geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Good COP / bad COP? Klimaateisen aan overheden & aan onszelf.


 

3 jaar na de klimaatovereenkomst in Parijs, wordt er een nieuwe conferentie (COP24) in Katowice (Polen) georganiseerd.

Ze start op 3/12 en eindigt op 14/12. De UN-Klimaattop zou enerzijds moeten leiden tot slotafspraken over de implementatie van het Akkoord van Parijs. Ze zou tevens een eerste aanzet moeten zijn om de noodzakelijke ambitieverhoging rond klimaatdoelstellingen rond te krijgen. Deze ambitieverhoging werd eveneens afgesproken in Parijs.

De politiek na COP21.

De euforie na Parijs verzandde op veel plaatsen, toen er terug overgeschakeld werd naar business as usual.

Cartoonist KAL uit The Economist vatte het belangenconflict rond klimaatopwarming in 2014 zo samen.

Binnen Europa is de migratiecrisis de bliksemafleider geweest om milieu-ambities niet echt aan te pakken (hoewel de emissienormen van voertuigen wel opgetrokken werden (ook gevolg van dieselgate)). Zo is gastland Polen niet echt afgeweken van zijn steenkoolverslaving en in Vlaanderen lijkt de minister van leefmilieu zich vooral geprofileerd te hebben als minister van ontbossing.Terwijl in de VS een president als Trump zich zelf terugtrok uit de gemaakte afspraken en deze nog deze maand bij bezoek aan slachtoffers van hevige bosbranden in Californië, het getroffen gebied dat al in de gegeven omstandigheden een vreemde naam droeg (Paradise), benoemde als Pleasure en geen verband met klimaatopwarming zag, alleen falend bosbeheer als oorzaak inriep.

Schreeuw om aandacht én daadkracht.

Vanuit actiegroepen (Climate Express & een ruime koepel bestaande uit milieu- en natuurorganisaties, vakbonden, ontwikkelingsorganisaties, burgerbewegingen en jongerenorganisaties verenigd onder de naam Klimaatcoalitie) probeert men alvast het thema ook in België terug op de poitieke agenda te zetten. Hiervoor wordt op 2 december gemikt op de grootste klimaatmobilisatie ooit in België. Dit onder de banner Claim The Climate!  De laatste keer dat zo sterk rond klimaat gemobiliseerd werd, was tijdens de “Sing for The Climate“-campagne van 11.11.11 in 2012. Als toemaatje beloven de organisatoren in samenwerking met Bos+ 1m2 bos aan te planten per deelnemer aan de klimaatmars.

De affiche is een duidelijke schreeuw om politieke aandacht.

Opkomen voor klimaatrechtvaardigheid én druk uitoefenen op politici voor een ambitieuzer klimaatbeleid in eigen land, in Europa en wereldwijd is de doelstelling. Dit om de kritische grens van opwarming met meer dan 1,5 ° C te vermijden.

Put your money where your mouth is.

Veel van de betogers zijn in hun eigen leven reeds bezig met vergroening: minder vlees eten, minder met (eigen) auto rijden, zonnepanelen installeren, woning isoleren… Het zijn tendensen die steeds meer doordringen in delen van de samenleving.

De consequentie van deze bezorgdheid ook laten doordringen in het eigen spaar- en beleggingsbeleid, is tot heden minder uitgesproken. Zeker een deel van de betrokkenen hebben geïnvesteerd in 1 of meerdere van de groene coöperaties (Ecopower, Beauvent, Partago,…). Maar nog te vaak stopt het daar.

Mogelijk kijken enkelen de kat uit de boom tot de verrijzenis van NewB. En hoewel de groei bij, bvb., Triodos Bank ook bewijst dat de gevoeligheid stijgt, is er daar ook vooral aangroei van het spaargeld en niet van de beleggingen.

Maar volgt er ook aanpassing van het eigen gedrag?

Nochtans zijn institutionele beleggers al een tijdje om. Zij zetten meer en meer in op duurzame beleggingen.

De particulier volgt echter slechts mondjesmaat. Uit angst voor het onbekende? Of wegens onbeschikbaarheid van een goed aanbod in zijn (m/v/x) omgeving?

 

Enkele voorbeelden van beleggingsfondsen geschikt voor klimaatactivisten (*). 

Uit het aanbod van Ethisch Beleggen weerhouden we 4 fondsen:

Beleggingsdoel: inspelen op duidelijke trends als stijgende energie- en grondstoffenprijzen, klimaatverandering, waterschaarste en de afvalproblematiek. Onder “cleantech” wordt verstaan: innovatieve producten en diensten die bijdragen tot een efficiënt en milieuvriendelijk gebruik van de natuurlijke rijkdommen van de aarde.

Beleggingsdoel: op lange termijn wordt kapitaalaangroei beoogd door investeringen in bedrijven die hetzij direct, hetzij indirect van de ontwikkelingen verbonden aan de milieu-uitdagingen (zoals klimaatverandering) zullen profiteren.

  • Pictet Water (geannualiseerd rendement per 15/11/2018: op 10 jaar: 210,10 %, op 5 jaar: 8,27 %, op 3 jaar: 4,26 %, sinds 01/01/2018 – 3,83 %). M*-sustainability rating: 4/5 – M*-sustainability score: 49,71

Beleggingsdoel: wereldwijd beleggen in ondernemingen die actief zijn in de sector, die verband houdt met water (ontzilting, waterzuivering, …).

  • BlackRock New Energy Fund (geannualiseerd rendement per 15/11/2018: op 10 jaar: 3,60 %, op 5 jaar: 5,09 %, op 3 jaar: 3,28 %, sinds 01/01/2018: -5,65 %). M*-sustainability rating: 5/5 – M*-sustainability score: 53,09

Beleggingsdoel: wereldwijd wordt minstens 70 % belegd in aandelen,… van bedrijven werkzaam in sector van de nieuwe energie: infrastructuur, energie-efficiëntie, alternatieve brandstoffen, hernieuwbare energiebronnen en – energietechnologie. 

———————————————————————————————–

(*): Enkele van deze fondsen worden opgenomen in sommige van onze modelportefeuilles. Ze zijn uiteraard ook toegankelijk voor wie zich niet als klimaatactivist omschrijft.

We pleiten er niet voor dat je exclusief investeert in klimaatfondsen. Deze maken immers slechts een klein gedeelte van de fondsenmarkt uit. Hierdoor krijg je een te hoge concentratie van risico in je belegging. En verzaak je aan 1 van de basisvoorwaarden van een goede belegging: voldoende spreiding.

(**):  De cijfers voor dit jaar zijn niet positief, maar zijn redelijk conform met wat er elders (lees: op de niet-duurzame fondsenmarkt) gebeurt. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie naar de toekomst toe. De eerste 3 fondsen noteren in €, het laatste in $ (dus: bijkomend muntrisico).


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *