geef uw geld meer waarde

BELEGGEN? JA, maar niet ten koste van DE PLANEET EN DE SAMENLEVING! VIa DEZE one-stop-shop kan je in meer dan 100 ethische beleggingsverzekeringen investeren. Beschikbaar vanaf € 104 (periodiek beleggen) of € 2.600 (eenmalig BELEGGEN).
Wat past het best bij jouw principes en risiCoprofiel? we zoeken het samen uit: ☎ 0495/22 49 77 – ⌨ info@ethischbeleggen.com

Universiteit Gent : duurzaam beleggen is ook desinvesteren


 

Sapere aude! Durf te weten!

Van universiteiten durft men gemakkelijk karikaturen maken. Er wordt dan gewezen naar stoffige professoren die via verouderde studiemethoden oude, onpraktische kennis in onfrisse lokalen in de hoofden van niet-geïnteresseerde studenten willen gieten.

Of naar wetenschappelijk onderzoek dat niet echt nut heeft voor de maatschappij waar men zich in beweegt en alleen haar betekenis heeft als het in een obscuur, maar gerenommeerd tijdschrift verschijnt en op die manier helpt te voldoen aan de hoge publicatiedruk, die op zijn beurt bewijst dat men op academisch niveau nog meetelt.

Ik beken. Ik ben niet vertrouwd met het academisch milieu en schud dan ook bovenstaande uit mijn mouw. Hierbij niet gehinderd door enige kennis ter zake.

Maar uiteraard is er ook een andere werkelijkheid. Een werkelijkheid waar men inzicht en wijsheid betracht. En waar men het Latijnse motto van de Verlichting ook probeert toe te passen.  En op dit vlak past het de Universiteit Gent even in de bloemetjes te zetten.

In 2016 besloot UGent om haar financiële middelen (+/- €  230 miljoen) voortaan nog enkele in duurzame beleggingsfondsen te investeren. Een commissie ‘Duurzaam beleggen’ zou hierop toezien. Respect voor arbeids- en mensenrechten alsook ecologie zouden evaluatiecriteria worden. Dit leert ons alvast een artikel uit de Nederlandse site  Duurzaam Beleggen.

Dezelfde bron, maar ook het Belgische infokanaal De Wereld Morgen laat ons nu weten dat per 01/12/2017 beslist is om ook compleet uit fossiele brandstoffen te stappen.

350.org een basisbeweging overgewaaid uit de VS en er in 2008 uit de grond gestampt door Bill McKibben ijvert al geruime tijd voor dergelijk desinvesteren. Immers als we de temperatuurstijging wereldwijd tot 2 ° Celsius willen beperken (doelstelling klimaatakkoord van Parijs), dan moeten de meeste fossiele brandstoffen blijven zitten waar ze nu zitten: onontgonnen in de grond.

Wereldwijd -maar vooral in China en het Westen leven we flink boven onze stand. Willen we hier iets aan doen?

 

De plaatselijke afdeling van org.350, Ugent1010 , is er nu in geslaagd alle neuzen in dezelfde richting te krijgen zodat ook UGent volledig Fossielvrij wordt in zijn beleggingsbeleid. Er valt nu te hopen dat ook andere universiteiten in België de voortrekkersrol van Gent overnemen.

Hiermee is nog maar eens bewezen dat waar een wil is ook een weg te vinden is.

Dit geldt natuurlijk ook voor iedere individuele belegger. Langzaam maar zeker komen er ook voor die voldoende beleggingsmogelijkheden die aan die verzuchting tegemoet komen. Zo schrapt KBC momenteel dergelijke brandstoffen uit haar duurzaam beleggingsaanbod.

In onze bijdrage van 02/06/2017 hadden we zelf ook de ecologiefondsen die u via ons kanaal kon aankopen opgelijst. Dit nav. het feit dat VS uit het klimaatakkoord stapte.

Misschien tijd om in het lijstje van goede voornemens dat je begint aan te leggen voor 2018 ook eens te kijken of je in je spaar- en beleggingsgedrag ook een eigen bijdrage aan de divest-beweging kan doen. Durf te weten is immers al te vrijblijvend als dit weten ook geen impact op je gedrag heeft.

 


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *