geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Gedeeltelijke naamsverandering bij NN-fondsen


Gedeeltelijke naamsverandering bij NN-fondsen
een logo dat aan belang zal winnen binnen de Benelux.

We hebben eerder al gecommuniceerd over het feit dat NN Investment Partners (NN IP) verkocht werd aan Goldman Sachs Group. We hadden daarbij onder meer gewezen op de eerder bedenkelijke reputatie van de koper. Maar ook op diens intentie om de knowhow van NN IP op vlak van duurzaam beleggen te valoriseren en in het DNA van de koper te injecteren. Je vindt dit artikel hier.

NN verdwijnt, Goldman Sachs komt in de plaats.

Inmiddels is er nog een pak water door de Maas en de Waal gevloeid. Vorig jaar heeft de nieuwe eigenaar de activiteiten van NN IP samengevoegd met die van Goldman Sachs Asset Management B.V. De eerste veranderingen waar de buitenwereld mee te maken zal krijgen kondigen zich nu aan.

Per  6 maart 2033 wijzigen de namen van de meeste NN beleggingsfondsen. Waar vroeger NN in de naamgeving stond wordt dit nu vervangen door Goldman Sachs. De volledige lijst van de fondsen die betrokken zijn bij deze wijziging vindt je hier.

Buiten de naamswijziging verandert er niets. Het beleggingsbeleid, de kostenstructuur, de ISIN-codes, … blijven wat ze waren.

Ook bij Ethisch Beleggen hadden we NN-fondsen in ons aanbod. Deze verdwijnen niet, maar krijgen voortaan dus gewoon een andere naam.

Niet alle fondsen betrokken.

verdwijnt dit logo van alle beleggingsfondsen ?

Toch valt het op dat niet alle NN-fondsen in de naamsverandering betrokken zijn. Zo zijn er verpakte fondsen van andere vermogensbeheerders, die hun naam blijven behouden. In ons aanbod steken bijv. NN Nordea Global Climate and Environment Fund, NN Triodos global equities impact fund, …  en deze namen blijven (voorlopig?) gelijk.

Over het waarom van het niet veranderen van de naamgeving van een pak door NN IP opgestarte fondsen, hebben wij het raden. Hierover werd niet gecommuniceerd.

Je zou kunnen denken dat het nog niet uitgemaakt is dat deze fondsen in de toekomst blijven deel uitmaken van het aanbod. Maar het kan ook zijn dat de beslissing hierin al gevallen is, doch nog niet wereldkundig gemaakt werd.

In dit geval moet je dan toch eerder vrezen voor het sneuvelen dan voor het behoud van deze fondsen.

  • Mogelijk ziet Goldman Sachs een te grote overlapping met fondsen die ze zelf reeds in hun aanbod hebben. Dan is het te verwachten dat ze hun eigen fondsen straks in de etalage zullen zetten.
  • Het is natuurlijk ook mogelijk dat Goldman Sachs gewoon wil wieden in hun aanbod. Bvb. omdat het volgens hen al ruim genoeg is.

Schuift Goldman Sachs de duurzame kant op?

Sowieso kan een westerse bank de duurzaamheidsgolf niet negeren. Zelfs wie met lange tanden naar de wereld van duurzaam beleggen kijkt beseft dit. Volgens MSCI ESG Rating haalt de moedermaatschappij The Goldman Sachs Group een iets beter dan gemiddelde score op ESG-vlak (binnen de 30 % beste investeringsbanken).

Het zou dus kunnen dat we dit (22/10/2020) artikel uit The New York Times mogen geloven. En dat er  een nieuwe wind waait door Goldman Sachs. Weg van de slechte reputatie die men decennia lang meesleepte. De voormalige black box van het internationale bankwezen zou nu o.m. inzetten op verminderd gebruik van fossiele brandstoffen, op duurzame landbouw, op meer gendergelijkheid bij de interne werking, … . En aandringen op meer diversiteit binnen de raden van bestuur van de bedrijven die men adviseert of waarin men investeert.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *