geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles in het eerste semester van 2018: reculer pour mieux sauter?


 

Moeizame vooruitgang als alles aan alles vasthangt.

Echternach is gekend om zijn processie. Er wordt al jaren niet meer op het ritme van 3 stappen naar voren en 2 terug gelopen. Nu zijn de deelnemers met witte zakdoeken aan elkaar vastgemaakt en springen zij in de maat afwisselend op hun linker- en hun rechtervoet naar voren. De oude voortbewegingswijze werd geschrapt wegens het teveel aan chaos, die ze veroorzaakte.

De eerste 6 maanden van 2018 hadden echter een beetje weg van de oude voortbewegingswijze. Vooruit, vooruit, achteruit, vooruit, vooruit en terug achteruit. In alle geval de richting was niet duidelijk. Een soort Bunny Market: het springt en huppelt, maar na verloop van tijd blijkt dat het toch niet vooruit ging.

Goed bezig?

De waarheid heeft echter haar rechten en daarom publiceren wij hier de tussentijdse stand van zaken bij onze modelportefeuilles.

Nr° Type Bedrag Profiel Risk # MVI geannualiseerd rendement                                                                                                                 10 j       5 j       3 j       2017  2018(1-6)
1      P      € 100         V          4       6   65     3,47    4,86    2,86   4,27   -0,37
2     P      € 100         B          4       6   70     3,49   5,27    3.13     4,69   -0,25
3     P      € 100         D          5       5   77     3,66   7,16     4.47    6,37     0,17
4     P      € 500        V          4       6   65    3,46    4,85    2,85    4,33  -0,88
5     P      € 500        B          4       8   76     2,92    4,49    6,41     6,41  -1,64
6     P      € 500        D          5       9   80     1,98    7,29    5,54    9,30  -1,73
7     P   € 3.000       V          4       6   65     3,46   4,85    2,85    4,33  -0,40
8     E   € 3.000       B          4       5   67     3,56   6,18    3,83     5,67  -0,10
9     E   € 3.000       D          5       6   70     3,58   6,34    4,64    7,79  -1,94
10   E   € 6.000       V          4       6   65    3,46   4,85    2,85     4,33  -0,37
11    E   € 6.000       B          4       6   67    3,57    6,45    4,01     5,83  -0,04
12    E   € 6.000      D           6      4   70    2,16     3,62     2,19     6,32  -0,43
13    E  € 10.000     V          4       9   65    2,50   4,71      3,49    6,20  -0,76
14    E  € 10.000     B          4      10  76    2,45   5,42      4,42     8,18 -1,12
15    E  € 10.000     D          5      10  85    2,83   7,18      5,85  10,05 -1,34
16    E  € 15.000     V          4      11   70    2,75    5,23     3,76     6,30-0,25
17    E  € 15.000     B          4      12   76    2,95   6,82      5,03    8,56 -0,61
18    E  € 15.000     D          4       9 100    3,12    8,75     6,68  10,02  -0,92
19    E  € 25.000    V          4      11    67    2,66   4,99     3,64     6,14  -0,32
20    E  € 25.000   B          4      10   72    2,96    6,65     4,83     7,76 -0,61
21    E  € 25.000    D          5      10   85    2,63   7,80      5,67    8,90 -0,53
22    E  € 60.000   V          4      13   77    3,40    6,55      5,74    8,01  -1,09
23    E  € 60.000   B          5      17   82    4,37    8,75      7,62     8,46 -1,42
24    E  € 60.000   D          5      17   91    3,13     9,59      8,48  10,39 -1,06

Zoals steeds heeft een rendement uit het verleden geen voorspellende waarde voor het rendement in de toekomst.

Analyseren waar het misgaat is ontmoedigend, maar noodzakelijk voor vooruitgang.

Uit de portefeuilles tot en met 12 moet je voorzichtig blijven met conclusies. De restricties die verzekeraars opleggen mbt. minimumkapitaal spelen ons hier parten (weinig diversifiëren). Je vindt er de ‘voorlopige winnaar’ (+0,17 %) en  de ‘voorlopige verliezer’ (-1,94%) tussen.

Uit de portefeuilles tussen 13 en 24 kan je uitmaken dat de voorzichtige portefeuilles het voorlopig beter deden dan portefeuilles waar wat meer risico in stak. Portefeuille 21 en 24 laten zien dat dynamisch beleggen toch niet afgestraft wordt.

Als we onze resultaten naast enkele andere indicatoren leggen, dan kunnen we tot de conclusie komen dat ze het minder deden dan een spaarrekening , maar beter scoorden dan risicovollere gespreide indexen:
* zekerheid : Gewone spaarrekening op 6 maand: 0,055 % (0,11% /2)
* risico : Bel20 gedurende 1e semester 2018: -6,53 %
* risico : Euro Stoxx 50 gedurende 1e semester 2018: -3,09 %
* risico: MSCI All Countries World tussen 01/01 & 30/06 : – 1,53 %
* risico duurzaam: DJ Sustainability World 1e semester 2018: -3,80 % * risico duurzaam: DJ Sustainability Europe 1e semester 2018: -3,43 %

Onze keuze voor grote spreiding zorgt er blijkbaar voor dat je niet het onderste uit de kan haalt, maar ook dat je niet het deksel op de neus krijgt. Misschien niet echt hartverwarmend, maar een vertaling van het feit dat zwaar gokken met ons geld of dit van de klanten niet onze ambitie is.

Laat de huidige resultaten geen reden zijn om in je schulp te blijven zitten. We weten dat de vastrentende producten sowieso een rendement geven die de inflatie niet kan bijbenen. U verliest daar dus sowieso geld.

Risico nemen is -hoewel niet zonder gevaar- de enige manier om op termijn rendement te halen. En daar heb je ook onvermijdelijk periodes waar je tijdelijk kopje onder kunt gaan.

een schrale troost, maar de situatie zoals ze gisteren was komt vooralsnog niet terug.

Winners en Losers?

Uit alle fondsen die we volgen zijn, dit de 5 met het hoogste rendement dit jaar:

 • Echiquier Agenor: 5,41 % (recent in aanbod opgenomen én niet vertegenwoordigd in de modelportefeuilles)
 • DPAM Invest B Equities World Sustainable: 4,85 %
 • JPM GI Socially Responsible A: 4,75 % $ (recent terug in aanbod opgenomen én niet vertegenwoordigd in de modelportefeuilles)
 • Echiquier Major: 4,51 % (recent terug in aanbod opgenomen en niet vertegenwoordigd in modelportefeuilles)
 • Dimensional Funds Global Sustainability Core EQ F: 4,29 % (recent in aanbod opgenomen en niet vertegenwoordigd in de modelportefeuilles)

Als er winnaars zijn, moeten er ook verliezers zijn. De 5 minst presterende fondsen zijn:

 • Carmignac Emergents A Eur C: – 12,23 %
 • Skagen Kon-Tik A Eur: -6,85 %
 • Vontobel Fund Sustainable Emerging markets Equity: -5,97 % (niet opgenomen in de modelportefeuilles)
 • EdR Tricolore Rendement: -4,03 %
 • Pictet Water P Europe: – 3,76 %

Vooral onze keuze om zo mogelijk in de modeportefeuilles ook een (beperkte) exposure op opkomende markten te hebben, speelde ons op korte termijn parten.  En ook de invoering van PRIIPS enMiFID II deed dit. Diverse fondsen zaten bij opmaken van onze modelportefeuilles nog niet/niet meer in de portfolio’s van onze aanbieders omdat deze toen nog niet MiFIDII-conform waren.

Voorspellende kracht?

Wat de volgende 6  maanden zullen brengen is uiteraard koffiedik kijken. Er zijn redenen om aan te nemen dat er uiteindelijk toch nog goede resultaten zullen bereikt worden. Maar er zijn ook genoeg redenen om minder vertrouwen te hebben:

 • de Europese situatie (de naderende Brexit zonder juridische regeling),
 • de Italiaanse regering die water en vuur moet verzoenen,
 • de wankele positie van A. Merkel in Duitsland,
 • de een-tegen-allen opstelling van de Potus,
 • de oplopende rente in de VS,
 • de inflatie (o.m. door stijgende energieprijzen),
 • het stilvallen van de QE door de ECB,

Het belangrijkste is echter om te beseffen dat een overzicht van 6 maanden erg vertekenend werkt. Uw investeringsbeslissingen hierop baseren is niet verstandig.

Duurzaam beleggen is net als alle ander beleggen een activiteit voor de (middel)lange termijn. Daar is eerder een helicopterview bij nodig dan een kikvorsperspectief. Wie een helicopter wenst te besturen moet doorgaans ook blijk geven van koelbloedigheid en standvastigheid. Een kikvors is een soort konijn in waterrijke omgeving: dat huppelt maar wat heen en weer.

Of de huidige achteruitgang een soort schijnbeweging is en de portefeuilles straks alsnog mooie hoogtes bereiken? We zullen moeten afwachten. Het mooie Franse gezegde uit de titel van deze bijdrage biedt geen garantie.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *