geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelbouw: jaargang 2019


 

Naast educatieve functie – we willen u op weg zetten om duurzamer te beleggen– heeft deze blog ook een promotiefunctie:   we willen duidelijk maken dat u dit kan doen via intekenen op een gevarieerd aanbod Tak-23 fondsen bij het verzekeringskantoor Coverbel.

Een rustige nieuwjaarsdag én een oudejaarsavond zonder veel alcohol, bood de mogelijkheid om in alle rust opnieuw te gaan puzzelen met het bestaande aanbod van onze leveranciers.

 • Her en der hebben zij in de loop van 2018 fondsen toegevoegd.
 • Bepaalde fondsen hebben hun ambities nu al enkele jaren op rij niet waargemaakt. Tijd om er afscheid van te nemen.
Je geld aan een financiële tussenpersoon toevertrouwen doe je niet zomaar. Vertrouwen in de aanpak is een belangrijke voorwaarde

Inmiddels zijn onze modelportefeuilles voor 2019 opgemaakt. U vindt ze hier samengevat.

Wat valt er verder over te zeggen?

 1. Voor het eerst sinds onze werking hebben we geen beroep meer gedaan op niet-duurzame fondsen. Tot en met 2018 vonden we in het beschikbare aanbod te weinig defensieve duurzame fondsen. Om trouw te blijven aan het profiel van de klant schoven we dan ook voor een bepaald percentage niet-duurzame fondsen in hun belegging. Inmiddels hebben we enerzijds nu wel duurzamere oplossingen ter beschikking en anderzijds is gebleken dat sommige van die niet-duurzame fondsen hun voornaamste ambitie (veiligheid) niet konden waarmaken.
 2. De rendementscijfers van 2018 zijn allen negatief. Beleggen moet je doen voor een langere periode. Alles wat naar boven gaat, zal ooit terug naar beneden gaan.  En omgekeerd. Wie belegt moet die bewegingen accepteren.
 3. Alle portefeuilles doen het over 3 jaar niet schitterend. Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat 2018 een slecht beursjaar was én dat ook 2016 zich niet positief onderscheidde. 2017 kon het rendement van de 2 flankerende jaren niet goedmaken.
 4. Het rendement op 5 jaar is beter. Uitgezonderd  voor wie eenmalig een som van € 6.000 wil inbrengen in een gebalanceerde – of dynamische portefeuille. De reden van het lage rendement hier is te wijten aan het feit dat een belangrijk gedeelte van de portefeuille belegd wordt in een fonds dat goed scoort op vlak van duurzaamheid en ook op vlak van lage CO2-uitstoot, maar dat nog geen 5 jaar in de markt is. Voor die onbestaande jaren werd het rendement op 0 gezet en dit haalt de totaalscore naar beneden.
 5. Het rendement  op 10 jaar is (met uitzondering voor de fondsen onder punt 4 besproken en daar geldt dezelfde verklaring) een flink pak beter. Merk op: in maart 2009 zaten we op het dieptepunt van de financiële crisis. Daarop volgden enkele jaren van herstel. Aangezien het verlies van 2007-2008 niet meer in de cijfers zit en alleen de klim in de cijfers zit, is dit dan ook een beetje te positief.
 6. Bij de samenstelling van de modelportefeuilles werd rekening gehouden met financiële overwegingen (hoogte beheerskosten, bekomen rendementen uit het verleden, sharpe-ratio en standaarddeviatie) en met niet-financiële overwegingen (duurzaamheid, blootstelling aan fossiele brandstoffen). In de door ons ontwikkelde objectiviteitsscore heeft het beste fonds momenteel een cijfer van 6,75 op 10. De modelportefeuilles, die een mix van verschillende fondsen zijn, scoren per definitie lager dan die maximumscore.
  1. De laagste score wordt behaald door wie € 6.000 investeert volgens zijn dynamisch profiel (2,92).
  2. De hoogste score wordt behaald voor wie € 3.000 investeert (of via periodieke inleg maandelijks € 100 investeert) volgens een gebalanceerd profiel (4,52).
  3. 14 van de in totaal 24 portefeuilles scoort beter dan 4/10.  De cijfers zijn aan de lage kant. Dit komt mede door het gebrek aan rendement in 2018 en gedurende de laatste 3 jaar.
 7. Modelportefeuilles zijn ook alleen maar inschattingen. Ze geven een idee van wat mogelijk in de toekomst kan plaatsvinden. Niet alle modelbouw realiseert zich echter ook in de realiteit. Zo kan je wel spelen met het idee om een muur te bouwen op de grens met Mexico. Je moet hem echter ook nog gefinancierd krijgen.

Bij beleggingen staan er ook vaak onvoorziene omstandigheden in de weg van je eigen vooruitzichten. Dus: we zijn ons er van bewust dat  1 of andere Mexican wave alles nog de andere kant kan opduwen. Ethisch beleggen is immers geen exacte wetenschap.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *