geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Onze modelportefeuilles 2012 scoorden allemaal


 

Een beleid met ballen?
Een beleid met ballen?

Quod erat demonstrandum” is een Latijnse spreuk, die voor- en tegenstanders van Bart De Wever reeds in hun achterzak steken, nu deze in Antwerpen als burgemeester de socialistische beleidslijn kon breken. Ze zal gebruikt worden om te bewijzen dat hij het wél of het niet kan. “Het” is dan ‘verantwoordelijkheid opnemen en een beleid van inclusie organiseren’.

Dezelfde spreuk kan ook door ons ingeroepen worden nu kan bewezen worden dat ethisch beleggen wel wérkt. Onze baseline is immers: een geldig antwoord op uitdagingen van vandaag. En in de hoofding van onze site zie je geef je geld meer waarde. Kunnen wij dit hard maken?

Begin 2012 hadden we 31 modelportefeuilles samengesteld met de fondsen die we toen konden aanbieden. De bedoeling ervan was om aan om het even wel type belegger een aangepaste portefeuille te kunnen aanbieden. Dit in een breed spectrum van een zeer voorzichtige belegger, die slechts mondjesmaat kon beleggen tot een erg dynamische belegger, die in 1 keer een grote som geld wou investeren.

We kunnen met genoegen vaststellen dat al deze portefeuilles in 2012 een puik resultaat neergezet hebben. De laagste opbrengst bedroeg 6,13 % terwijl de hoogste opbrengst 13,79 % werd. In tegenstelling tot de eigen portefeuille die we publiceren, zijn dit theoretische portefeuilles. Dit betekent onder meer dat de kosten aan de belegging er nog niet in verrekend zijn. Je vindt het  overzicht van de modelportefeuilles 2012 hier.

Toch is voorzichtigheid met interpreteren van deze cijfers geboden. Hadden we dezelfde portefeuilles in 2011 opgesteld en die eind 2011 moeten presenteren, dan had het schaamrood op onze wangen en perfecte afspiegeling geweest van de rendementen van toen. We moeten dus bescheiden blijven bij dit succes en onze tijdshorizon bij beleggingen (meer dan 5 jaar) niet vergeten.  Want net zoals bij weersvoorspellingen kan het bij beleggingen zowel vriezen of dooien. En een koude winter is nog lang geen bewijs dat de global warming van de baan is.

Zomaar kopiëren is geen goed idee
Zomaar modelportefeuilles kopiëren is geen goed idee

Ons artikel van 19/07/2012 onder de titel Theorie weeral beter dan praktijk ? gaf reeds een commentaar op de eerste periode jan – juni 2012. De naam van de link die naar dit artikel leidde, is inmiddels niet meer correct omdat de link je nu leidt naar de cijfers voor het volledige jaar. Maar het artikel bewijst wel -ten behoeve van mensen die onze site nu pas ontdekken- dat we hier vandaag geen modelportefeuilles presenteren, die achteraf opgemaakt waren. 

Omdat we in de loop van 2012 enkele nieuwe fondsen opgenomen hebben in ons aanbod, omdat er ook fondsen uitgevallen en fonden gefuseerd zijn, leggen we momenteel de laatste hand aan een nieuw aanbod modelportefeuilles dat rekening houdt met onze mogelijkheden per 01/01/2013. We publiceren die zodra mogelijk. Ook dit doen we in het kader van de belofte om onze adviezen in volle transparantie te doen.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *