geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

(onzichtbare) wijzigingen in de eigen portefeuille


 

Panta rhei is grieks voor “alles vloeit“. Dit in de betekenis dat dingen bewegen en niets voor eeuwig stabiel blijft. Dit geldt uiteraard ook voor beslissingen, die te maken hebben met je geld. Soms heb je er teveel, soms heb je er tekort, soms ben je mistevreden van een aankoop, soms wil je bijkopen, ….

Oeps niet genoeg op zak !

Begin dit jaar had ik een voorbeeldportefeuille  opgestart, die al redelijk divers was. Deze werd opgebouwd vooral uit eenmalige investeringen. 3 fondsen, die ik zelf reeds een tijdje aankoop via maandelijkse bijdragen, heb ik ook opgenomen in de gepubliceerde portefeuille. Van deze 3  fondsen heb ik de teller per 01/01/2012 fictief op nul gezet. Wat ik er reeds vroeger van aangekocht heb, wordt dus niet meegenomen in het gepubliceerde resultaat.

De fondsen worden aangekocht bij enkele verzekeringsmaatschappijen. 1 ervan heeft in feite een instapdrempel van € 15.000. Omdat ik op moment van opstart reeds zeer diverse fondsen in mijn portefeuille wou opnemen en liefst ook bij verschillende verzekeraars terwijl ik toen niet meer geld ter beschikking had , dan wat ik ook echt investeerde, zat ik met een probleem. Betrokken verzekeraar is er echter mee akkoord gegaan dat ik bij hem instapte voor een bedrag van € 8.000 mits de belofte om dit binnen het jaar aan te vullen tot het gevraagde minimumbedrag. Omdat pacta sunt servanda wil ik mijn afspraken nakomen. Omdat ik recent terug gelden ter beschikking had,  heb ik nu een bijkomende storting in dit betrokken contract gedaan.

Ik heb 2 nieuwe fondsen aan de portefeuille toegevoegd (Echiquier Major – zie mijn post van 26/09 ll -) en DWS Invest New Resources. Dit omdat er nog niets van deze aanbieders in mijn portefeuille stak. Andere nog niet opgenomen fondsen uit het lijstje van 26, heb ik voorlopig buiten beschouwing gelaten en niet opgenomen omdat hun prestaties in de periodes, die ik opvolg niet goed zijn.

Van enkele fondsen, die wel reeds in de portefeuille staken, heb ik wat bijgekocht. Door dit alles is het risicoprofiel van de portefeuille iets verhoogd. Ik ga er immers van uit dat in komende periode weinig plezier zal te beleven zijn aan obligatiefondsen omdat de rente al erg laag staat. En dan blijft er niets anders over dan in gemengde fondsen, aandelenfondsen of specifieke sectorenfondsen te investeren. We zullen pas achteraf weten of dit een goede keuze is. Een hoger risicoprofiel werkt als een hefboom. Bij goed weer op de financiële markten zal het rendement normalerwijze hoger zijn, bij stormweer zal het verlies groter zijn. 

Hoogmoed komt voor de val

Ik neem me voor om de nieuwe samenstelling van de portefeuille pas vanaf januari 2013 te publiceren. Niet omdat ik iets te verbergen heb, maar louter uit didactisch oogpunt. Het rendement van de portefeuille lag eind september op 4,55 %. Ik wil tot einde van het jaar appelen met appelen kunnen vergelijken en denk dat dit ook in het belang is van de lezers, die de evolutie van de portefeuille volgen.

Vanaf januari volgend jaar zal er dus een aangepaste portefeuille verschijnen. Een portefeuille waarin begin oktober 2012 een bijkomende investering van € 7.000 gedaan werd.

Waarom een voorbeeldportefeuille publiceren?

Deze bijkomende investering en de motivatie waarom ze pas nu gebeurt,  bewijst nogmaals dat de gepubliceerde portefeuille een echte portefeuille is. Maar het is niet de portefeuille die ik standaard aan iemand zou aanbevelen. Enerzijds zijn er enkele fondsen opgenomen om didactische redenen (om duidelijk te maken hoe fondsen evolueren en aan te duiden dat spreiding in ethscihe- of ecologische fondsen echt wel mogelijk is).

Anderzijds zijn bedragen die klanten willen investeren, de graad van risico die ze al dan niet willen dragen én de mogelijke duurtijd van hun investering wellicht nooit gelijk met mijn eigen keuzes. Voor de portefeuilles van klanten, dien je eerder te vertrekken van de modelportefeuilles, die ik aanmaakte en waarvan de resultaten in de eerste jaarhelft van 2012 – zie mijn post van 19/07ll -allemaal positief waren.

Ook de evaluatie van die modelportefeuilles zullen eind 2012 opnieuw gemaakt en gepubliceerd worden. Omdat er in de loop van het jaar nieuwe fondsen bijgekomen zijn, zullen we voor 2013 niet zomaar met de huidige modelportefeuilles blijven werken. Ook deze zullen aangepast worden onder meer op basis van de nieuwe mogelijkheden.

Zo zie je maar weer: “pantha rhei”. Echt waar.

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *