geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Modelportefeuilles 2019


Eind 2018 hebben we al de fondsen die wij opvolgen opnieuw aan een kritisch onderzoek onderworpen. En daarna terug een waaier aan theoretische modelportefeuilles opgebouwd.

Voor elk wat wils?

De kaalslag in het aanbod -vorig jaar veroorzaakt door de invoering van MiFID II  -is gedeeltelijk verdwenen. Hoewel het aanbod nog niet zo uitgebreid is als dit uit 2017, groeien sinds enkele maanden nieuwe loten aan onze beleggingsboom.

De evolutie van onderstaande portefeuilles volgen we op een Excelbestand. In tegenstelling tot onze eigen portefeuille, waarvan we de stand maandelijks publiceren, hebben we de modelportefeuilles niet zelf aangekocht. Het zijn theoretische modellen.

Draaien en keren tot alle vakjes kloppen. Dit geeft de doelstelling van onze jaarlijkse update van de modelportefeuilles goed weer.

In dit aanbod zou werkelijk elk type klant, die met ethisch beleggen wil beginnen, zijn gading moeten kunnen vinden. Terwijl wij ermee voldoen aan onze wettelijke zorgplicht: in een passend (appropriate) én geschikt (suitable) aanbod voorzien.

De objectiveringsoefening die we in 2017 uitgewerkt hebben, werd verder verfijnd. Zo wordt nu ook rekening gehouden met de aan/afwezigheid van bedrijven gelieerd aan fossiele brandstoffen in het fonds.

Voorzichtig blijven

We blijven opteren om per modelportefeuille  met verschillende fondsen te werken.  Dit helpt  de risicogevoeligheid (volatiliteit) van de portefeuille te verminderen. Immers, andere beheerders betekent vaak ook andere inzichten, andere selectiecriteria.

Hoewel de prestaties van de modelportefeuilles door de band genomen erg positief zijn, wees het resultaat van 2018 (net als dat van 2016 trouwens) uit dat beleggen niet automatisch tot rendement leidt. Een nul-risico bestaat niet. Door deze 2 slechte jaren zijn de rendementscijfers op 3 jaar niet echt aantrekkelijk. Maar beleggen is iets voor de lange termijn.

We proberen het risico te verkleinen door voldoende te spreiden. Backtesting helpt daarmee, maar is niet zaligmakend.

 • Zo steken er in enkele portefeuilles fondsen die geen 10 jaar oud zijn. Voor betrokken fondsen werd het rendement in ontbrekende jaren op 0 gezet. Dit vertekent een beetje de cijfers.
 • En -nu we 10 jaar na de financiële crisis zijn- is de dip van 2008 ook uit de cijfers verdwenen. Dit verklaart gedeeltelijk ook de goede rendementen op 10 jaar. De sterke remonte in 2009 & 2010 creëerde een turbo-effect op de waarden.

Specifiek 2019

Voor het eerst hebben we allemaal 100 % duurzame portefeuilles.

In het verleden voegden we -bij gebrek aan voldoende defensieve ethische fondsen- voor de voorzichtige klant soms een (klein) gedeelte niet-ethische fondsen toe. Inmiddels vonden we wel alternatieven én bleek dat de niet-ethische fondsen (genre: Carmignac Patrimoine en Ethna Aktiv E) het qua rendement én wisselvalligheid niet beter doen dan andere fondsen die meer op zekerheid én duurzaamheid inzetten.

Blootstelling aan Europa versus VS is niet gewijzigd.

Wat het aandelengedeelte van de portefeuille betreft, hebben we de verhouding blootstelling aan Europa versus VS niet gewijzigd.  De aandelenrally aan de overkant van de oceaan duurt o.i. momenteel al te lang, maar er is o.i. ook geen indicatie dat Europa klaar is om de rol over te nemen. En op politiek vlak zijn er aan beide kanten van de oceaan genoeg onzekerheden.

Gedeeltelijk inzetten op ecologische – en emerging market fondsen.

Voor de gebalanceerde – én zeker voor de dynamische modelportefeuilles blijven we ook gedeeltelijk inzetten op ecologische – en emerging market fondsen.

 1. We denken dat duurzame energie na de ratificatie van het Klimaatakkoord in Parijs (december 2015) nog aan gewicht gaat winnen.
 2. Ondanks de grotere wisselvalligheid (en wispelturigheid bij de baas van de VS) zien we ook het economisch belang van groeilanden niet afnemen. Uitsluitend blijven beleggen in de Westerse wereld lijkt dan een vorm van provincialisme. Op korte termijn is dit misschien zinvol, maar voor een lange-termijnbelegger houdt dit eerder gevaren in.
TPR#G 10 G 5G 32018YTD
2019
M100V456.533.540.66-5.8817.13
M100B447.083.810.70-6.8319.26
M100D558.654.161.25-8.23
21.90

M500V456.533.40.66-5.8817.13
M500B576.033.540.43-9.5421.29
M 500D587.293.840.67-10.4424.82
E3000V456.533.540.66-5.8817.13
E3000B447.083.810.70-6.8319.26
E3000D558.654.161.25-8.2321.90
E6000V464.733.620.66-6.4017.99

E6000B564.452.070.58-10.2622.48
E6000D564.852.210.00-10.5723.43

E10000V486.114.611.71-5.8419.91
E10000B497.095.021.78-7.6623.30
E10000D598.515.271.97-8.5125.96
E15000V4116.364.601.45-6.5020.76
E15000B4127.404.701.46-6.9022.58
E15000D5129.655.641.94-8.3427.34
E25000V4117.086.891.56-6.0021.97
E25000B5128.275.301.94-7.3624.86
E25000D5129.105.212.12-8.1825.81
E60000V4138.414.921.92-8.5823.92
E60000B5147.445.562.59-9.6124.06
E60000D5148.085.682.46-10.1429.47

Legende:

 • T (=Type): soort betaling: M = Maandelijkse storting / E = Eenmalige storting : te investeren bedrag zonder kosten
 • P (=Profiel: V = V oorzichtige belegger, B = ge B alanceerde belegger, D = D ynamische belegger
 • R (=Risk): Uit de essentiële beleggersinformatie per fonds haalden we het risicoprofiel en verrekenden we dit procentueel tot een totaal cijfer per modelportefeuille.
 • #: het aantal verschillende fondsen dat deel uitmaakt van de modelportefeuille
 • G (=Geannualiseerd rendement): rendement van de modelportefeuille gedurende de voorbije 10 , 5 en 3 jaar, zonder kosten. Opgepast: Rendementen uit een verleden zeggen niets over de toekomst.
 • YTD (=Year To Date): rendement sinds jaarbegin. De cijfers worden 1 x / maand aangepast, telkens na verlopen maand.
Vertaald: Weelde opbouwen is een marathon, geen sprint. Doorzettingsvermogen is het belangrijkste bestanddeel.

Opmerkingen:

 • 1 : Voor de modelportefeuilles met periodieke premies, zijn de weergegeven rendementen in ons overzicht vertekend. Ze gaan er van uit dat u de volledige inleg per 01/01 verricht hebt.
 • 2 : Beleggen (zelfs zonder dat je duurzame – of ethische aspecten daarbij in overweging neemt) is iets wat je voor een (middel)lange tijd moet doen. Zich fixeren op recente rendementen en daar je beleggingsbeslissing op bouwen, heeft meer weg van speculeren.
 • 3: de rendementen uit de modelportefeuilles zijn rendementen, die we reconstrueren op basis van de informatie uit financiële websites als Morningstar. De lopende kosten zitten daar reeds in verrekend, maar deze cijfers houden nog geen rekening met de beheerskosten die de verzekeraar aanrekent. Ook de eenmalige instapkost en de verzekeringstaks (2 % voor natuurlijke personen/4,4 % voor rechtspersonen) waar u bij intekening aan onderhevig bent, zijn hier niet inbegrepen. Reden te meer om zeker opmerking 2 ter harte te nemen.

Einde van het groeipad na de crisis van 2008?

Algemeen heerst de mening dat we naar een hogere volatiliteit zullen evolueren en dat er in de komende jaren ook een recessie voor de deur staat.

Toch verwacht Robeco in zijn 5-jarig vooruitzicht 2019-2023 een gematigd positief rendement voor aandelenbeleggers.