geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Wieden in ons aanbod


geen plaats voor SFDR artikel 6-fondsen
Soms moet de maaier er in om een duidelijker plaatje te creëren

Op tijd en stond moet de maaier bovengehaald worden. Anders overwoekert de tuin. Zo is dit ook in het aanbod van beleggingsfondsen dat wij met Ethisch Beleggen opvolgen. Op geregelde tijden komen er fondsen bij. Af en toe schrappen we er ook enkele.

Bij het begin van 2022 gingen er 9 voor de bijl. Het zijn fondsen die al niet kwamen bovendreven in onze objectiveringsscore. Waardoor ze in de praktijk nooit geselecteerd werden voor onze modelportefeuilles. Het moet gezegd dat sommigen qua rendement wel goed scoorden. Maar we voorzien geen plaats meer voor SFDR artikel 6-fondsen in ons aanbod.

Alle SFDR Artikel 6-fondsen overboord.

De reden om ze definitief uit ons aanbod te gooien is dat deze fondsen 10 maanden na de invoering van de SFDR-reglementering zich nog steeds indelen onder artikel 6. Fondsen dus die niet inspelen op (elementen) van duurzaamheid. Nochtans kunnen enkele ervan bogen op een goede duurzaamheidsrating bij Morningstar (*).

SFDR is niet alleen zaligmakend.

We weten dat de SFDR-regelgeving niet zaligmakend is:

 • zo moeten fondsbeheerders zelf beslissen onder welk artikel ze hun fonds plaatsen én -erger-
 • moeten ze dit doen terwijl de EU Taxonomie, die juist zal bepalen wat al dan niet als duurzaam kan beschouwd worden, nog niet eens volledig opgesteld en bekrachtigd is.

Het zou dus kunnen dat we met onze ingreep enkele kinderen met het badwater weggooien.

Wie niet kort op de bal speelt, stelt mogelijk niet de juiste prioriteiten.
geen plaats voor SFDR artikel 6-fondsen
Met de schrapping van de betrokken fondsen proberen we potentiële mazen in het net te dichten.

Maar als fondsbeheerders zichzelf nu nog indelen bij art. 6 dan vrees ik dat ze weinig ambitie hebben om op te schalen naar art. 8 of 9. Dat ze dus mogelijk hun beleid openhouden om te kunnen blijven investeren in betwistbare activiteiten. In bedrijven en organisaties die niet wakker liggen van ecologische prioriteiten, sociale problematieken of deugdelijk bestuur.

Misschien niet vandaag, maar we doen voorstellen naar klanten gericht op de lange termijn. En een onzekerheid die boven je hoofd blijft hangen, kan je beter  -zo mogelijk- preventief neutraliseren. Klanten die met ons in zee gaan rekenen er op dat we zo goed als mogelijk hun ethische bekommernissen meenemen in onze beleggingsvoorstellen.

Loopholes proberen we dus te vermijden. Het helpt dan om geen plaats meer voor SFDR artikel 6-fondsen te reserveren.

Concreet: wie ging voor de bijl?

Het gaat over onderstaande fondsen. We geven hieronder de naam, de ISIN-code en het soort fonds.

 1. Turgot Oblig Plus FR0011230549 obligatiefonds gericht op Europa
 2. Comgest Growth Flex Fund R Cap IE00BZ0X9R35 gemengd fonds gericht op Europa
 3. Allianz Gl. Inv Allianz Income and Growth LU1291192091 gemengd fonds dat wereldwijd belegt
 4. HMG Rendement D FR0007072160 gemengd fonds dat wereldwijd belegt
 5. Natixis AM Funds Seeyond Europe MinVol R/A LU0935229400 aandelenfonds gericht op Europa, large caps
 6. Natixis AM Funds Seeyond Global MinVol R/A LU0935231216 aandelenfonds dat wereldwijd belegt in large caps
 7. Morgan Stanley Inv. Global Opportunities LU0552385295 aandelenfonds dat wereldwijd belegt in large caps
 8. MFSMeridian Funds Global concentrated F A1 LU0219418919 aandelenfonds dat wereldwijd belegt in large caps
 9. Lyxor MSCI World Information Technology TR LU0533033667 ETF die wereldwijd in technologieaandelen investeert

(*)  fondsen 4, 8 en 9 halen momenteel zelfs 5 globes bij Morningstar en worden er als zeer duurzaam beschouwd.

Definitief verbannen?

We blijven echter open minded. De huidige stopzetting van opvolging is een beetje zoals de verbanning van Napoleon naar Elba. Het eiland ligt op amper 20 kilometer van het vasteland.

Zo blijkt dat deze fondsen alsnog de overstap nemen naar art. 8 of 9 uit de SFDR-regelgeving, dan komen die in aanmerking voor rehabilitatie. Een beetje zoals Napoleon 10 maand na zijn verbanning alsnog terug een voet op Franse bodem zette.

Maar voorlopig stoppen we de opvolging. Zo kunnen we ons beter toespitsen op de  -momenteel- 107 andere fondsen in onze bestanden.


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *