geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Gedwongen aanpassing in de eigen portefeuille


 

Wie met zijn wagen gepland had zich naar een bepaald eindbestemming te begeven, wordt soms geconfronteerd met obstakels, die hem (m/v) verhinderen om zijn geplande route aan te houden: wegenwerken, verkeersongevallen die de weg blokkeren,…. Meestal is dit op te lossen met een lichte omweg, maar op het moment zelf wordt je geconfronteerd met ergernis en tijdsverlies (vb. vastrijden in de file).

Puzzelen om met gewijzigde omstandigheden verder te kunnen
Puzzelen om met gewijzigde omstandigheden verder te kunnen

Midden september werden wij in onze portefeuille met dergelijk obstakel geconfronteerd. Lezers die ons aan van bij aanvang volgen, weten dat we een gedeelte van onze portefeuille onderbrachten bij Euresa Life. Deze Luxemburgse verzekeraar (eigendom van P&V-groep) werd echter in run-off geplaatst. P & V wenst zich binnen België te versterken en aan te passen aan verhoogde solvabiliteitseisen die in de verzekeringssector van kracht worden. Wanneer er een run-off plaatsvindt, dan kunnener geen nieuwe contracten meer onderschreven worden en dooft de werking van de verzekeraar geleidelijk uit, naarmate meer mensen hun bestaand contract afsluiten.

In het kader van overzichtelijk beheer (denk o.m. aan kostenreductie) gebeurt het dan ook dat verzekeraar bepaalde fondsen wenst af te sluiten. Als er inderdaad erg weinig geld in deze fondsen steekt, kunt u het als een stap in de opruimoperatie zien als geregeld eens een fonds, dat origineel wel aangeboden werd, uit het aanbod gehaald wordt.

Midden september ontvingen wij van Euresa Life de melding dat 2 van de fondsen waar we in belegd waren afgesloten zouden worden. Men verzocht om het geld dat in deze fondsen stak een heroriëntatie te geven. In ons geval waren de fondsen Candriam Sustainable Low en JP Morgan Global Social Responsible Fund betrokken. Waar konden we de vrijgekomen gelden onderbrengen?

  • De optie om ze weg te halen bij Euresa Life heb ik niet overwogen. Door ze er weg te halen, zou ik immers onder het minimumbedrag terechtkomen dat deze verzekeraar hanteert om een contract te kunnen aanhouden. Gevolg zou zijn dat ik alle fondsen die ik daar onderschreven had diende te verkopen.
  • Het gedeelte JP Morgan Global Social Responsible Fund was uitgedrukt in $. Ik heb niet al te lang gezocht naar een vervangfonds. BlackRock New Energy Fund A2 wat reeds in de portefeuille steekt, wordt ook in $ uitgedrukt, krijgt 4 sterren van Morningstar (=  behorend tot 20 % best presterend in betrokken categorie)  en krijgt er tevens 5 wereldbolletjes (= behorend tot beste categorie in duurzaamheidsrating). Hoewel we door deze keuze meer inzetten op een specifieke sector (globaal versus alternatieve energie) hebben de fondsen een gelijke risicoweging (6 op schaal van 7 lees:behoorlijk volatiel). Nu de klimaatovereenkomst van Parijs zo goed als in werking treedt, kan verwacht worden dat er (nog) meer aandacht voor alternatieve energie komt. Deze verwachting, die ik begin 2016 al had laten meespelen in de modelportefeuilles, krijgt door deze wijziging nu ook een vertaling in de eigen portefeuille.
  • Het gedeelte Candriam Sustainable Low noteert in €. Als alternatief werd hier gekozen voor EdR Euro Sustainable Growth  . Het vervangfonds heeft eveneens een risicoweging van 6 en is in die zin een stuk risicovoller dan het vorige fonds dat risicoklasse 4 had. Met de keuze springen we nu van een fonds dat (m.i. ten onrechte) geen quotering mbt. duurzaamheid verkregen heeft bij Morningstar naar een fonds dat eveneens 5 wereldbolletjes verkreeg in de Morningstar Sustainability Rating. Het relatief lage gewicht aan obligaties in de persoonlijke portefeuille is daarmee nog verder afgenomen. In het kader van komende rentestijgingen is dit verantwoord. Of de keuze om vooral in Europese bedrijven te beleggen de goede is, zal moeten blijken. Al 2 jaar wordt er een groeispurt voor dergelijke bedrijven verwacht, maar in praktijk is dit in de cijfers de verkeerde kant opgegaan. De politieke onzekerheid rond Europa (vluchtelingencrisis, Brexit, ….) is de voorbije periode niet opgeklaard.
  • Het effect van de vervanging is dat de totale portefeuille een iets hoger risicoprofiel heeft (nu 4,457 versus vroeger 4,3219). Ze blijft echter binnen de omschrijving “gemiddeld risico”. 
Veranderen doen we niet vaak spontaan. Maar mits goed aangeduid volgen we ze toch.
Veranderen doen we niet vaak spontaan. Maar mits goed aangeduid volgen we ze toch.

Zo zie je dat confrontatie met onverwachte obstakels de kans biedt om bij te sturen. En dat je hierin extra-financiële criteria kunt laten meespelen (hier: een concreet gebruik van de sinds maart 2016 voor iedereen beschikbare duurzaamheidsrating van Morningstar). De administratie die dit met zich meebrengt, nemen we er maar bij. Of de herijking gelukt zal zijn, zal pas later blijken.

De huidige versie van onze portefeuille kunt u hier aantreffen. De wijzigingen zijn per 10/10/2016 uitgevoerd

Pro forma nog even volgende opmerkingen:


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *