geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2016


 

Begin 2016 hebben we onze theoretische modelportefeuilles opnieuw aangepast. Ook voor dit jaar zijn dit er 32. De evolutie van al deze portefeuilles volgen we met een excel-bestand, maar hebben we in tegenstelling tot de maandelijks gepubliceerde eigen portefeuille niet echt aangekocht.

De modelportefeuilles zijn bedoeld om werkelijk elk type klant die met ethisch beleggen wil beginnen van dienst te kunnen zijn. Het grote aantal portefeuilles heeft te maken met de AssurMiFID-wetgeving, die op onze werking van kracht is. Deze legt  een zorgplicht op. Het aanbod naar klanten moet niet alleen passend (appropriate), maar ook geschikt (suitable) zijn.

De aanpassingen gebeurden enerzijds omdat er enkele nieuwe fondsen in ons aanbod gekomen zijn, terwijl er anderen geschrapt werden.  We hebben in het algemeen ook het gewicht van de obligatiefondsen in het aanbod nog wat verlaagd. Erg veel rentedalingen, die in obligatiefondsen juist rendement genereren, verwachten we niet meer. Waar mogelijk én verantwoord namen we meer fondsen per portefeuille op. Dit met als doel de risicogevoeligheid (volatiliteit) te laten dalen

Door het gebrek aan voldoende defensieve ethische fondsen bevatten de portefeuilles voor de voorzichtige klant vaak een groot gedeelte niet-ethische fondsen. Dit om trouw te kunnen blijven aan hun profiel. Op vraag van klant kan van deze modellen afgeweken worden, bijv. hoger % ethische fondsen. Onze doelstelling is wel om ethisch beleggen te promoten, maar met respect voor de graad van risicoacceptatie door de klant. Vandaar dit compromis.

Hoewel de prestaties van de modelportefeuilles uit 2012, 2013, 2014 en 2015 globaal genomen erg positief geweest zijn, mag niet vergeten worden dat beleggen niet automatisch tot een positief resultaat leidt.

beleggingsrisico's
Nul-risico bestaat niet. Voldoende spreiding én lange beleggingstermijn helpen om risico te reduceren.

In onze modelportefeuilles proberen we het risico te verkleinen door spreiding in fondsen. Backtesting helpt daarmee, maar is niet zaligmakend. Zo steken er in enkele portefeuilles soms fondsen die geen 10 jaar oud zijn. Voor deze fondsen werd rendement op 0 gezet. Dit vertekent een beetje de cijfers.

Voor de gebalanceerde – en zeker voor de dynamische modelportefeuilles hebben we dit jaar het % ecologische fondsen wat opgetrokken. We verwachten dat na het Klimaatakkoord in Parijs (december 2015) de investeringen in ecologische oplossingen zullen aantrekken.

Nr°    Type      Bedrag      Profiel    Risico       #      MVI  geannualiseerd rendement

                                                                                             10 j    5 j     3 j     2015  

1         P             € 100         V              4          5        65      3,95   5,39    7,35     4,80

2         P             € 100         B              4          5        70      3,97   5,82    8,07     5,58

3         P             € 100         D              5          3      100      3,91   8,00  11,83     9,83

4         P             € 500         V              4          6         65     3,67   4,78    6,66     4,89

5         P             € 500         B              4          5         70     3,89   5,84    8,59     7,02

6         P             € 500         D              5          5         70     4,18   6,45    9,53     7,75

7         P          € 3.000         V              4          5         65     3,95   5,39    7,35     4,80

8         E          € 3.000         B              4          4         70     3,92   5,99    8,76     6,60

9         E          € 3.000         D              5          4         70     4,49   7,21  10,63     8,06

10       E          € 6.000         V              4          6         65     4,24   5,04    7,09     5,36

11       E          € 6.000         B              4          5         70     3,61   5,23    7,66     6,29

12       E          € 6.000         D              5          4         85     3,18   6,72  10,26     9,13

13       E        € 10.000         V              4          5         70     3,65   5,06    6,99     3,66

14       E        € 10.000         V              4          8         57     3,96   4,76    6,45     3,53

15       E        € 10.000         B              4          6         75     4,57   4,50    6,92     4,00

16       E        € 10.000         B              4          8         78     4,02   5,82    8,17     5,27

17       E        € 10.000         D              5          7        100    3,92   6,27    9,66    6,42

18       E        € 10.000         D              5          7        100    4,04,  7,60  11,07    7,58

19       E        € 15.000         V              4          7          80    3,46   5,89    8,08    5,20

20       E        € 15.000         V              4          8          70    2,36   6,00   7,89     4,99

21       E        € 15.000         B              4          9          70    3,75   6,75   9,28     5,97

22       E        € 15.000         B              4          8          70    2,79   4,73   5,92     3,98

23       E        € 15.000         D              5          9        100    3,68   7,72 12,03     9,31

24       E        € 15.000         D              5          8        100    3,86   7,81 12,57     9,59

25       E        € 30.000         V              4         12         72    3,44   6,15   7,84     4,48

26       E        € 30.000         V              4         15         76    2,98   4,93   6,93     5,09

27        E         € 30.000       V              4           8         70    4,04   5,41   5,88     3,34

28       E        € 30.000         B              5         13         90    3,67  8,18  11,68     8,38

29       E        € 30.000         B              5         14         85    4,00  7,51  10,98     7,96

30       E        € 30.000         B              5           9       100    3,51  8,52  12,01     8,76

31       E        € 30.000         D              5         12       100    3,70  8,18  12,55     8,87

32       E        € 30.000         D              5         11       100    3,75  7,24  11,64     7,51

Legende:

  • Type:  soort betaling: M = Maandelijkse storting  / E = Eenmalige storting
  • Bedrag: te investeren bedrag zonder kosten
  • Profiel V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D : D ynamische belegger
  • Risico: Uit de essentiële beleggersinformatieper fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.
Nieuwe visuele voorstelling van het risiconiveau belegging
  • #: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
  • MVI: welk percentage van de belegging kan als M(aatschappelijk) V(erantwoord) I(nvesteren) beschouwd worden? Om het risico te beperken, zeker voor de voorzichtige belegger die weinig te besteden heeft, worden zo nodig ook niet-MVI-fondsen voorgesteld.
  • Geannualiseerd rendement: rendement van de modelportefeuille gedurende de betrokken periode, zonder kosten. Opgepast met interpretatie van deze cijfers. Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst

Bij de modelportefeuilles waarbij er maandelijks te storten valt, krijg je het cijfer alsof je per 01/01/2015 je volledige inlage deed.

Tot slot: beleggen is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen heeft meer weg van speculeren.