geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

De eigen portefeuille in december


 

Beleggen is een activiteit waarbij we op (middel)lange termijn een gunstig effect beogen. Schommelingen in + of – tussendoor zijn in dit opzicht niet echt zeer relevant.

Zullen ook in 2013 de financiële puzzlestukjes gunstig vallen?
Zullen ook volgend jaar de financiële puzzlestukjes gunstig vallen?

Nochtans heeft iedereen de neiging om af en toe toch eens opnieuw naar de genomen beslissingen te kijken. Bij onze eigen portefeuille doen we dit maandelijks.

Omdat het de laatste evaluatie van 2012 is, dreigt dit misschien een overmatig belang te krijgen. Het globale rendement van de portefeuille is uiteindelijk gestrand op 5,47 %. Lang niet slecht dus, maar dit is een combinatie van verschillende rendementen omdat de portefeuille – in het kader van de broodnodige spreiding- uit diverse onderdelen bestaat. De opbrengst van de individuele onderdelen van de portefeuille is uiteenlopend. Niet alle onderdelen ervan haalden een positief resultaat. 

Je kan de portefeuille hier terugvinden. Je kan er de maandelijkse overzichten sinds maart 2012 aantreffen. Op die manier proberen we zo transparant mogelijk te zijn.

We houden het op 5,47 % rendement, hoewel dit om 2 redenen niet volledig correct is.

  1. Er is een onderweging van de opbrengst, gezien diverse stukken maar aangekocht zijn in de loop van 2012. Hun rendement is dus niet op basis van 365 dagen behaald , maar op een minder aantal dagen.
  2. Anderzijds is er ook een onderweging in de kostenstructuur van de portefeuille. De instapkosten en verzekeringstaks bij intekening zijn verrekend én gezien de positieve opbrengst al terugverdient. De beheerskosten, die aangerekend worden op de beleggingen zijn echter nog niet verrekend in de opbrengst. Het kan nog weken duren vooraleer we van betrokken verzekeraars een exacte afrekening ontvangen van de stand van zaken per 31/12/2012.

We gaan er hier voor het gemak van uit dat beide elementen elkaar in evenwicht houden.

We melden ter volledigheid nog dat de (nog niet gepubliceerde) aangepaste portefeuille, waarover je kon lezen in ons artikel van 4 oktober 2012 eind december ook reeds op een rendement van 4,4 % staat. Hiermee is wel degelijk bewezen dat vooral de tweede helft van 2012 voor de positieve resultaten gezorgd heeft. 

In alle geval om het overzichtelijk te houden wordt vanaf nu de teller terug op 0 gezet. Zodat je ook in 2013 de portefeuille terug maandelijks kan opvolgen.

Wat het jaar brengt, is niet te voorspellen.

wordt het de ravijn of niet?
wordt het de ravijn of niet?

Terwijl we dit schrijven is niet duidelijk of in Amerika de fiscal cliff beheerst zal worden. Er is  blijkbaar een tijdelijk akkoord bereikt om de deadline met 2 maanden uit te stellen. Maar ook in de VS zal men ooit de tering naar de nering moeten zetten. En ook daar zal dit betekenen: stoppen met boven de eigen stand te leven, bezuinigen en belastingen verhogen. Hetzelfde ziekenbed waarin Europa verpleegd moet worden, zal ook over de Atlantische oceaan ooit onde de patiënt moeten geschoven worden.

De meeste analisten denken dat het economisch- en financieel parcours dat zich zal aftekenen hobbelig blijft: de financiën in VS, de eurocrisis, het gebrekkig consumentenvertrouwen, …. allen kunnen ze roet in het eten gooien.

Maar ondanks dat lijkt er consensus te bestaan over het feit dat er wellicht niet veel extra rendement meer te behalen is met obligatiefondsen en dat je beter voor aandelen(fondsen) kan kiezen. Vraag is echter wie dit aandurft?

Met ethisch beleggen hebben we al aandacht besteed aan TINA. Een letterwoord dat aangeeft dat een belegger in feite géén andere keuze meer heeft dan in aandelen(fondsen) te beleggen, wil hij/zij op zijn minst de inflatie kunnen kloppen.

Maar omdat dit begrip in feite op negatieve basis gestoeld is (alle andere opties zijn nog slechter) en we liever positief ingesteld zijn (we zijn per slot van rekening langetermijnbeleggers met oog voor maatschappelijk effect van onze investering) zouden we liever een meer opbeurend letterwoord willen lanceren om onze overtuigingen te omschrijven. Voorlopig komen we niet verder dan TARA (These Are Real Alternatives). Wie een beter bekkend letterwoord met positieve boodschap kan maken, is zeer bedankt om ons dit mede te delen.

Wat houdt 2013 voor ons in petto?
Wat houdt 2013 voor ons in petto?

En af te wachten valt of de marktverwachtingen wel zullen kloppen met de realiteit.

In onze vorige bijdrage kon je immers lezen, dat rendementen gerealiseerd door bankiers, vermogensbeheerders en verzekeringsmakelaars in het verleden niet bokitoproof waren. Waarmee aangetoond is dat verwachtingen en vooruitzichten geen garantie zijn op juiste investeringbeslissingen.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *