kaf van het koren te scheiden.

Febelfin voerde een eigen duurzaamheidslabel in. Ook met dit label werd nog geen rekening gehouden. Hiervoor zijn 2 redenen aan te geven: enerzijds zit dit label nog volop in zijn eerste toekenningfase, waardoor momenteel niet alle via Belgische financiële instellingen verspreide fondsen reeds opgelijst zijn. Anderzijds betrekken we -wegens gebrek aan voldoende aanbod op de Belgische verzekeringsmarkt- ook oplossingen uit het buitenland (Luxemburg, Frankrijk, … .). Deze buitenlandse fondsen worden niet gequoteerd door Febelfin. Ze zouden (wellicht ten onrechte) ondergewaardeerd zijn als we het Febelfinlabel een gewicht geven in onze benadering.

We blijven opteren voor modelportefeuilles waar verschillende fondsen in vertegenwoordigd zijn. Dit met de bedoeling de risicogevoeligheid (volatiliteit) van de beleggingen te verminderen. We denken dat variatie in beheerders ook diversiteit in benaderingswijzen met zich meebrengt.

Op weg naar lagere rendementen?

2019 was in vergelijking met 2018 een goed jaar voor (duurzame) beleggers. Maar dat houdt geen garantie in voor de toekomstige opbrengsten. We besloten onze commentaar mbt. de modelportefeuilles 2019 met de verwachting dat er in de komende jaren een recessie kon voor de deur staan. Deze is er in 2019 nog niet gekomen, maar het R-woord duikt al regelmatiger op. Dit uit zich bijv. in dalende rendementsverwachtingen bij sommige beheerders.

Gaat het ons in de komende jaren minder voor de wind?

Robeco heeft de te verwachten rendementen in zijn jaarlijkse 5-jarige vooruitblik naar beneden toe bijgesteld. Aandelenbeleggingen in ontwikkelde markten zouden volgens hen in de periode 2020 -2024 op een gemiddeld rendement van 3,25 % uitkomen. In Emerging Markets kan men 3,75 % verwachten. Schoders geeft in haar 10-jarige vooruitblijk (2019-2029) optimistischer cijfers. Voor de globale aandelenmarkt verwacht deze 5,7 %, voor de VS 6 %, voor Europa 4,1 % en voor EM 9 %. Ook bij Schroder zijn de cijfers lager dan die uit het jaar daarvoor. Het feit dat Schroder hogere rendementen voorspelt op 10 jaar geeft voeding aan het idee dat de recessie zich in de eerstvolgende jaren zal voordoen.

Noopt dit alles tot extra voorzichtigheid? Ja en neen. Natuurlijk groeien bomen niet tot aan de hemel. Na een relatief lange remonte na de crisis van 2007-2008, zal er zeker een rustpauze/achteruitgang komen. En de politieke- en economische realiteit met zijn handelsoorlogen, meer protectionisme en vele onzekerheden heeft zijn impact. Echter we mogen niet vergeten dat andere activaklassen (cash, obligaties,…) geen zeker alternatief zijn. De rendementen neigen daar naar 0 (of naar permanent kapitaalverlies).

Specifiek 2020.

100 % duurzaam voor wie wil.

Net als in 2019 zijn onze modelportefeuilles 2020 nu 100 % duurzaam. Er kan alleen nog gediscussieerd worden over de “graad van duurzaamheid”. Klanten die evenwel willen opteren om uit veiligheidsgevoel / persoonlijke gerustheid toch ook een gedeelte niet-ethische fondsen aan hun belegging toe te voegen, worden niet vanuit de hoogte bekeken. De niet-duurzame fondsen die we voor 2019 soms in de portefeuilles opnamen, blijven we opvolgen en blijven -voor wie het wil- beschikbaar. We verkopen liever een belegging die voor 80 % duurzaam is en waar een klant zich goed bij voelt dan deze te forceren.

De blootstelling tussen Europa en VS is niet gewijzigd.

De rally op groei-aandelen (voornamelijk VS) is blijkbaar nog niet uitgeraasd. Het estafettestokje is tot heden nog niet overgenomen door de waarde-aandelen (voornamelijk Europa). En qua politieke onzekerheden -in een verkiezingsjaar en met een lopende impeachmentprocedure tegen de zittende president- zit het in de VS niet beter dan in het verdeelde Europa.

Gedeeltelijk inzetten op ecologie- en emerging market fondsen.

Dit voor de gebalanceerde- én zeker voor de dynamische modelportefeuilles 2020.

modelportefeuilles 2020
CO2 moet drastisch dalen volgens allerlei engagementen. Onze dynamische portefeuilles voor inleg van € 30.000 of meer zijn momenteel volledig Low Carbon. Voor de meer voorzichtige portefeuilles is dit minder uitgesproken, omdat deze enkele gemengde fondsen kunnen bevatten waarin de CO2-blootstelling moeilijker te meten is.

In het 5e jaar na de klimaatakkoorden van Parijs denken we dat inzetten op fondsen die bijdragen aan bestrijden van klimaatverandering niet alleen ethisch zinvol is, maar dat het ook steek houdt. Zo waren er enkele sterke engagementen vanuit bepaalde landen, bedrijven en financiële instellingen op de VN- klimaattop in september ll.

Hoewel het met vallen en opstaan (en bekampen door bedreigde grootmachten) gaat, zullen China en andere Emerging Markets hun rol in het economisch leven verder gaan opeisen. We moeten onze exposure niet halsoverkop opvoeren, maar in 2019 heeft China alvast een stapje vooruit gezet in haar toegang tot de internationale aandelenhandel.

Onze selectie voor 2020.

TPR#G 10 G 5G 32019YTD
2020 (31/12)
SRM*
(op 5)
OSEB
(op 10)
M100V456.195.105.3618.476.40

4.255.51
M100B448.237.497.8925.2310.514.505.90
M100D566.956.376.6721.45
8.883.784.96

M500V446.195.105.3618.476.40
4.255.51
M500B567.476.927.3224.5215.29
4.245.52
M 500D567.807.197.6625.5415.42

4.235.49
E3000V456.195.105.3618.476.40
4.255.51
E3000B448.327.497.8925.2310.51


4.50

5.90
E3000D566.956.376.6721.458.883.784.96
E6000V446.195.105.3618.476.44.255.51
E6000B567.666.937.4024.3513.504.315.59
E6000D567.917.347.8025.6315.234.305.50
E10000V58
8.325.115.6917.281.944.025.09
E10000B487.666.217.2520.885.903.984.49
E10000D478.386.928.1622.917.283.985.55
E15000V5127.165.846.5619.905.48
4.075.66
E15000B4127.856.777.6222.638.50
4.305.84
E15000D4109.238.25.9.3926.9811.004.276.03
E30000V568.387.088.8922.797.244.325.89
E30000B469.248.5118.9826.9310.734.506.36
E30000D45
9.4510.2412.8535.5518.40
4.756.86
E60000V5117.827.549.3024.30
9.464.375.92
E60000B5119.728.9310.4229.5410.904.716.67
E60000D4118.8710.0412.1233.2715.754.636.79

Legende:

T (=Type): soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting : te investeren bedrag zonder kosten
P (=Profiel): V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
R (=Risk): Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.
#: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
G (=Geannualiseerd rendement): rendement van de modelportefeuille gedurende de voorbije 10 , 5 en 3 jaar, zonder kosten. Opgepast: Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst.
YTD (=Year To Date): rendement sinds jaarbegin. De cijfers worden 1 x / maand aangepast, telkens na verlopen maand.                      SRM* (= Sustainability Rating Morningstar): Hoe duurzaam is de voorgestelde modelportefeuille? We gebruiken de duurzaamheidsrating die Morningstar geeft aan beleggingsfondsen om tot weging van de modelportefeuilles te komen.                                                                   OSEB (=Objectiveringsscore Ethisch Beleggen): we houden niet alleen met duurzaamheid rekening. Want wat ben je met een investering in een duurzaam fonds dat doorlopend slechte rendementen oplevert? Onze objectiveringsscore probeert de structurele winnaars naar boven te halen.

Opmerkingen:

1 : Voor de modelportefeuilles met periodieke premies, zijn de weergegeven rendementen in ons overzicht vertekend. Ze gaan er van uit dat u de volledige inleg per 01/01 deed.
2 : Beleggen (zelfs zonder dat je duurzame – of ethische aspecten daarbij in overweging neemt) is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen, heeft meer weg van speculeren.
3: de rendementen uit de modelportefeuilles zijn rendementen, die we reconstrueren op basis van de informatie uit financiële websites als Morningstar. De lopende kosten zitten daar reeds in verrekend, maar deze cijfers houden nog geen rekening met de beheerskosten die de verzekeraar aanrekent. Ook de eenmalige instapkost en de verzekeringstaks (2 % voor natuurlijke personen/4,4 % voor rechtspersonen) waar u bij intekening aan onderhevig bent, zijn hier niet inbegrepen. Reden te meer om zeker opmerking 2 ter harte te nemen.

—————————————————————————————-

(*) We houden het niet alleen bij theoretische portefeuilles. Sinds enkele jaren publiceert de auteur van deze site ook zijn eigen reële portefeuille. Maandelijks wordt hier kort aandacht aan besteed in de blogsectie op deze site. Wil je die portefeuille en haar evolutie volgen, dan kan je ook op deze pagina terecht.