geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2018


 

Begin 2018 hebben we onze theoretische modelportefeuilles opnieuw tegen het licht gehouden. Dit moest ook wel omdat 1 van onze aanbieders – wellicht in kader van invoering van MiFID II-wetgeving begin 2018- fors in zijn aanbod gesneden heeft. De evolutie van deze portefeuilles volgen we binnen een Excelbestand. In tegenstelling tot de maandelijks gepubliceerde eigen portefeuille, hebben we ze niet echt aangekocht.

De modelportefeuilles zijn bedoeld om werkelijk elk type klant die met ethisch beleggen wil beginnen van dienst te kunnen zijn. Het grote aantal portefeuilles heeft te maken met de AssurMiFID-wetgeving, die op onze werking van kracht is. Deze legt een zorgplicht  op. Het aanbod naar klanten moet niet alleen passend (appropriate), maar ook geschikt (suitable) zijn. Hiertoe hebben we in 2017 een objectiveringsoefening gemaakt, die als doel heeft om onze persoonlijke voorkeuren als selectiecriteria te elimineren.

Diverse criteria bepalen de keuze voor de fondsen die we in ons aanbod opnemen.

Waar mogelijk én verantwoord namen we meer fondsen per portefeuille op. Dit met als doel de risicogevoeligheid (volatiliteit) te laten dalen.

Door het gebrek aan voldoende defensieve ethische fondsen bevatten de portefeuilles voor de voorzichtige klant vaak een groot gedeelte niet-ethische fondsen. Dit om trouw te kunnen blijven aan hun profiel. Op vraag van klant kan van deze modellen afgeweken worden, bijv. hoger % ethische fondsen. Onze doelstelling is ethisch beleggen te promoten, maar met respect voor de graad van risicoacceptatie door de klant.

Hoewel de prestaties van de modelportefeuilles van 2012 tot 2017 globaal genomen erg positief geweest zijn, wezen de resultaten van 2016 er op dat beleggen niet automatisch tot een positief resultaat leidt. Nul-risico bestaat niet. In onze modelportefeuilles proberen we het risico te verkleinen door voldoende te spreiden. Backtesting helpt daarmee, maar is niet zaligmakend. Zo steken er in enkele portefeuilles fondsen die geen 10 jaar oud zijn. Voor betrokken fondsen werd rendement in ontbrekende jaren op 0 gezet. Dit vertekent een beetje de cijfers.

Voor de gebalanceerde – en zeker voor de dynamische modelportefeuilles hebben we  ook gedeeltelijk ingezet op ecologische fondsen. We denken dat renewables hun kantelpunt bereikt hebben na de ratificatie van het Klimaatakkoord in Parijs (december 2015), ongeacht wat een olievriend en climatechange-ontkenner als Donald Trump ook mag denken.

Nr° Type Bedrag Profiel Risk # MVI geannualiseerd rendement                                                                                                   10 j       5 j        3 j       2017
1      P      € 100         V          4       6   65     3,47    4,86    2,86   4,27
2     P      € 100         B          4       6   70     3,49   5,27    3.13     4,69
3     P      € 100         D          5       5   77     3,66   7,16     4.47    6,37
4     P      € 500        V          4       6   65    3,46    4,85    2,85    4,33
5     P      € 500        B          4       8   76     2,92    4,49    6,41     6,41
6     P      € 500        D          5       9   80     1,98    7,29    5,54    9,30
7     P   € 3.000       V          4       6   65     3,46   4,85    2,85    4,33
8     E   € 3.000       B          4       5   67     3,56   6,18    3,83     5,67
9     E   € 3.000       D          5       6   70     3,58   6,34    4,64    7,79
10   E   € 6.000       V          4       6   65    3,46   4,85    2,85     4,33
11    E   € 6.000       B          4       6   67    3,57    6,45    4,01     5,83
12    E   € 6.000      D           6      4   70    2,16     3,62     2,19     6,32
13    E  € 10.000     V          4       9   65    2,50   4,71      3,49    6,20
14    E  € 10.000     B          4      10  76    2,45   5,42      4,42     8,18
15    E  € 10.000     D          5      10  85    2,83   7,18      5,85   10,05
16    E  € 15.000     V          4      11   70    2,75    5,23     3,76     6,30
17    E  € 15.000     B          4      12   76    2,95   6,82      5,03    8,56
18    E  € 15.000     D          4       9 100    3,12    8,75     6,68  10,02
19    E  € 25.000    V          4      11    67    2,66   4,99     3,64    6,14
20    E  € 25.000   B          4      10   72    2,96    6,65     4,83    7,76
21    E  € 25.000    D          5      10   85    2,63   7,80      5,67    8,90
22    E  € 60.000   V          4      13   77    3,40    6,55      5,74    8,01
23    E  € 60.000   B          5      17   82    4,37    8,75      7,62     8,46
24    E  € 60.000   D          5      17   91    3,13     9,59      8,48  10,39
Legende:
Type: soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting  Bedrag: te investeren bedrag zonder kosten
Profiel: V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
 Risk: Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.

Alle fondsen worden op basis van hun gedrag in periode van 5 jaar ingeschaald tussen 1 (geen risico) tot 7 (hoog risico).

#: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
MVI: welk percentage van de belegging kan als M(aatschappelijk) V(erantwoord) I(nvesteren) beschouwd worden? Omdat het aantal aanbiedbare fondsen bij 1 van onze leveranciers sterk geslonken is (gevolg van lawine van wettelijke veranderingen die begin 2018 over de beleggingswereld rollen) hebben we om voldoende spreiding te kunnen realiseren binnen het omschreven risicoprofiel zo nodig ook een % niet-MVI-fondsen opgenomen in de portefeuilles.
 Geannualiseerd rendement: rendement van de modelportefeuille gedurende de betrokken periode, zonder kosten. Opgepast met interpretatie van deze cijfers. Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst.

Opmerking 1 : Voor de modelportefeuilles met periodieke premies, zijn de weergegeven rendementen in ons overzicht vertekend. Ze gaan  er van uit dat u de volledige inleg per 01/01 verricht hebt.

Opmerking 2 : Beleggen – zelfs zonder dat je duurzame of ethische aspecten daarbij in overweging neemt- is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen, heeft meer weg van speculeren.

Tussentijdse aanpassingen:

  •  modelportefeuilles 22 t.e.m. 24 dd 17/01/2018: door upgrade van beschikbare fondsen bij 1 van onze aanbieders, hebben we 1 fonds vervangen door fonds met langere historiek en betere score op onze objectiveringsschaal.
  • modelportefeuilles  5,6,9,14,15,17, 18, 20 en 21 dd 12/02/2018: Carmingac Emergents toegevoegt (soms in plaats van ander geschrapt fonds) om lange-termijn blootstelling op groeimarkten in te passen.