Categorieën
home

Trump zet duurzaam beleggen een pad in de korf.

Vermogen opbouwen? Ja graag! Duurzaam beleggen? Eh, nee ….

Dat Donald Trump zich voordoet als een vriend van mijnwerkers is bekend. Daar koketteerde hij al mee voor diverse camera’s. Ziet hij beleggers ook liever investeren in bedenkelijke projecten, dan in duurzame bedrijven? Het zou vanuit zijn normen gezien een consequente zet zijn. Na zich hierover eerder uitgesproken te hebben, lijkt het nu tijd om dit in zijn beleid te verankeren. Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.

Pensioenplannen in de VS.

Volgens Bloomberg, heeft de arbeidsafdeling van de Trump administratie per 23/06/2020 een aanpassing aan de ERISA (Employee Retirement Income Security Act ) voorgesteld. Deze wet, die regelt hoe de werknemerspensioenen mogen opgebouwd worden in de VS, dateert van 1974.

Het populairste pensioenplan in de VS wordt 401K genoemd. Het werd in 1980 gelanceerd. Via 401K kan je een bepaald bedrag (de hoogte bepaal je zelf) van je bruto-inkomen in een beleggingsfonds stoppen. Op dit bedrag dien je geen belasting te betalen. 401K werd vrij snel de standaard pensioenopbouw voor de gemiddelde Amerikaanse werknemer. Volgens deze site, is dit door 79 % van de Amerikanen onderschreven.

Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.
Schematische voorstelling van de 2 populairste pensioenplannen in de VS

Je kan het ruwweg definiëren als een Amerikaanse versie van ons 2e-pijlerpensioen. Dit terwijl het IRA (Individual Retirement Account) dan hun versie van ons 3e-pijlerpensioen is.

Weg met niet-geldelijke overwegingen in pensioenopbouw.

De regelgeving, die bepaalde waarin kon worden belegd was lang redelijk soepel. En de grenzen ervan werden met toestemming van de administratie in het verleden geregeld opgerekt.  Zo was er onder druk van millenials en jonge werknemers bij veel bedrijven een opening gemaakt naar opname van meer ESG-fondsen in hun 401K-plannen.

Maar nu wil de Trump-administratie de puntjes op de i zetten. Door aan te scherpen dat pensioenplannen “altijd de economische belangen boven niet-geldelijke belangen” moeten laten primeren. In het voorstel werd specifiek naar ESG-investeringen als voorbeeld van ‘niet-geldelijke belangen’ verwezen. Als het voorstel wet wordt (nu kan er nog 30 dagen commentaar op komen), zal dat veel progressieve pensioenplannen in de VS dwarsbomen. (Hoewel je dit steeds bij een rechter kan aanvechten).

EU: Green Deal – VS: Brown Deal?

Het is een vreemde zet op een moment dat nu reeds 1 op 4 van elke professioneel geïnvesteerde $ naar ESG-fondsen gaat.

Het is een zet die ook compleet tegengesteld is aan de beweging die we binnen Europa zien. De Green Deal van de EU wil juist veel meer gelden richting duurzame economie laten vloeien. En ze ziet daarbij expliciet ESG-fondsen als prioriteit. Ook in het Verenigd Koninkrijk van vriendje Boris Johnson, moeten pensioenfondsen voortaan rekening houden met ESG. We hebben dit in ons blogbericht van 03/10/2019 belicht.

De fiduciaire plicht van iedere vermogensbeheerder wordt hier gereduceerd tot ‘zo consistent mogelijk opbrengst genereren’. Volgens commentaren zal de bewijslast voor vermogensbeheerders hierdoor strenger worden. Hoe bewijs je dat je alleen ‘beleggingsprestaties’ als criteria genomen hebt, als je een ESG-fonds naar voor schuift om in te beleggen. Wat doe je als je als vermogensbeheerder besloot om ESG een wezenlijk onderdeel van je investeringsboom te laten zijn?

Nadruk op rendement is een achterhaalde opvatting.

De Amerikaanse koepelorganisatie voor duurzaam beleggen (US SIF) reageerde bij monde van haar CEO Lisa Woll. Ze stelt dat hiermee een stap gezet wordt, die haaks staat op de richting die investeerders uitgaan. ESG-investeringen presteren steeds beter en zijn daarom zowel vanuit financieel – als planeetvriendelijk oogpunt gerechtvaardigd. Dit is een vaststelling die ook BlackRock deed op basis van de eerste kwartaalcijfers van 2020. 94 % van de duurzame indexen deden het in die periode beter dan hun niet-duurzame evenknieën. Woll betwist alvast het uitgangspunt van de voorgestelde aanpassing aan regelgeving. “De Trumpadministratie gaat ervan uit dat ESG-fondsen niet bedoeld zijn om goede financiële prestaties voor de pensioenplannen te verzekeren. Welnu, dit klopt niet met wat de markt ons leert.

De nieuwe regels kunnen een nieuwe administratieve rompslomp veroorzaken, die vermogensbeheerders doen beslissen van opname van ESG-fondsen af te zien. Dit is niet alleen een onnodige regelgeving, maar ze schaadt ook de belangen van de langetermijn-belegger.

Beheerders van pensioenplannen concludeerden vaak al juist het omgekeerde van de nieuwe regel. Met name dat het juist vanuit hun zorgplicht is dat ze moeten kiezen om duurzaam beleggen op te nemen in hun plannen. Dit om de risico’s van klimaatverandering te waarderen en ervoor te zorgen dat voor klanten van hun pensioenplan een leefbare toekomst overblijft. Eén waarin ze hun pensioen kunnen beleven en hun pensiongeld kunnen uitgeven.

Tree huggers pesten of andere belangen verdedigen?

Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.
Duurzame beleggingsfondsen voor Amerikaanse pensioenopbouw hebben het vlaggen.

Is het uiteindelijk doel van deze regelgeving niet dat er blijvend genoeg geld ter beschikking blijft voor niet-duurzame projecten?

Nu meer en meer vermogensbeheerders door voortschrijdend inzicht (en door vraag vanuit de markt) kiezen voor duurzaamheid, komt die financiering misschien ooit onder druk. Denk maar aan de bekering van Larry Fink, die ’s werelds grootste vermogensbeheerder BlackRock naar duurzame wateren wil loodsen.

Geld voor wapentuig, steenkoolmijnen, fracking (schalieolie en schaliegas), … het moet van ergens blijven komen. Als het aanbod schaarser wordt stijgt ook daar de prijs natuurlijk. En …dat zou niet leuk zijn voor de vrienden van de president.

 

 

 

Categorieën
home

ESG: een gigantische bubbel onzin?

ESG: een bubbel onzin
Leven duurzame beleggers in een wereld van gebakken lucht?

Het is voor gelovigen erg confronterend als een atheïst plompweg verkondigt dat God niet bestaat. Meestal gaan dan de stekels opstaan en is er geen plaats meer voor een sereen debat over de kwestie.

Voor wie bij duurzaam beleggen zweert, is het even confronterend om te lezen dat hij zich in het midden van een gigantische bubbel onzin bevindt. Een  ESG-bubbel die zichzelf al een 50-tal jaar vormt.

We konden dit (onze titel, maar dan zonder ?) recent lezen in ValueWalk. Dit is een site die zich richt naar grote vermogensbeheerders, hedge funds en value investing. Waarde-beleggers (genre Warren Buffett) hebben het de laatste 10 jaar niet erg getroffen. Mede door de tech-ontwikkeling is er een tendens om meer op “groei-aandelen” en minder op “waarde-aandelen” in te zetten.

Omdat waarde-investeerders ook gaan voor de lange termijn, zijn er raakvlakken met duurzaam beleggen. Daarom leek het raadzaam om toch ook even hun visie te horen?

Welk klok horen we?

Het artikel is geschreven door Capitalist Exploits, volgens eigen omschrijving een team globetrotters, op zoek naar unieke, nog niet-ontdekte beleggingsopportuniteiten wereldwijd. In die zin is het logisch dat ze niet voor ESG pleiten. ESG is immers niet langer een niet-ontdekte beleggingsmogelijkheid. Integendeel, het wint steeds meer aan tractie. Het citaat waar deze bijdrage (en hun artikel) zijn titel aan verleend komt dan weer uit de koker van Eric Weinstein.

Weinstein beheert Thiel Capital, de investeringsmaatschappij van Peter Thiel. Thiel zelf is een excentrieke miljardair. Stond samen met Elon Musk aan de wieg bij PayPal, maar investeerde ook fors in Facebook. Zijn investeringen overspannen een breed spectrum (artificiële intelligentie, levensverlenging, permanente verblijfplaatsen op zee). Met die zee-gemeenschappen wou hij nieuwe ruimte geven aan menselijke vrijheid.  Maar als superrijke zag hij er wellicht ook een mogelijkheid in om zich te onttrekken aan de belastingplicht die op ieder van ons rust. In alle geval is hij een omstreden intellectueel met vaak extreme standpunten ( … I no longer believe that freedom and democracy are compatible…). De paragraaf die we aan hem gewijd hebben, is veel te kort om zijn figuur volledig te belichten.

Terug naar Eric Weinstein. samen met zijn broer Bret is deze ook bekend omdat hij de term Intellectual Dark Web bedacht. Een informele groep progressieven aan de linkerzijde, die de touwtjes in handen houden en bepalen hoe de ‘goegemeente’ moet denken (zij ijken wat ‘politiek correct’ is). Een beetje te vergelijken met hoe veel mensen ter linkerzijde denken dat er een rechtse groep kapitalisten de economie in handen heeft en daar de marsrichting bepaalt (denk: bilderbergconferentie). En hiermee zitten we dus volop in de wereld van het complotdenken. De goeden tegen de slechten. Them and Us.

Wie is aanhanger van ESG?

Duurzaam beleggen: alleen voor wie zijn hersenen op vakantie stuurt?

Het artikel beschrijft de beweging, die voor duurzaamheid gaat als volgt: ” het is een troep mensen, die hennepkleren en dreadlocks dragen, bomen knuffelen en als beroepsbezigheid boetseren ze de financiële marketing kant van Greta Thunberg.

ESG is dan de “oplossing” om het populaire gedachtengoed uitgedragen door handenwringende, tandenknarsende goeddoeners, die beweren dat ze de pijnpunten van de wereld kunnen genezen, zonder ooit maar iets te hebben geproduceerd, te kaderen. Om het met de woorden van Nassim Taleb samen te vatten ” Intellectuelen, maar toch idioten“.

De ESG-profeten willen wellicht een nieuwe generatie aanspreken. De veganisten. U hoeft daar niet over te discussiëren… het is zo. En zoals we wel weten veganisten zijn bleek, hebben een slechte adem en zijn zwak.”

Hé, Hé, dat lucht op. Lang genoeg beleefd geweest, denken we dan Jan DeWilde-gewijs.

What the f*ck is ESG?

Maar het gaat nog even door.

Zwak is net een nauwkeurige beschrijving van het uitgangspunt dat achter veel van deze ‘ESG’fondsen, die het licht zien, zit. Het is een geweldige trechter waarmee waardeloze bedrijven (horseshit compagnies) aandelenkapitaal binnenhalen, wetend dat investeerders geen aandacht zullen schenken aan winstgevendheid op korte – of lange termijn. Veilig in het wetenschap dat hersenloze algo’s (algoritmes?) tegen elke prijs een aandelenvoorraad zal aankopen, gezien het (vandaag de dag) allemaal gaat om “allocation”  en “fundamentals” er niet meer toe doen. Was ik in staat een verdienstelijke anti-koeienscheten-, red-de-planeet-bedrijf op te zetten en kon ik dit binnenloodsen in gelijk welk van het stijgend aantal ESG-fondsen, dan was ik verzekerd van kapitaal injecties. Het zou zelf niet eens iets uitmaken als ik hierbij een slavenhandel dreef. Je denkt dat ik een grapje maak? Blijf lezen!”

iShares ESG MSCI USA ETF

ESG: een bubbel onzin
Is emissiehandel meer dan koehandel?

Bovenstaande ETF pronkt met het begrip ESG in zijn naam. Dit fonds is er in geslaagd om inmiddels 7miljard $ in beheer te hebben. Ik zeg u dat omdat het allemaal onzin is. De aandelen waarin dit fonds belegd hebben niets te maken met het verbeteren van de wereld. Ze dragen in niets bij om deze een humane, gezondere en veiliger plek te maken. Het is eerder een mechanisme dat lijkt op (verhandelen van) koolstofkredieten en het besturen van een Tesla. Een dom idee zonder enig effect, dat alleen voor de schone schijn iets teweeg brengt.

Dit is een ETF, die is ontworpen voor de massa die op sociale media hun deugdzaamheid willen etaleren en voor ruggengraatloze vermogensbeheerders (yes you Blackrock), die een rusteloze menigte wil behagen.

Gelukkig voor iShares, de onderschrijver, dat niemand de samenstelling van dit ding belangrijk vindt. Niemand is immer geïnteresseerd in de feiten, ze hollen alleen maar een dogma achterna.

Bekijk die ETF eens grondig. 1 van de grootste participaties? AMAZON. Het is vandaag de dag moeilijk om een groot bedrijf te vinden dat zijn personeel nog meer als slaven behandeld dan Amazon.”

De top 5 participaties in de ETF.

ESG: een bubbel onzin
De bullshitdetector gaat af bij de besproken ETF

In die ding zijn de 5 belangrijkste participaties: Apple , Microsoft, Amazon, Facebook en Alphabet (nvdr. bedrijf boven Google).

Kijk ter vergelijking eens naar de top deelnames aan de Nasdaq: Microsoft, Apple, Amazon, Facebook en Alphabet. Yip, juist dezelfde bedrijven! Proficiat beleggers, jullie hebben juist 7 miljard $ in een ETF geïnvesteerd dat in essentie hetzelfde doet als investeren in de Nasdaq!

Het verschil is natuurlijk dat investeren in de Nasdaq niet gepaard gaat met het verdienen van aflaten voor de duurzaamheidsreligie. Ik breng dit aan omdat investeren in deze ETF de meest onevenwichtige samenstelling van harde activa die ik ooit gezien heb, gewoon verergert.

De wereld is gekkenhuis geworden, waar zwakke mannen elkaar proberen te overtreffen in het toezeggen van hun steun aan wat ook de laatste slogan en oproep tot actie is van een hysterisch aanwassende godsdienst (klimaatverandering, gendergelijkheid, black lives matters). Dit terwijl er belangrijke problemen aan het broeden zijn, waar niemand zich momenteel druk om maakt. Maar dat zal veranderen.”

Onvermogen om dingen in perspectief te plaatsen.

De lockdown zal gevolgen hebben …

De rest van het artikel wijst op de situatie van de laatste maanden: een wereld in lockdown, waarbij de gevolgen alvast in de VS en Europa zijn dat talrijke bedrijven in faling zullen gaan. Iets waarbij de werkloosheid (meer dan 30 miljoen in de VS) onrustbarend stijgt. Volgens de auteurs zijn er straks niet alleen boze mensen, maar hongerige boze mensen. Ze verwachten niet dat de overheid dit probleem goed zal aanpakken. Maar geloven wel dat de markt daar beter geschikt voor is. Via die markt mogen mensen denken, produceren en handel drijven om voor zichzelf een betere toekomst te verwerven.

… Honger zal weer toeslaan

Maar dit is precies wat niet zal gebeuren. We naderen een tijd waarin alle zaken die we nu als vanzelfsprekend beschouwen (de industrie, de goederen en diensten) onder druk komen. De auteurs vrezen dat Joe Sixpack (de gemiddelde Amerikaan) zal ervaren dat zijn avocado op toast niet langer gegarandeerd is. Terwijl hij achteloos op zijn iPhone tikt vanuit zijn lederen zetel (allebei geïmporteerd uit China) beseft hij niet dat dit alles via complexe toeleveringsketens (zwaar onder druk) en vrijhandelsovereenkomsten (zwaar onder druk) tot bij hem komt. Net zo min als hij beseft dat kapitaal investeren voor zaken als landbouw niet langer evident zijn. Straks zal hij wel vaststellen dat zijn rijst met groentenschotel bij zijn Chinese take away 2 x zo duur geworden is.

Waardebeleggers gaan tegen de waan van de dag in. Maar zijn alle anderen daarom dwaas?
… en dan lopen beleggers wel weer achter een andere vlag.

Dan zal het ESG-jargon bij dezelfde vermogensbeheerders weer ingeruild worden voor de allocatie van de dag. Van de hongeren helpen (morgen) zal het verhaal worden ‘de voedselcrisis oplossen’. Dan komt de massa in beweging en plaatsen ze hun investeringen terug in het snoepje van de dag. Sectoren waar nu niemand om geeft, worden dan de nieuwe pleisterplaatsen. De gigantische bubbel van onzin zal dan langzaam leeglopen. De plaatsen waar je je kapitaal moet in investeren zijn beslist niet deze waarin the talk of the town je willen laten geloven. Denk voor jezelf en laat je niet leiden door wat vandaag populair is.

Onvermogen om dingen in perspectief te plaatsen (bis).

Hoewel het artikel terecht de vraag durft stellen of ESG wel meer is dan een trendy letterwoord en ook oproept om niet klakkeloos af te gaan op de naam van een fonds zonder de inhoud nader te bekijken, is het artikel ook ongemeen eenzijdig.

1e karikatuur:  de duurzame belegger

Het artikel beschrijft de huidige duurzame investeerders alsof ze allen te herleiden zijn tot lanterfanters, die niets positief produceren in hun leven. Bleekscheten met een slechte adem. Kortom zwakkelingen, die een trend nalopen zonder er zich in te verdiepen. Uiteraard bestaan er dergelijke mensen. Maar de wereld van de duurzame investeerder is natuurlijk veel meer dan dit. Ze telt minstens evenveel deelnemers, die wel skin in the game hebben. Institutionele beleggers als vakbonden, universiteiten, kerken, …. proberen hun gelden al jaren consistent met hun eigen opvattingen te investeren. Ondertussen volgen pensioenfondsen steeds meer deze richting (CalPERS, AFP, Noors Staatsfonds,  …). Dat particulieren nu volgen lijkt de bezegeling van een trend te zijn. En inderdaad onder die particulieren zit wel eens een rare snuiter. Maar om die dan dadelijk tot mascotte van de duurzame beleggers te promoveren? Het zegt mogelijks meer  over het mens- en wereldbeeld van de schrijver dan over de beschrevenen.

2e karikatuur : het duurzaam beleggingsfonds

Net zoals het artikel de duurzame belegger reduceert tot een karikatuur, doet hij hetzelfde met ‘het duurzame beleggingsfonds’. Hij kiest er 1 uit, een ETF, die door zijn eigenheid sowieso een index volgt. Terwijl er naast ETF’en duizenden actieve fondsen zijn, die wel aan stock picking doen of die zich op welbepaalde duurzame niches richten. 1 rotte appel (let wel, er zijn zeker nog fondsen die meer voor de schijn dan voor het zijn de duurzaamheidsvlag bovenhalen) is blijkbaar genoeg om een ganse, groeiende, sector de grond in te boren.

3e karikatuur: de schrijver zelf

De schrijver van het artikel lijkt ESG-bekommernis alleen maar gewauwel te vinden. Als we de achtergrond van de schrijver duiden, kunnen we dit wel begrijpen. Maar met een grof geschut iets neerhalen, betekent nog niet dat men gelijk heeft. Nergens is sprake van genuanceerdheid. Waar staat hij zelf voor? Staat hij op zijn volle vrijheid en vindt hij investeren in bedrijven die de wereld manifest om zeep helpen (vervuiling, wapenhandel, …) dan OK? Verwerpt hij de wetenschappelijke consensus over klimaatverandering? Mag (/moet) er geen moraal zijn bij beleggingsoverwegingen? Leve de SIN Stocks dan maar?  We weten het niet. We kunnen alleen afleiden dat hij waardebeleggingen belangrijk vindt.

Een bubbel onzin?

Een scheldtirade heeft zelden de standpunten dichter bij elkaar gebracht.

Uit dit alles lijkt de conclusie toch te zijn dat het met de grond gelijkmaken  van ESG-beleggingen eerder een persoonlijke vendetta is. De site waarop die vendetta gepubliceerd werd, lijkt alvast genuanceerder dan poster van de bijdrage. 3 dagen later verscheen daar immers reeds een bijdrage onder de titel: Going Beyond Green: The Evolution of Sustainability Post Covid-19. Tenzij het ValueWalk natuurlijk alleen te doen zou zijn om clickbait.

Maar dat mag ons niet blind maken voor de uitwassen, die er ontegensprekelijk zijn. Hieronder vindt u er 2:

  • Opportunisme bij financiële instellingen: de aanwas van fondsen die ESG in hun vaandel dragen is inderdaad opvallend groot. En we zien regelmatig dat verdelers kiezen voor fondsen die op vlak van rendement of consistente samenstelling nog maar weinig bewezen hebben.
  • ESG is door de popularisering een woord geworden dat de lading van erg verschillende beleggingen overspant. Wie alleen op ESG filtert loopt dan ook een reëel gevaar om een onevenwichtige portefeuille samen te stellen. Al is het maar dat hij (m/v) aan zijn eigen beleggingsprofiel voorbijloopt.

Maar in een wereld waar voortschrijdend inzicht grenzen sloopt en nieuwe opricht, is het niet onmogelijk dat we sommige geijkte ESG-begrippen uiteindelijk toch bij het groot huisvuil zullen moeten zetten of moeten inruilen voor andere. Want “cut the crap!” geldt ook voor duurzaam beleggen. Kleine bubbeltjes onzin mogen dus zeker geloosd worden.

Categorieën
home

Je financiële middelen verhuizen: de efficiëntste weg naar een kleinere ecologische voetafdruk.

In alle kranten zijn de voorbije weken lijstjes verschenen, wat je – naast betogen voor een beleid waarbij klimaatmaatregelen serieus genomen én daarna ook echt gerealiseerd worden – kon doen om je CO2-uitstoot te reduceren. In november van 2018 kwam Nordea, de grootste financiële groep uit Noord Europa, met de verrassende boodschap dat je vooral aandacht moet besteden aan je eigen financieel gedrag. Door uw geld van gewone rekeningen en fondsen naar duurzame alternatieven te verhuizen, verklein je (bij een gemiddelde levensloop) tot 27 x efficiënter je ecologische voetafdruk dan met een geheel van andere (ook zinvolle) gedragsveranderingen.

Hoe werd dit berekend? De premissen waarvan uitgegaan werd om tot dit resultaat te komen vindt u hier.

Spectaculaire cijfers. Maar blijven ze ook overeind als je dieper graaft? 

We mogen niet vergeten dat deze boodschap gebracht wordt door een instantie die hier ook garen bij spint. Het klinkt daarom een beetje als de oude reclame: “Wij van WC-Eend adviseren WC-Eend”.

Nordea stelt m.i. terecht dat het jammer is dat de financiële middelen die iemand heeft én de aanwending ervan ten onrechte niet meegeteld wordt bij de berekening van diens persoonlijke ecologische voetafdruk.  Hiermee wordt je geld als een neutrale factor ingeschat. En dat is het zeker niet.

Ons huidig economisch model zet nog steeds subsidies, investeringen en leningen in om activiteiten te stimuleren die destructief zijn op milieuvlak. Het gaat daarbij verkeerdelijk uit van onbeperkte bronnen en geeft geen aandacht aan de klimaatverandering. Dit moet radicaal veranderen. De financiële middelen moeten eerder ingezet worden ten gunste van bedrijven die inzetten op een transitie naar een lage CO2-uitstoot, naar een duurzame economie. Als alle mensen dit zouden begrijpen, dit in rekenschap zouden brengen en dan hun geld in beweging brengen, zou al dit kapitaal in de juiste richting kunnen vloeien.

Categorieën
home

Good COP / bad COP? Klimaateisen aan overheden & aan onszelf.

 

3 jaar na de klimaatovereenkomst in Parijs, wordt er een nieuwe conferentie (COP24) in Katowice (Polen) georganiseerd.

Ze start op 3/12 en eindigt op 14/12. De UN-Klimaattop zou enerzijds moeten leiden tot slotafspraken over de implementatie van het Akkoord van Parijs. Ze zou tevens een eerste aanzet moeten zijn om de noodzakelijke ambitieverhoging rond klimaatdoelstellingen rond te krijgen. Deze ambitieverhoging werd eveneens afgesproken in Parijs.

De politiek na COP21.

De euforie na Parijs verzandde op veel plaatsen, toen er terug overgeschakeld werd naar business as usual.

Cartoonist KAL uit The Economist vatte het belangenconflict rond klimaatopwarming in 2014 zo samen.

Binnen Europa is de migratiecrisis de bliksemafleider geweest om milieu-ambities niet echt aan te pakken (hoewel de emissienormen van voertuigen wel opgetrokken werden (ook gevolg van dieselgate)). Zo is gastland Polen niet echt afgeweken van zijn steenkoolverslaving en in Vlaanderen lijkt de minister van leefmilieu zich vooral geprofileerd te hebben als minister van ontbossing.

Categorieën
home

Duurzaam pensioensparen met 1 ecologiefonds?

 

In ons artikel van 25/05 ll. verwezen we naar het voorbeeld van Generali Belgium, die binnen haar keuze om in te zetten op Tak 23-fondsen 2 fondsen verdeelde, die als duurzaam bestempeld kunnen worden. U kan uw pensioensparen of lange termijn sparen met deze 2 fondsen opbouwen. Of u kunt ook voor een betere risicospreiding kiezen en er maximum 3 niet-duurzame fondsen aan toevoegen.

Ook verzekeraar had lastig parcours

Sinds kort heeft ook een andere Belgische verzekeringsmaatschap-pij haar fondsenaanbod opnieuw in de markt gezet. We hebben het dan over Fidea.

Fidea is een verzekeringsmaatschappij, die via  sponsoring van een veldrijdersploeg bij de modale Belg naambekendheid kreeg. Als maatschappij heeft ze de voorbije jaren echter het lot van haar wielrenners ondergaan: ploeteren om in regen en ontij vooruit te geraken.

Fidea, zelf het resultaat van enkele gefuseerde verzekeraars, kwam in het vorig