geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles 2022 geanalyseerd door een wereldwijde financiële groep. (deel 1)


onze modelportefeuilles geanalyseerd
Hoewel kleurrijk zijn dit niet onze modelportefeuilles

Dit is een artikelenreeks in 4 delen. Hier lees je de algemene inleiding. Daarna zullen we de resultaten van onze 3 types modelportefeuilles behandelen. In deel 2 bespreken we de defensieve modelportefeuilles, in deel 3 de gebalanceerde modelportefeuilles. En tenslotte gaan ook de dynamische modelportefeuilles voor de bijl.

Ons aanbod: wat, hoe en waarom?

Met Ethisch Beleggen hebben we het doel om een beleggingsaanbod ter beschikking te stellen dat rendabel is terwijl het tevens zo duurzaam mogelijk is. Wat heb je immers aan een zak geld als je die verworven hebt door de maatschappij en de wereld onleefbaar te helpen maken? Anderzijds van een meer leefbare maatschappij en wereld terwijl het eigen appeltje voor de dorst inmiddels verschrompeld is, wordt je ook niet gelukkig.

We doen dit binnen een aanbod van Tak 23-producten. Onze keuzes zijn deels beperkt door de voorwaarden die onze leveranciers ons opleggen (we kunnen niet in elke beleggingsoplossing om het even welk fonds kwijt).

Om onze doel te bereiken passen we jaarlijks onze modelportefeuilles aan. We doen dit op basis van eigen parameters. Deze zijn vastgelegd in onze objectiveringsscore. Een benaderingswijze die nog af en toe bijgeschaafd wordt.

Zorgzaam selecteren is geen garantie op succes.

Hoe integer we onze selectie ook proberen maken, toch is deze geen garantie op succes. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de voorlopige rendementen voor het lopend jaar. Alle modelportefeuilles staan stevig in het rood. Niet echt verwonderlijk, gezien zowat de totale beleggingsmarkt kreunt onder

We zijn dus geen uitzondering met onze slechte resultaten. Maar prettig is anders natuurlijk.

We diversifiëren onze modelportefeuilles op basis van de financiële inleg die u kan doen én op basis van uw beleggingsprofiel. Zo hebben we een aanbod dat zich richt op de defensieve -, de gebalanceerde – en de dynamische belegger.

De bril van een ander…

onze modelportefeuilles geanalyseerd
Als een adelaar kijkt het Allianz logo ons aan. De Portfolio Analyser probeert hetzelfde te doen: een vogelperspectief ontwikkelen op uw belegging.

In de voorbije maanden bezorgde verzekeraar Allianz een portefeuille-analysetool aan haar makelaars: de Allianz Portfolio Analyser. Ultieme doel van die tool is uiteraard verzekeringsverkoop van Allianzproducten te stimuleren. Dit door de hiaten te ontdekken in de bestaande portefeuilles van de klanten/prospecten. Hierna kan bijgestuurd worden, hetzij door aanvullende verkoop, hetzij door heroriëntering van de bestaande belegging.  Om de bestaande portefeuilles te kunnen evalueren, geeft de analysetool je toegang tot de gegevens van een 11.000 beleggingsfondsen. De resultaten die je bekomt worden dan vergeleken met een eigen portefeuillevoorstel voor wie eerder rendementsgericht denkt én voor wie eerder risicomijdend is.

… is ook niet perfect…

Nu heeft elke analysetool haar beperkingen, maar toch kan je er niet omheen dat Allianz een belangrijk financieel merk is. De Allianz Group is 1 van de grootste verzekeraars ter wereld en is actief in meer dan 70 landen wereldwijd. Inclusief de in de financiële markt belangrijke VS. Je mag er dus van uitgaan dat hun analysetool – zelfs al schraap je er het marketingaspect af – toch correct en evenwichtig is.

Dit zijn de belangrijkste beperkingen:

  • de analysetool vergelijkt op jaarbasis én op 3-jaar. Echt lange termijn kan je dit niet noemen
  • ondanks het ruime marktaanbod dat ze analyseren, zijn er nog tal van andere producten die niet door de tool gecoverd zijn.
  • er zijn fondsen die je wel kan selecteren, maar waarvan ze de resultaten toch niet mee evalueren. De analyseresultaten verwerken dan niet de volle 100 % van je portefeuille.

… maar misschien kan hij onze ogen openen.

Echter, ondanks die beperkingen, blijft het interessant om te zien hoe goed of slecht je eigen beleggingen (in ons geval: de diverse modelportefeuilles) scoren in vergelijking met wat zij zelf zien als een uitgekristalliseerd aanbod voor 2 types klanten. Je kan je eigen keuzes als het ware benchmarken. Om die reden hebben we onze 24 verschillende modelportefeuilles eens door de analysemolen die Allianz ons bezorgd had gedraaid.

We selecteerden per portefeuille de fondsen die er in opgenomen waren en dit volgens het gewicht dat we er aan toekennen per fonds. We gebruikten hiervoor de investeringswaarden die het fonds had op 31/12/2021. Op die manier werd ook duidelijk wat het jaarrendement voor 2022 was.

Betrouwbare resultaten?

We analyseerden op 8 en op 9 juni ll. Gezien we de modelportefeuilles zelf telkens op het einde van de maand updaten, kon dit jaarrendement over 2022 in de analysetool niet fel afwijken van waarden die wij reeds zelf ter beschikking hadden. Dit was een soort extra controle om te zien hoe betrouwbaar de resultaten van de analysetool waren. Concreet: dit was bevredigend. De beide eindresultaten YTD 2022 lagen erg dicht bij elkaar.

(wordt vervolgd)

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *