geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Theorie weeral beter dan praktijk?


 

Al enkele maanden publiceren wij de reële portefeuille van de zaakvoerder van Coverbel, de vennootschap waarlangs Ethisch Beleggen zijn distributie regelt.

Maar we hebben ook modelportefeuilles gecreëerd om elk type klant, die zich aan ethisch beleggen wil wagen van dienst te kunnen zijn. U vindt ze hier.

(Noot van redacteur: per 01/01/2013 hebben we de gegevens die in de link vervat zitten aangepast om de evolutie van de modelportefeuilles over het volledige jaar te kunnen weergeven. De rest van de tekst hieronder slaat echter op de situatie over de eerste 6 maanden van 2012.)  

Is dat even schrikken! Al deze modellen blijken in de eerste helft van 2012 een positief rendement te hebben, terwijl de portefeuille die in detail gepubliceerd is momenteel voor 1,80% in het rood staat.

Mag het iets meer zijn?

De verklaring voor dit verschil schuilt onder meer in onderstaande elementen:

  • In enkele modelportefeuilles zijn er slechts een beperkt aantal fondsen opgenomen. Door deze beperkte spreiding ontstaat er een hefboomeffect als het rendement van die schaarse fondsen positief is. Zoals in de eerste helft van 2012.
  • In de gepubliceerde portefeuille zitten we aan 100 % M(aatschappelijk)V(erantwoord) I(nvesteren). Uit rendements- & spreidingsoogpunt,  is het vaak beter om niet éénzijdig op 1 specifieke sector in te spelen, maar ook andere fondsen aan je belegging toe te voegen (zie onder tabblad rond Greenwash de bijdrage zuiverheid vanuit beleggingsoogpunt ). In de hier opgenomen modelportefeuilles zit bijv. geregeld een stukje Carmignac Patrimoine. En dit fonds deed het uitstekend in de eerste jaarhelft.
  •  In de modelportefeuilles wordt meer rekening gehouden met kwalitatieve elementen (rendementen uit het verleden, scoring toegekend door Morningstar), terwijl de gepubliceerde portefeuille eerder als doel heeft de evolutie van de (op moment van opstart) beschikbare fondsen aanschouwelijk te maken. Een didactische optie, die desnoods ook wat mag kosten aan rendementsverlies.
  • Een gedeelte van de reële portefeuille is pas geactiveerd begin februari en daarmee heeft die de stijging in de maand januari gemist. Dit in tegenstelling tot de theoretische portefeuilles.
  • In de modelportefeuilles wordt de netto-opbrengst weergegeven. In de praktijk zijn er (instap)kosten te betalen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *