geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles in 2016: slotbalans


 

Meer dan de helft van het jaar stonden al onze modelportefeuilles  onder nul. Voorwaar geen wervend zicht. U kon er hier over lezen

herijken is niet steeds de oplossing voor wie de problemen wil zien

We mogen dan weten dat wie in 2016 zijn geld op spaarrekeningen hield in feite ook geld verloor door de onzichtbare kanker, inflatie geheten. Toch voelt het niet lekker als je weet dat je de vertrouwde veiligheid opgeeft en als resultaat met je voeten onder water komt te staan. Natuurlijk mag je een beleggersperspectief niet reduceren tot een korte arbitraire tijdspanne van 1 jaar.

Naar het einde van het jaar werd een gedeelte van het  verlies echter terug omgebogen. Het Trump-effect.

Het rapport.

Maar laat ons toch ook maar eens wat in detail gaan. Welke tendensen kunnen we afleiden uit de prestaties van onze modelportefeuilles?

Om te vergelijken moeten we ook enkele vergelijkingspunten hebben. Wat was eind 2016 het rendement van ?:

 • spaarrekening: + 0,11 %
 • OLO 10 jaar: + 0,47 %
 • BEL 20 : – 2.54 %
 • EUROSTOXX50 :+ 0,70 %
 • Dow Jones Sustainable Europe Index: + 0,34 %
 • MSCI World: + 5,32 %
 • Dow Jones Sustainable World Index: + 4,68 %

Van onze 32 modelportefeuilles eindigden er dit jaar helaas 21 in het rood. 7 deden het zelfs slechter dan de BEL 20, onze nationale beursindex.

De 5 slechtste presteerders in 2016 zijn allemaal te vinden in de portefeuilles met kleine inleg. Deze verplichten ons te vissen in een erg kleine vijver.

 1. De dynamische portefeuille((Nr° 3) met periodieke inleg van € 100 / maand bevatte slechts 3 fondsen en verloor 3,86 % waarde.
 2. De dynamische portefeuille (Nr° 9) met éénmalige inleg van € 3.000 bevatte 4 fondsen en verloor 3,35 % waarde
 3. De gebalanceerde portefeuille (Nr° 8) met éénmalige inleg van € 3.000 bevatte 4 fondsen en verloor 3,13 % van haar waarde
 4. De dynamische portefeuille (Nr° 6) met periodieke inleg van € 500 / maand bevatte 5 fondsen en verloor 2,98 % van haar waarde
 5. De gebalanceerde portefeuille(Nr° 5) met periodieke inleg van € 500 / maand bevatte 5 fondsen en verloor 2.87 % van haar waarde

De 5 beste presteerders in 2016 zijn allemaal te vinden in de portefeuilles met hogere inleg. Daar hebben we meer aanbieders en kunnen we uit een ruimere waaier kiezen. Wie zie ook weer dat er slechts 3 regels zijn voor de succesvolle belegger?: spreiden, spreiden en nog eens spreiden

 1. 1 van de 2 dynamische portefeuille (Nr° 32) met éénmalige inleg van € 30.000 haalde een rendement van 3,82 %. Ze bevatte 11 verschillende fondsen.
 2. 1 van de 2 voorzichtige portefeuilles (Nr° 27) met éénmalige inleg van € 30.000 haalde een rendement van 3,34 %. Ze bevatte 8 verschillende fondsen.
 3. 1 van de 2 dynamische portefeuilles (Nr. 18) met éénmalige inleg van € 10.000 haalde een rendement van 3,00 %. Ze bevatte 7 verschillende fondsen.
 4. 1 van de 2 gebalanceerde portefeuilles (Nr° 24) met éénmalige inleg van € 15.000 haalde een rendement van 2,97 %. Ze bevatte 8 fondsen.
 5. 1 van de 2 gebalanceerde portefeuilles (Nr° 30) met éénmalige inleg van € 30.000 haalde een rendement van 2,30 % . Ze bevatte 9 fondsen.
Cijfers zijn niet altijd wiskunde. Soms kunnen ze ook inzicht geven.

Van de 32 modelportefeuilles waren er slechts 8 die voor 100 % uit maatschappelijk verantwoorde fondsen bestonden. Ze zijn oververtegenwoordigd in onze topresultaten. De slechtste presteerder was 100 % duurzaam, maar ook 1, 3, 4 en 5 van de beste presteerders waren 100 % duurzaam.

Begin 2016 hebben we voor de updates van onze modelportefeuilles enkele keuzes gemaakt. Waren die terecht of niet?

1. we besloten het obligatiegedeelte iets verder af te bouwen.

Dit bleek uiteindelijk toch nog voorbarig. Het merendeel van het jaar zijn de rentes blijven dalen, waardoor de obligatiekoersen zijn blijven stijgen. Pas naar het einde van het jaar toe is de rente in de VS wat gestegen. In Europa lijkt de bodem nu bereikt, maar stijging zal er wellicht pas zijn als het binnen Europa ergens fout gaat (vb. bankencrisis in Italië) of als de rente in de VS verder stijgt en er een aanzuigeffect ontstaat.

2. afbouw van obligatiegedeelte betekent automatisch aangroei bij aandelengedeelte.

We zien zowel in de koersen van de BEL 20, de EUROSTOXX 50 als de Dow Jones Sustainable Europe Index dat de groei gemiddeld niet in Europa zat.

Mijn Kapitaal wijst er op dat we de voorbije 20 maanden in Europa een correctie kenden waar we nog niet van hersteld zijn. Grafiek uit Correctie zei jij? dd 19/12/2016

Dit heeft gewogen op onze rendementen, gezien er een quasi natuurlijk overwicht is aan exposure op Europa bij Europese fondsenaanbieders. Het best gekend en ook geen muntrisico. Dit overgewicht heeft ons parten gespeeld.  Al enkele jaren wordt verwacht dat de groei in Europa aantrekt. Tot heden blijkt dit niet in onze cijfers. Sommige op Europa gerichte aandelenfondsen presteerden gemiddeld, maar enkele hebben toch ook de bal misgeslagen.

3. verhoging van de weging van ecologiefondsen.

Naar aanleiding van het klimaatakkoord van Parijs hadden we waar mogelijk iets meer gewicht toegekend aan specifieke ecologiefondsen en niet aan algemene aandelenfondsen. Dit heeft bij 3 van de 5 toppresteerders een beperkte positieve invloed gehad. Bij 2 ervan moet echter het positieve resultaat vooral gezocht worden in het feit dat er een grotere exposure zat op wereldwijde aandelenbeleggingen.

Conclusie: Het lijkt er op dat 2016 een verloren jaar was voor wie via ethisch beleggen ook financieel rendement opzocht. Reculer pour mieux sauter? Dat kunnen we wegens allerlei onbekende variabelen niet zeker weten.  In alle geval behaalden we in 2016 het slechtste resultaat sinds we in 2012 met onze werking rond ethisch beleggen begonnen.  Transparantie vereist om daar ook geen doekjes om te winden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *