geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Evaluatie van onze deelname aan de beursrally van De Tijd


“Rien ne va plus” zouden croupiers zeggen. De rally zit er op sinds vrijdagavond. De resultaten zijn nu definitief. Zelfs al hadden we nog kaarten in onze mouwen zitten, dan nog kunnen we deze niet meer gebruiken. Tijd dus voor de evaluatie van onze deelname aan de beursrally van De Tijd. De eindrangschikking flatteert.

Eerst de naakte cijfers.

de eindrangschikking flatteert
Westvlaamse uitdrukking met als betekenis ‘Erg Fier!’

We hadden een winst van € 137,80 of een rendement van +0,30 %. Die winst is geflatteerd want daar zaten de opbrengsten verworven door de quiz mee inbegrepen. Zonder die vertekening hadden we een verlies opgelopen van € 4.424. We zouden in realiteit een verlies – 8,5 % opgelopen hebben.

In de rangschikking van De Tijd (de beste prestaties in alle beleggingscategorieën) kwamen we uit op plaats 4.646 op een deelnemersveld van 29.110. We zaten daarbij net bij de beste 16 % van de deelnemers. De winnaar haalde een rendement van +18,45 % (nog niet gecorrigeerd door de winst via quiz verovert).

In de rangschikking van MeDirect (de beste prestaties in fondsenbeleggingen) kwamen we terecht op plaats 125. Hier waren slechts 5.344 deelnemers. Hier rangschikken we ons bij de 3 % beste deelnemers.

Waarom namen we deel?

Per 25/11/2021 hebben we in extremis (de wedstrijd was al 3 dagen bezig en wie getraind aan de start wou staan kon al 2 weken vroeger proefdraaien) nog deelgenomen aan de beursrally van De Tijd.

Onze bedoeling was mensen bij wie het angstzweet uitbreekt als ze nog maar het woord “beurs”, “aandeel”, “belegging” of “risico” horen mee te laten genieten van ons eigen wedervaren. Dit in de hoop dat ze aanvoelen dat ‘beleggen’ geen rocket science is. Dat een paar simpele regels en wat belangstelling voor de politieke- , financiële-   en economische wereld je al flink op weg helpen.

disclaimer: zoals bij aanvang van de rally aangestipt hebben we tegen onze gebruiken in bij de rally niet gegrepen naar duurzaam mogelijke beleggingen. Dit wegens het te beperkte aanbod. Tevens hebben we afgeweken van onze insteek om via beleggingsfondsen te werken. Het was duidelijk dat de wedstrijd vooral van aandelenbeleggingen uitging. Deze keuze hebben we gerespecteerd.  

Wie ter controle van deze slotbeschouwingen onze motivering nog eens wil verifiëren, kan dit hier doen.

Doelstelling 1: bewijzen dat BUY and HOLD bij beleggen rendabel kan zijn.

Hierin was de korte duurtijd van de wedstrijd een handicap. Beleggingen via fondsen (en zeker via individuele aandelen) doen het over de langere periode stelselmatig beter dan andere vormen van sparen. Maar deze lange termijnbeweging is het resultaat van diverse kortetermijn-schommelingen. Het was dus bij voorhand al duidelijk dat de resultaten ook negatief konden zijn.

Waren we trouw aan de BUY and HOLD-strategie?

Niet volledig.

 • We hebben ons 1 keer (week 1) kort laten gaan door te speculeren op overnamebod bij Recticel. Maar we visten achter het net en verkochten kort daarop. We verloren alleen de instapkosten, maar haalden geen cent rendabiliteit door deze operatie.
 • Verder hebben we in week 5 extra geïnvesteerd in Tesla en in week 6 ook extra in NVIDIA en in Microsoft. Net na week 8 hebben we onze geldbeugel leeggeschud en nog wat Microsoft en Facebook gekocht. Telkens aandelen die we bij aanvang ook al kochten. We deden dit vanuit overwegingen, die niet volledig uitgekomen zijn.
  • Bij Tesla was dit omdat we verwacht hadden dat de verkoopsoperatie van aandelen door Elon Musk achter de rug was én de bekendmaking van de winstcijfers 4e kwartaal 2021 beter zouden meevallen dan door de markt verwacht. We zagen hier extra stijgingspotentieel in.
  • Bij Microsoft en NVIDIA vonden wij dat de aandelen te sterk afgestraft worden, terwijl ze in onze ogen toch zeer veel aantrekkingskracht hadden.
  • (Nogmaals) Microsoft en Facebook kochten we na de aankoop van Activation Blizzard door Microsoft. We zagen hierin bewijs dat  het concept Metaverse wel eens de next big thing zou kunnen zijn.
Hebben onze fondskeuzes iets opgebracht?

Bij de beide fondsen die we aankochten is de bilan negatief. BNP Paribas Aqua Classic, een fonds dat in water belegde ging achteruit met 9,22 %. Dit terwijl het over het ganse jaar 2021 erg goed presteerde.

NN (L) Global Sustainable Equity, een fonds dat wereldwijd in duurzame aandelen belegde ging harder achteruit (- 13,20 %). Nochtans was dit 1 fonds de voorbije jaren en ook in 2021 erg rendabel. De achteruitgang heeft vooral te maken met het feit dat het fonds nogal ‘tech’-gericht was. En zoals we bij de individuele aandelen hieronder zullen zien: dit segment was de voorbije 2 maanden niet lucratief.

Fondsenbeleggingen worden gezien als minder risicovol dan puur aandelenbeleggingen. Dit omdat ze een gegarandeerde spreiding hebben.  Geselecteerd door een (hopelijk) ervaren fondsbeheerder. Beide geselecteerde fondsen waren pure aandelenfondsen en van risicograad 6 (op totaal van 7). De voorbije jaren leek risico onbestaande als we naar de rendementscijfers kijken. De voorbije 2 maanden werd duidelijk dat risico wel degelijk bestaat. En zich ook kan voordoen.

Hebben onze aandelenkeuzes iets opgebracht?

Bij de individuele aandelen zijn er winners en verliezers. Maar ook hier zijn de verliezers talrijker dan de winnaars.

Royal Dutch Shell:

Met een stijging van + 16,55 % sinds het begin van onze deelname is dit de absolute uitblinker in onze portefeuille. We hadden 2 argumenten om dit op te nemen in de selectie. Gezien het feit dat ook andere (fossiele) brandstofproducenten in de voorbije 2 maanden sterk gestegen zijn, heeft het argument dat de structuurvereenvoudiging door schrapping van hun dubbele hoofdzetel het aandeel aantrekkelijker maakte niet gespeeld.

Ahold Delhaize:

Dit aandeel daalde in waarde. Het verloor 6,37 %. Het bleef stil rond de plannen voor verzelfstandiging van dochterbedrijf BOL.COM. Dit was de reden om dit op te nemen in onze selectie.

Adyen:

De absolute verliezer in onze selectie met een waardedaling van 26,33 %.  Het bedrijf mag dan een wereldleider zijn in verwerking van financiële verrichtingen. Het is 1 van de verliezers door de aangekondigde rentestijging in de VS. Deze hebben techaandelen, waarvan de verwachtingen (en de waarderingen) hoog opgelopen waren onderuit gehaald. Dit speelt blijkbaar wereldwijd, gezien het hier om een Nederlands bedrijf gaat.

Prosus:

Hier ging er 4,41 % waarde verloren. We kochten het aan omdat het recent al zwaar afgestraft was wegens zijn blootstelling aan China. Het is het slachtoffer van de algemene schrikreactie die sinds begin dit jaar over de beurzen heerst.

X-Fab:

In volle chip-schaarste dachten we dat het reeds sterk gedaalde aandeel van deze chipbakker wel koopwaardig was. De verdere daling met 11,08 % toont dat het algemeen verslechterde beurssentiment dit bedrijf momenteel ook op 1 hoop gooit met andere techbedrijven.

Air Liquide:

Verloor 0,34 % in waarde. Hiermee bewees dit aandeel dat het goed standhield in de huidige onrust. We kochten het als 1 van de weinige duurzame aandelen. Een toekomstige belangrijke speler in de waterstofeconomie.

Microsoft:

Met een verlies van 4,95 % een bewijs dat markten vaak overreageren. Al jarenlang een belangrijke groeier, actief in de lucratieve cloud-toepassingen, zich klaarmakend om ook in de Metaverse-wereld een belangrijke rol op te eisen en uitpakkend met erg positieve financiële resultaten over 2021. Omdat we hier op 2 momenten bijkochten hebben deze operaties ook wat invloed op het resultaat. Zonder dit bijkopen was het verlies wellicht iets hoger opgelopen.

Nvidia:

Ook hier hebben we het raden naar de hevige terugval. Het aandeel verloor 24,33 %, ondanks dat we tussentijds -toen het al fel gezakt waren- even bijkochten. Dus in absolute cijfers is de terugval sinds begin van de rally nog hoger. Het bedrijf is top in grafische kaarten voor gaming (een groeimarkt!) en is derhalve o.i. ook een kandidaat om een grote rol te spelen in het Metaverse-verhaal. Helaas is het draaien van het beurssentiment onverbiddelijk. Als een sector uit de gratie valt, dan worden ook bedrijven met op zich goede vooruitzichten vaak over dezelfde kam geschoren als de zwakkeren uit de sector.

Facebook:

Met een verlies van 8,54 % blijkt dat het Metaverse-verhaal toch nog niet alle beleggers overtuigde.

Apple:

Met een winst van 5,88 % sinds begin van onze deelname eindelijk nog eens een winner te pakken. De eind januari gepubliceerde winstcijfers waren terug -als naar gewoonte-schitterend.

Tesla:

Een aandeel dat rabiate voor- en tegenstanders heeft. Ik gaf het de voorkeur van de twijfel omdat de shorters (beleggers die speculeren op een daling) de voorbije jaren steeds in het zand beten én de productiecijfers voor 4e kwartaal 2021 de analistenverwachtingen klopten. Ik was er van uitgegaan dat de winstgevendheid er ook op vooruit zou gaan. Dit laatste klopte, maar toch daalde het aandeel met 20,58 %. Het aandeel was natuurlijk al op perfectie gewaardeerd, waardoor er gemakkelijk een dosis lucht kan uit ontsnappen.

Visa:

Dit aandeel klom met 12,79 %. Het was aangekocht omdat het enerzijds een belangrijke speler in fintech is en anderzijds omdat het in 2021 al heel wat pluimen gelaten had. Het leek ons ondergewaardeerd.

Conclusie:

Met onze deelname hebben we niet bewezen dat een BUY and HOLD-strategie rendabel kan zijn. Daar zijn 2 elementen voor verantwoordelijk.

 • Enerzijds de de eindrangschikking flatteert beperkte duurtijd van de wedstrijd. Als je een wagen aankoopt in de hoop dat deze tot gegeerde oldtimer uitgroeit, dan heb je ook meer dan 2 maanden nodig vooraleer je definitief kan beoordelen of je keuze de goede was.
 • Anderzijds is een sterke omslag in het sentiment zoiets als een tsunami. Het vernietigt zowat alles wat het overspoelt. Wat niet wegneemt dat bepaalde gebieden later toch nog erg vruchtbaar kunnen zijn.

Het was derhalve redelijk dom om in de rally positieve bewijzen hiervoor te willen vinden. Daar staat tegenover dat er mogelijk onrechtstreeks bewijs voor onze stelling te leveren is. Het blijft een feit dat onze keuzes én het aanhouden ervan -ondanks het slechte beursklimaat- toch een resultaat oplevert dat ons bij de beste 16 % resultaten plaatst. De hypothese dat de slechtere resultaten van + 80 % van de deelnemers (mede) veroorzaakt was door frequentere aankopen en verkopen bij andere deelnemers verdient echter verder onderzoek. Argumenten hiervoor zijn echter:

 • Iedere aankoop brengt kosten met zich mee en
 • elke verkoop stelt je terug voor de keuze stelt welke belegging je hiervoor in de plaats kiest. Elk keuzemoment kan ook kiezen voor een verliezer inhouden.

Doelstelling 2:  Ambitie om bij de beste 30 % te eindigen.

We rekenden er niet op om in de prijzen te vallen. Prijzen zijn in wedstrijden weggelegd voor wie erg kort op de bal speelt en vaak ook extra risico’s neemt. Dit was niet onze strategie. Maar we dachten toch bij ‘de kop van het peloton’ te zitten. Dit omdat we ons voornamen om rustig te blijven en we toch door de jaren heen enige kennis en ervaring hebben in de financiële wereld.

We moeten toegeven dat dit laatste niet volstond om te zien aankomen dat in de voorbije 2 maanden door verklaringen van de FED ook techaandelen in zwaar weer zouden komen.

Geholpen door het quiz-element tijdens de rally
de eindrangschikking flatteert
Google is your friend

We moeten ook aandacht besteden aan het feit dat het wedstrijdelement (quiz-vragen goed beantwoorden bracht extra te besteden kapitaal op) ons dan weer hielp. Niet dat we op de meeste vragen spontaan een juist antwoord hadden kunnen geven. Maar Google is je vriend. Het internet staat vol met traceerbare antwoorden voor wie een beetje zoekt.

Genekt door omslag van beurssentiment.

Vanaf begin 2022 sloeg het beurssentiment echter om. De dreiging van oorlog in Oekraine, het voornemen van de FED om de rente verschillende keren in  2022 te verhogen, de toegenomen inflatieverwachtingen, … plots leken die samen toch een vorm van paniek te veroorzaken. Vooral techbedrijven, waarvan de koers fel vooruitgelopen was op de reële winsten, waren hier het slachtoffer. Ook bedrijven met een goed track-record en goede vooruitzichten. Enkele van de bedrijven in onze portefeuille kunnen onder dit profiel gedefinieerd worden (vb. Adyen, Tesla).

Maar als het sentiment plotsklaps op volle snelheid draait, lopen ook stevig verankerde bedrijven met hun kop tegen de muur (Microsoft, … ). Bedrijven die het in feite niet verdienen om kopje onder te gaan (en op dit moment wellicht eerder als een koopje moeten beschouwd worden). De terugval in onze portefeuille was vooral stevig in de laatste week van de wedstrijd. Voor hetzelfde geld was het resultaat volgende week nog iets beter (of flink slechter).

Eindresultaat gehaald.

Zoals u in de aanvang van het artikel reeds kon lezen hebben we ruimschoots onze doelstelling gehaal. Ook al was het behaalde rendement negatief.

 • In de hoofdcompetitie waren we bij de 16 % beste (doelstelling was bij de eerste 30 % te eindigen).
 • Bij de nevencompetitie van MeDirect eindigden we bij de beste 3 %.

Hoewel we er bij aanvang vertrouwen in hadden, is het toch leuk te weten dat onze transparantie niet als een boomerang in onze nek terugkaatst. Dat de eindrangschikking flatteert, moet ons niet overmoedig maken. Maar het is toch geruststellend dat we hier ons mannetje stonden. Wellicht kan dit toch inspirerend werken voor wie tot heden aan de kant bleef staan.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *