geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Verantwoord beleggen door verzekeraars 2021


Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

Dit artikel gaat over een studie uitgebracht door VBDO en behandelt de Nederlandse verzekeringsmarkt. We besteden er aandacht aan omdat dergelijke informatie over Belgische verzekeraars (bij ons weten) niet bestaat. Op de website van FSMA vinden we hierover geen recente informatie. Een Googlesearch  ‘verantwoord/duurzaam/ethisch beleggen door Belgische verzekeraars‘ levert niets recents op. Dan maar over het muurtje bij de Noorderburen kijken: “Hoe is het gesteld met verantwoord beleggen bij verzekeraars?

Waar blijft het beleid mbt. klimaatverandering?

We nemen hier als premisse dat de Nederlandse markt al langer bezig is met duurzaamheid dan de Belgische markt. Ondanks het feit dat er in België belangrijke verzekeraars actief zijn, die zich (althans gedeeltelijk) sterk profileren op duurzaam beleggen (denk bvb. KBC-Verzekering) en dat diverse verzekeraars met een belangrijk marktaandeel in onze thuismarkt, niet in de studie opgenomen zijn, vinden we de resultaten toch relevant.

We gaan er van uit dat de Belgische markt globaal achterloopt op de Nederlandse. Gesteld dat dit klopt, dan zijn de cijfers alarmerend. Benchmark verantwoord beleggen door verzekeraars 2021 stelt immers onomwonden dat 43 % van de verzekeraars nog geen concreet beleggingsbeleid hebben mbt. klimaatverandering. Dit ondanks het feit dat er steeds meer in verantwoord beleggen geïnvesteerd wordt.

verantwoord beleggen bij verzekeraars
bevraging om de 2 jaar

Daarnaast is ook de impact van het beleid bij verzekeraars in de reële wereld nog ondermaats. Akkoord, in de beleggingsportefeuilles verkleint wel de blootstelling aan CO2-uitstoot jaar na jaar. Maar de verschuiving gaat traag en is vaak in de eigen praktijk ( gebouwenbeheer, wagenpark, …) amper zichtbaar.

Ook ontbreekt het vaak bij hun beleggingspolitiek aan actief aandeelhouderschap. Bijvoorbeeld mbt. de klimaatverandering.

De VBDO beklemtoont dat er wel degelijk vooruitgang is. Ook al ogen de cijfers minder goed dan in eerder onderzoek. Dit heeft te maken met het hoger leggen van de lat. De bevraging wordt steeds specifieker en minder vrijblijvend.

Verduurzamen van verzekeringsproducten staat nog in de kinderschoenen.

Naast heb beleggingsbeleid is er nog veel ruimte om de verzekeringsproducten zelf te verduurzamen. Verzekeringen zouden duurzaam gedrag kunnen stimuleren. Enkele voorbeelden:

 • Bij schade niet in vervanging, maar vlugger in herstel voorzien (minder CO2-uitstoot).
 • Bij totaal verlies van een voorwerp incentives voorzien om aanschaf van een zuiniger/milieuvriendelijker vervangingsproduct te stimuleren.
 • Premiekorting voor wie zonnepanelen, warmtepompen, … installeert na zijn huis eerst grondig geïsoleerd te hebben.
 • Een oplossing voor de deeleconomie (deelauto’s, co-housing, …) waar per saldo minder gebruiksvoorwerpen aangekocht worden (geen productie = geen uitstoot), hoewel het individueel product zelf mogelijk meer gebruikt wordt.
 • ….

Over dergelijke benadering zal creatief door de sector moeten nagedacht worden. Nu is de premie vaak omgekeerd evenredig met inspanningen voor uitstootverlaging:

 • een niet-elektrische auto is goedkoper dan zijn minder vervuilend equivalent.  Verzekeringspremies omnium worden echter berekend op basis van catalogusprijs
 • aansprakelijkheidspremie auto wordt gedeeltelijk bepaald door het vermogen. Electrische auto’s hebben vaak een hoger vermogen. Dus hogere premie
 • de evaluatieroosters voor waardebepaling van woningverzekering houden geen rekening met isolatie van woning, noch met type verwarming (fossiel/hernieuwbaar). Als er zware schade is, garandeert verzekeraar toch de heropbouw. En die kan maar gebeuren aan de hand van de dan nog toegestane verstrengde bouwnormen. De klant betaalt een (beperkte) meerprijs op zijn brandverzekering (omdat hij heropbouwwaarde en niet aankoopwaarde verzekert), maar bij zware schade zijn de uitgaven voor de verzekeraar exponentieel groter.

Relevantie van verzekeringen is aan herziening toe.

Wie bijdraagt aan CO2-uitstoot schuift die maatschappelijke kost op de gemeenschap. En als puntje bij paaltje komt (denk aan waterramp In Wallonië juli 2021), is het de verzekeraar die een groot deel van die kost moet dragen. Dit is in het kader van waar we (o.m. klimaatakkoorden Parijs) naartoe moeten toch volkomen inadequaat.  Gebaseerd op denkbeelden en regelingen die we er vroeger op nahielden en die nu door pure gewenning blijven bestaan.

Het bestaansrecht van een product is haar maatschappelijke relevantie. Dit geldt ook voor een verzekeringsproduct.

Urgentie sijpelt door bij verzekeraars. Maar het gaat traag.

Na een oorlogssituatie met heropbouw van de welvaart als collectief (en individueel) doel was de klemtoon op bescherming van het eigen goed een te verantwoorden doelstelling. De vraag is of dit anno 2021 nog het enige doel van een verzekeringsoplossing mag zijn? Welzijn is immers niet alleen verdere accumulatie van nog meer welvaart. Accumulatie op de manier waarop ze de voorbije 100-en jaren gebeurde, is trouwens de beste manier om het leven van toekomstige generaties verder om zeep te helpen.

Zo verzekeraars hun relevantie naar de posto toekomst willen behouden (en hun CEO’s het respect van hun kleinkinderen) kunnen ze niet op hun handen blijven zitten.  Het risico dat hun aansprakelijkheid in de komende jaren ingeroepen wordt, is dan immers een quasi zekerheid. Nalatigheid is in ons burgerlijk recht immers een fout.

Verantwoord beleggen door verzekeraars zowel actief in Nederland als in België.

Cijfers vragen om er voorzichtig mee om te springen. Maar toch kunnen we er wellicht van uitgaan dat de Belgische tegenhanger uit de Nederlandse lijst niet al te ver zal afwijken van zijn collega die door VBDO wel gequoteerd werd. Wat zijn dan de resultaten voor de verzekeraars die we ook in België kennen?

De verzekeraars kregen 50 vragen voorgelegd.  Ze werden beoordeeld op 4 categorieën. Categorie 3 weegt door voor 50 %. De andere gezamenlijk ook voor 50 %. De eindscore is een cijfer op een schaal tussen 1 en 5.

 1. de verantwoordelijkheid bij bestuur en senior management voor verantwoord beleggen

  verantwoord beleggen bij verzekeraars
  Athora mag in Nederland de pluimen op zijn hoed steken.
 2. het verantwoord beleggingsbeleid
 3. het implementeren van het beleid
 4. transparantie over beleid en implementatie ervan.

 

Athora behaalde de eerste plaats (score: 4,5), gevolgd door NN Group (score: 4,0). Op de 7e plaats prijkt Dela (score: 2,2). Allianz staat op een gedeelte 10 e plaats (score 2,0). BNP Paribas Cardif hangt op plaats 18 (score: 1,5). Daar achter treffen we op plaats 22 DAS (score 1,1). TVW en Arag hebben de vragenlijst niet ingevuld.

 

 

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *