geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Duurzame vermogensbeheerder NN IP verkocht aan partij met bedenkelijke reputatie


NN Group kondigde per 19/08 aan dat ze haar vermogensbeheerder NN Investment Partners (NN IP) verkocht aan Goldman Sachs Group INC.

Consolideren maar.

NN IP verkocht aan Goldman Sachs
Eten of gegeten worden?

De verkoop kadert in de markconsolidatie, die aan de hang is. De toekomstige omzetten worden onzeker door de opkomst van én het succes van ETFs (indexbeleggen aan lage kosten).

Het beheerd vermogen dan samenvoegen met dit van een ander spaart kosten uit. Wie 1 miljard euro kan beheren, kan immers ook zonder veel bijkomende man(m/v/x)kracht wat meer beheren.

Software en de kosten voor onderhoud/update kunnen gestroomlijnd worden (overstappen op 1 systeem)investeringen.

De implementatie van de steeds sneller veranderende regelgeving hoeft ook maar 1 keer meer te gebeuren.

En de verkoper (NN Group) passeert langs de kassa. Wat op zijn beurt goed is voor  de aangescherpte Solvency II-verplichtingen. Hierdoor komt weer ruimte om de aandeelhouders beter te vergoeden. Tenzij men er ander acquisities mee wenst te doen.

Kortom: vanuit beheersperpectief houdt deze verkoop steek.

Allemaal winnaars?

Er zijn echter ook verliezers in dit spel. Auteur Frits Bosch vindt de verkoop zelfs levensgevaarlijk. Althans dat schrijft hij in zijn column van 21/08.

  1. De consolidatie die in de markt ontstaat en gedreven wordt door centrale banken verstoort volgens hem de normale marktwerking. Die centrale banken, die door het massaal opkopen van schulden én het kunstmatig laag houden van de rente, de beurzen en de huizenmarkt verder lucht inpompen. Tot ze noodgedwongen in elkaar zullen klappen.
  2. De consolidatie zorgt er ook voor dat steeds meer macht in steeds minder handen komt. Dit vergroot niet alleen de inkomens- en vermogensongelijkheid. Het zorgt er ook voor dat grote vermogensbeheerders steeds meer financiële – en maatschappelijke invloed verwerven. Bedrijven waarin deze beleggen voelen dan ook steeds meer druk om naar de pijpen van dergelijke beleggers te dansen. Op risico van terugtrekking van grote aandelenpakketten. Met kans op scherpe koersval in de waarde van hun aandelen én reputatieschade voor het bedrijf in kwestie.
  3. Verder concentreert het de macht over in Europa bijeengebracht beleggingsgeld in Amerikaanse handen. Wat mogelijk ook invloed kan hebben op (vermindering van) financiering van het bedrijfsleven alhier.

Overnemer met onfrisse okselgeur.

NN IP verkocht aan Goldman Sachs
Een overtuiging die niet allen door anarchisten gedeeld wordt.

De auteur vermeldt ook de besmette naam van de overnemer. En het moet gezegd: Goldman Sachs heeft zijn reputatie niet mee.

Nu kan je van veel banken wel een waslijst van malversaties opmaken, maar dat NN IP juist in de handen moet vallen van Goldman Sachs doet toch vreemd aan.

NN IP als deodorant voor overnemer?

Tenzij Goldmans Sachs NN IP en haar specialisatie in duurzaam beleggen wenst te gebruiken om haar blazoen op te poetsen. En/of om zich beter klaar te maken voor een financiële wereld waar de roep om duurzaamheid steeds luider klinkt. Als men die boot niet wil missen, moet men natuurlijk bewijzen dat men er klaar voor is. Expertise kopen kan dan een strategie zijn om het gebrek aan eigen deskundigheid te verhelpen.

Zelf zegt David Solomon, huidig voorzitter en CEO van Goldman Sachs, hierover: “NN IP is er in geslaagd om duurzaamheid te integreren in haar aanbod. Iets wat overeen komt met ons eigen ambitieniveau, waar we verantwoord beleggen en rentmeesterschap in ons bedrijf centraal willen stellen.

 Schone schijn of gemeend?

Of de kennis en de ervaring bij NN IP zal bijdragen om het Goldman Sachs-schip in de juiste richting te navigeren is momenteel niet duidelijk. Het verleden van Goldman Sachs laat weinig goeds voorspellen. De toekomst en de financiële beloftes die deze inhouden (o.m.  European Green Deal/ Bidens Green New Deal) zijn misschien wel aanlokkelijk genoeg om de ommezwaai ernstig te nemen. De huik naar de wind hangen (al is het uit opportunisme) is dan een slimme zet. In die zin hoeft de overname geen windowdressing te zijn, maar kan ze bijdragen aan het bijsturen van het beleid bij Goldman Sachs. Op hun website kan je onder “our commitments” alvast 3 goede voornemens lezen. Te weten:  Diversity & Inclusion, Community Engagement, Sustainability.

Gevolgen voor de belegger bij NN IP?

NN IP verkocht aan Goldman Sachs
Verdere uitleg? Even geduld.

De gevolgen voor het aanbod van NN IP zijn momenteel nog onbekend. Het akkoord houdt alvast in dat er nog 10 jaar vermogensbeheerdiensten aan NN geleverd zullen worden. Verder schermt men met het feit dat de schaalgrootte voor de klanten zijn voordelen zal hebben. Maar of dit alleen een positief verhaal is, valt nog af te wachten. Personeelssanering is bijv. 1 van de eerste zaken die aan de orde zijn bij vergroten van de schaal. Ook verkleint de gemiddelde afstand tot een vast contactpunt (kantoor) er meestal niet op.

De invloed op de fondsen die verkocht worden is ook nog niet in te schatten. Bij Ethisch Beleggen hebben we ook diverse NN IP-fondsen in het aanbod. Gezien er daar momenteel niets verandert, blijven die in ons aanbod.

Communicatie ontbreekt.

Vreemd is alvast dat NN IP zelf tot heden niets over de verkoop publiceerde. Op haar website (zelf op de sectie voorzien voor de pers) is het per 25/08 vruchteloos zoeken naar enige info over de verkoop aan Goldman Sachs. Laat staan over de invloed die deze kan hebben. Dit lijkt geen voorbeeld van transparantie. Maar wellicht is dit het lot van wie zelf het verkoopobject tussen 2 andere partijen (NN Group & Goldman Sachs) is. Je wordt van het kastje naar de muur gesleurd. Maar dit gebeurt allemaal boven je eigen hoofd.

Wait and see tot de transactie is goedgekeurd door de toezichthouders. Verwacht wordt dat de deal uiteindelijk afgeklopt wordt in het eerste kwartaal van 2022.


Eén reactie op “Duurzame vermogensbeheerder NN IP verkocht aan partij met bedenkelijke reputatie”

  1. […] We hebben eerder al gecommuniceerd over het feit dat NN Investment Partners (NN IP) verkocht werd aan Goldman Sachs Group. We hadden daarbij onder meer gewezen op de eerder bedenkelijke reputatie van de koper. Maar ook op diens intentie om de knowhow van NN IP op vlak van duurzaam beleggen te valoriseren en in het DNA van de koper te injecteren. Je vindt dit artikel hier. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *