geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in januari 2018


 

Omdat ik in september 2017 wat fondsen verkocht had, maar deze niet uit het maandelijks overzicht verwijderd had (met als doel het YTD-rendement in 2017 op gelijkblijvende belegging te kunnen berekenen), begin ik dit jaar met een opgeschoond bestand. Het kapitaal dat in de portefeuille steekt situeert zich net boven de € 25.000.

Door de verkoop van enkele fondsen is de risicograad van de portefeuille ietwat gedaald. De totale portefeuille dient in risicoklasse 5 (volgens SRRI-indeling) of 4 (volgens SRI-indeling) gesitueerd te worden. Ze is daarmee niet geschikt voor wie kortlopend wenst te beleggen. Over de verwarring in waarderingsschalen publiceer ik eerstdaags een aparte bijdrage.

Hopelijk bevalt de nieuwe lay-out van onze portefeuille iets beter. Want te hard proberen is meestal niet OK.

Omdat we de lay-out van onze site en de inhoud ervan nav. invoering van MiFID II-wetgeving in de voorbije maanden wat gewijzigd/geactualiseerd hebben, konden we ook voor de voorstelling van de portefeuille hierin niet achterblijven.

Er is een nieuwe lay-out met detail van de belegging aangemaakt en er is nu ook een bijkomend tabblad met een visuele voorstelling van de belegging. Met deze visuele voorstelling zie je beter dat de belegging uit diverse onderdelen bestaat. Enkele fondsen zijn ruim bedeeld en enkele hebben een minder groot gewicht. De nieuwe voorstelling heeft als doel om nog didactischer te zijn.

Maar was er ook evolutie in de portefeuille zelf? Natuurlijk! Januari was een gunstige maand voor beleggers. In de VS heeft de trofee die Trump op zijn hoed stak (forse belastingsverlaging) voor aantrekkende koersen gezorgd. Het doorbreken van het schuldenplafond heeft er niet voor paniek gezorgd

En in Europa lijkt het economisch vertrouwen teruggekeerd. Hoewel de verkiezingen in Italië toch bang afgewacht worden en ook Duitsland nog zijn zijn regeringsvorming niet afwerkte, lijkt het voor de rest business as usual. De ECB neemt rustig haar tijd om haar QE af te bouwen. Dit om al te vlugge koersopstoten van de rente tegen te gaan met alle gevolgen van dien op de obligaties. Januari was trouwens een maand waar deze bekommernis niet echt gerealiseerd werd. In onze portefeuille steekt maar 1 klein obligatiefonds waar we druppelsgewijs wat geld in storten. We verwachten niet dat dit dit jaar positieve opbrengsten genereert.

In feite blijven ook veel beleggers met begerige blikken naar Azië kijken. China en Indië als trekkers voor de landen daaromheen blijven interessant om in te beleggen. Meer en meer wordt ook weer naar Japan verwezen. Een mastodont uit het verleden, die geleidelijk terug de juiste koers vaart. Ook het Aziëverhaal is niet echt meegenomen in onze portefeuille.

De positieve animo in de VS en in Europa zullen het derhalve moeten waarmaken. En als we JP Morgan moeten geloven, dan  zullen we hier in Europa de komende 15 jaar Wall Street kloppen. Ze voorspellen er in deze periode een groei van 1,5 % bovenop de inflatie. Dit zou in aandelen moeten uitkomen op een gemiddeld rendement van 5,75 %. Voor VS-aandelen komen ze daar uit op 4,5 % (omgerekend naar €). Wait and see natuurlijk, want 15 jaar is een lange periode om vooruit te kijken.

Maar alvast in deze maand is munitie te vinden om voorzichtig te gaan geloven in het feit dat hun visie mogelijk is. De totale portefeuille is sinds 01/01/2018 gestegen met  1.46 %. Sommige individuele fondsen scoorden beter, andere tekenden verlies op. Wie de portefeuille evalueert dient zeker ook stil te staan bij het feit dat we bij 4 fondsen maandelijks bijkopen. Bij aankoop horen enkele kosten. Dat deze fondsen negatief scoren hoeft dus niet noodzakelijkerwijze te betekenen dat het slechte fondsen zijn. Om rendement te halen is daar alvast tijd nodig. Eerst moeten de kosten uitgezweet worden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *