geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2016 versus de onbekende toekomst.


 

 

Door spreiding én via putten uit een ruim aanbod rekenen we op meer stevigheid
Door spreiding én via putten uit een ruim aanbod rekenen we op meer stevigheid

Sinds 2012 volgen we in een 50-tal beleggingsfondsen op. Met deze fondsen maken we in een Tak 23-keurslijf combinaties, die geschikt zijn voor iedere belegger die ethische aspecten mee wil opnemen in zijn beleggingsbeslissingen. We doen dit op een manier waarbij de wetgeving (AssurMiFID) op bemiddeling gerespecteerd wordt.

Of je nu periodiek (maandelijks, trimesterieel, jaarlijks, …) of éénmalig wenst te beleggen. Of je nu een grote som te besteden hebt of eerder over een bescheiden kapitaal beschikt. Of je nu een voorzichtige belegger of eerder een dynamische belegger bent. …

Maar

  • Fondsen verdwijnen en anderen verschijnen bij onze leveranciers.
  • Behaalde rendementen leren ons iets over de aantrekkelijkheid van een fonds.
  • Het risicoprofiel van een fonds kan stijgen of dalen na verloop van tijd.

Dat betekent dat ons aanbod niet statisch kan zijn, maar in feite regelmatig bijgestuurd wordt. Na het afsluiten van 2015, hebben we ons aanbod nog eens door de mangel gehaald.

  1. Wie haalde goede rendementen op 1, 3, 5 of op 10 jaar?
  2. Hoe kunnen we binnen de eisen van onze leveranciers een aanbod formuleren dat zowel het risico verkleint als het rendement doet stijgen?
  3. Wat zijn de verwachte tendensen, die in de toekomst wellicht het rendement mee zullen bepalen?

Deze vragen en de resultaten van onze database, gecombineerd met onze vakkennis en inzichten gieten we dan in modelportefeuilles. Deze zijn het startpunt voor een aanbod naar onze klanten.  Dit werk is net weer achter de rug.

Op een aparte pagina op deze site kan u een samenvattend overzicht van deze portefeuilles aantreffen. Door dit ruime aanbod willen we nog duidelijker inspelen op de behoeftes en vragen van onze klanten.

Ook nu weer blijkt dat wie 1 van deze modelportefeuilles  onderschreef er in het recente verleden alvast een goede zaak aan had.  Zelfs als we een periode van 10 jaar overzien (waarin de financiële crisis van 2008-2009 nog een impact heeft), komen we aan resultaten die je kan bereiken met opbrengst van spaarrekeningen en andere vastrentende producten.

In vergelijking met 2015 hebben we over het algemeen het gewicht van pure obligatiefondsen nog wat verder laten zakken. Obligatiefondsen halen (een gedeelte van) hun rendement uit rentedalingen. We vrezen dat deze (bijna) voorbij zijn.

Omdat we over relatief weinig ethische fondsen beschikken voor de voorzichtige klant en die niet willen overladen met obligatiefondsen, zitten er in sommige portefeuilles fondsen die niet-ethisch (niet gescreend) zijn. We willen onze eigen overtuiging niet door de strot van onze klanten duwen, maar willen ook de kans op potentieel rendement gaaf houden. Dit vergt soms compromissen. en was in 2015 -achteraf bezien- zelfs geen goede zaak.  Ons standpunt hierover hebben we uitgelegd in dit artikel.

Na het klimaatakkoord van Parijs (12/2015) hebben we het gewicht van ecologiefondsen in onze gebalanceerde – en zeker in onze dynamische portefeuilles wat verhoogd. Dit akkoord zou wereldwijd de aandacht voor investeringen in milieu-oplossingen (bestrijden Global Warming, …) moeten aanzwengelen. Op termijn kan dit de rendabiliteit van deze fondsen ten goede komen (o.m. meer kopers/grotere vraag).

KAL -Cartoonist van The Economist bekijkt 2016 met twijfel en hoop.
KAL -Cartoonist van The Economist bekijkt 2016 met twijfel en hoop.

Wat de toekomst brengt is echter onvoorspelbaar. Wie denkt dat het in beleggersland niet meer kan vriezen, kan ontwaken in een winters sneeuwtapijt. Dit heeft dan uiteraard ook gevolgen op de rentabiliteit van ons aanbod. .

We gaan er echter van uit dat de aandacht voor duurzaam beleggen verder zal stijgen. En dan is het zinvol om in een grote vijver te kunnen vissen. Zo blijf je met een bredere focus dan wie dit alleen om opportunistische redenen toevoegt aan zijn aanbod en om die reden niet de genuanceerdheid en diepgang kan garanderen, die wij betrachten. Transparantie in het aanbod en de rendementen beschouwen we als  een basisvoorwaarde om uw vertrouwen te krijgen. Daarom publiceren wij rond de aanpassingen die we voorzien hebben

(noot redacteur: in een gedeelte van dit artikel zijn quotes verwerkt uit ons artikel mbt. modelportefeuilles 2015, welke we op 23/01/2015 publiceerden)


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *